Rukovodstvo Univerziteta

Rektor

Prof. dr Milan Kulić

+387 57 320 330
+387 57 320 330
univerzitet @ ues.rs.ba

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta

Doc. dr Marko Gutalj

+387 57 320 330
+387 57 320 330
marko.gutalj @ ues.rs.ba

Prorektor za nauku, istraživanje i razvoj

Prof. dr Jelena Krunić

+387 57 320 330
+387 57 320 330
jelena.krunic @ ues.rs.ba

 

Prorektor za nastavu

Prof. dr Vladimir Vladičić

+387 57 320 330
+387 57 320 330
vladimir.vladicic @ ues.rs.ba

 

Prorektor za ljudske i materijalne resurse

Prof. dr Srđan Lalić

+387 57 320 330
+387 57 320 330
srdjan.lalic @ ues.rs.ba

 

Finansijski direktor

mr Vera Macura

+387 57 320 330
+387 57 320 330
dirmanuis @ ues.rs.ba

 

Generalni sekretar

Igor Tešović

+387 57 320 330
+387 57 320 330
igor.tesovic @ ues.rs.ba