Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања – Извјештаји

Избори у звања – Извјештаји

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Светлана Вуксановић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Специфични језици, ужа област образовања Англистика-Енглески језик и лингвистика – Светлана Вуксановић Прилог: Извјештај Светлана Вуксановић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору наставника страног језика – Сузана Марковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника страног језика за ужу научну област Специфични језици (Енглески језик) – Сузана Марковић Извјештај: Извјештај Сузана Марковић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – нема пријављених кандидата

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област Социјална психологија – нема пријављених кандидата Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Биљана Милинковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Педијатрија (ужа образовна област Педијатрија) – Биљана Милинковић Прилог: Извјештај Биљана Милинковић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Слађана Митровић

Извјештај Kомисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника у звање вишег асистента, ужа научна област Методика васпитно-образовног рада (ужа образовна област, Методика наставе математике) – Слађана Митровић Прилог: Извјештај Слађана Митровић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Александра Мандић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Информационе науке (друштвени аспекти) – Александра Мандић Прилог: Извјештај Александра Мандић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Данијел Мијић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна/умјетничка област Рачунарске науке – Данијел Мијић Прилог: Извјештај Данијел Мијић

Прочитајте

Извјештај о урађеној докторској дисертацији – Амила Таљановић

Извјештај комисије о урађеној докторској дисертацији на тему „Социокултуролошки аспекти суицида у Босни и Херцеговини (у периоду од 2005. до 2015. године)“ кандидата мр Амиле Таљановић. Прилог: Извјештај – Амила Таљановић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Синиша Шолаја

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област ОРЛ (ужа образовна област ОРЛ, предмети: Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом) – Синиша Шолаја Прилог: Извјештај Синиша Шолаја

Прочитајте