Избори у звања – Извјештаји

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, кандидат Зоран Галић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Шумарство. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, за ужу научну област Философија религије, теологија и религиозне студије на предметима: Мисиологија I и II, Пастирско богословље са омилитиком, кандидат Ведран Голијанин

Прилог: Извјештај

Прочитајте