Start / O Univerzitetu / Rukovodstvo Univerziteta

Rukovodstvo Univerziteta

Rektor

Prof. dr Milan Kulić

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
 univerzitet@ues.rs.ba

Prorektor za studentska pitanja, kulturu, umjetnost i sport

Prof. mr Sandra Ivanović

+387 57 320 330
+387 57 320 330
sandra.ivanovic@ues.rs.ba

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta

Doc. dr Marko Gutalj

+387 57 320 330
+387 57 320 330
marko.gutalj@ues.rs.ba

 

Prorektor za nauku, istraživanje i razvoj

Doc. dr Jelena Krunić

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
jelena.krunic@ues.rs.ba

 

Prorektor za nastavu

Prof. dr Vera Ćevriz-Nišić

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
vera.cevriznisic@ues.rs.ba

 

Prorektor za ljudske i materijalne resurse

Prof. dr Srđan Lalić

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
srdjan.lalic@ues.rs.ba

 

Finansijski direktor

mr Vera Macura

+387 57 320 330
+387 57 320 330
dirmanuis@unnsa.rs.ba

 

Generalni sekretar

Ravijojla Đuričić, dipl. pravnik

+387 57 320 330
+387 57 320 330
ravijojla.djuricic@ues.rs.ba