Start / O Univerzitetu / Rukovodstvo Univerziteta

Rukovodstvo Univerziteta

Rektor:

Prof. dr Stevo Pašalić

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
univerzitet@ues.rs.ba

 

 

 

Prorektor za nastavu:

Doc. dr Vera Ćevriz-Nišić

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
vera.cevriznisic@ues.rs.ba

 

 

 

 

Prorektor za ljudske i materijalne resurse:

Prof. dr Srđan Lalić

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
 

 

 

 

 

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta:

Prof. dr Dejan Bokonjić

+387 57 320 330
+387 57 320 330
dejan.bokonjic@ues.rs.ba

 

 

 

 

Prorektor za nauku, istraživanje i razvoj:

+387 57 320 330
+387 57 320 330

 

 

 

 

Prorektor za studentska pitanja, kulturu, umjetnost i sport:

Prof. mr Sandra Ivanović

+387 57 320 330
+387 57 320 330
sandra.ivanovic@ues.rs.ba

 

 

 

 

Finansijski direktor:

mr Vera Macura

+387 57 320 330
+387 57 320 330
dirmanuis@paleol.net

 

 

 

 

Generalni sekretar :

Ravijojla Đuričić, dipl. pravnik

+387 57 320 330
+387 57 320 330
ravijojla.djuricic@ues.rs.ba