Rukovodstvo Univerziteta

Rukovodstvo Univerziteta

Rektor

Prof. dr Milan Kulić

univerzitet @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Prorektor za nauku, istraživanje i razvoj

Prof. dr Jelena Krunić

jelena.krunic @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Prorektor za ljudske i materijalne resurse

Prof. dr Srđan Lalić

srdjan.lalic @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Prorektor za nastavu

Prof. dr Vladimir Vladičić

vladimir.vladicic @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta

Doc. dr Marko Gutalj

marko.gutalj @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Generalni sekretar

Igor Tešović

igor.tesovic @ ues.rs.ba
+387 57 320 330/ul>