Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања – Извјештаји

Избори у звања – Извјештаји

Извјештај комисије о избору у звање асистента – Миломирка Шкрба

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента на ужу научну област Неорганска и нуклеарна и хемија (ужа образовна област Општа и неорганска хемија) – Миломирка Шкрба Прилог: Извјештај Миломирка Шкрба

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање наставника страног језика – Тања Петровић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање наставника страног језика, ужа научна област Специфични језици – Англистика – Тања Петровић Прилог: Извјештај Тања Петровић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – Миломир Тривун

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног или ванредног професора, ужа научна област Спортске и рехабилитационе науке (и ужа образовна област Кинезиологија индивидуалних спортова) предмети: Пливање, Пливање 1 и Пливање 2 – Миломир Тривун Прилог: Извјештај Миломир Тривун

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Раде Милетић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Хирургија ( ужа образовна област Хирургија) – Раде Милетић Прилог: Извјештај Раде Милетић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Горан Вучковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област – Филозофија религије, теологије и религиозне студије (Догматика 1,2,3.и 4.) – Горан Вучковић Прилог: Извјештај Горан Вучковић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање наставник страног језика – Далиборка Јанковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање наставник страног језика-наставник њемачког језика – Далиборкa Јанковић Прилог: Извјештај Далиборка Јанковић

Прочитајте

Извјештај комисије о реизбору у звање ванредног професора – Војислав Алексић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за реизбор у академско звање ванредни професор, ужа научна област Хемијска технологија – Војислав Алексић Прилог: Извјештај Војислав Алексић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање ванредни професор – Драга Мастиловић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор, ужа научна област – Историја савременог доба – Драга Мастиловић Прилог: Извјештај Драга Мастиловић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Вера Ћевриз Нишић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора или доцента, ужа научна област Специфични јеици; Србистика (Стилистика и Савремени српски језик) – Вера Ћевриз Нишић Прилог: Извјештај Вера Ћевриз Нишић

Прочитајте