Rukovodstvo Univerziteta

Rukovodstvo Univerziteta

Rektor

Prof. dr Milan Kulić

univerzitet @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Prorektor za nauku, istraživanje i razvoj

Prof. dr Jelena Krunić

jelena.krunic @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Prorektor za ljudske i materijalne resurse

..

.. @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Prorektor za nastavu

..

.. @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta

Prof. dr Marko Gutalj

marko.gutalj @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Generalni sekretar

Ravijojla Đuričić

 @ ues.rs.ba
+387 57 320 330/ul>