Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања – Извјештаји

Избори у звања – Извјештаји

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента – Драган Спаић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна област – Друге медицинске науке (ужа образовна област – Медицниска информатика и статистика, предмети: Информатика умедицини, Медицинска статистика, Биомедицинска информатика и статистика, Информатика у здравству, Здравствена статистика, Основе статистике и информатике у специјалној едукацији и рехабилитацији). Прилог: …

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора – Радомир Чолаковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора, уже научно поље Психологија, ужа научна област Клиничка психологија. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента – Дајана Ного-Живановић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Стоматологија, орална хирургија и медицина (ужа образовна област Дентална патологија, предмети: Болести зуба-претклиника, Рестауративна одонтологија, Претклиничка ендодонција, Ендодонција, Клинички блок-Рестауративна стоматологија). Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента – Адријан Сарајлија

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Педијатрија (ужа образовна област: Педијатрија). Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за поновни избор у звање наставника страног језика и вјештина на нематичном факултету – Весна Цвијетиновић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за поновни избор у звање наставника страног језика и вјештина на нематичном факултету за ужу научну област Специфични језици (Англистика). Прилог: Извјештај Обавјештење

Прочитајте

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента – Игор Дутина

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента за ужу научну област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва) – група предмета Графички дизајн. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Обавјештење

Обавјештавају се сви заинтерeсовани да ће дана 28.02.2020.године (петак) са почетком у 12:00 часова на Технолошком факултету у Зворнику кандидат мр Џемила Агић јавно бранити докторску дисертацију под називом: „Моделирање параметара квалитета ваздуха урбаног подручја кориштењем метода вјештачке интелигенције“. Прилог: Обавјештење

Прочитајте