Rukovodstvo Univerziteta

Rektor

Prof. dr Milan Kulić

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
 univerzitet @ ues.rs.ba

Prorektor za studentska pitanja, kulturu, umjetnost i sport

Prof. mr Sandra Ivanović

+387 57 320 330
+387 57 320 330
sandra.ivanovic @ ues.rs.ba

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta

Doc. dr Marko Gutalj

+387 57 320 330
+387 57 320 330
marko.gutalj @ ues.rs.ba

 

Prorektor za nauku, istraživanje i razvoj

Doc. dr Jelena Krunić

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
jelena.krunic @ ues.rs.ba

 

Prorektor za nastavu

Prof. dr Vera Ćevriz-Nišić

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
vera.cevriznisic @ ues.rs.ba

 

Prorektor za ljudske i materijalne resurse

Prof. dr Srđan Lalić

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
srdjan.lalic @ ues.rs.ba

 

Finansijski direktor

mr Vera Macura

+387 57 320 330
+387 57 320 330
dirmanuis @ ues.rs.ba

 

Generalni sekretar

Igor Tešović

+387 57 320 330
+387 57 320 330
igor.tesovic @ ues.rs.ba