Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања – Извјештаји

Избори у звања – Извјештаји

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор – Братислав Матовић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у академско звање ванредни професор или доцент, ужа научна/умјетничка област Шумарство Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора – Миленко Смиљанић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор, ужа научна област Храна и пиће (ужа образовна област Технологија ферментације у производњи хране). Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента – Драгана Дамјановић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Грађанско право. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора

Комисија је констатовала да се на конкурс, објављен у дневном листу “Глас Српске“ од 6. 5. 2020. године за избор у академско звање редовног професора за ужу научну област Клиничка психологија није пријавио ниједан кандидат. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора – Мирадет Зулић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор/реизбор наставника у звање ванредног професора или доцента, за ужу научну област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва), група предмета: Историја музике. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора – Векослав Митровић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора или доцента, ужа научна област Неурологија (ужа образовна област: Неурологија, предмети: Неурологија, Неурологија и психијатрија, Неуропсихијатрија, Медицинска етика и Медицина и друштво. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента – Зорана Марић Остовић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна област Клиничка микробиологија (ужа образовна област: Микробиологија са имунологијом; предмети: Mикробиологија, Микробиологија и имунологија, Kлиничка микробиологија). Прилог: Извјештај

Прочитајте