Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања – Извјештаји

Избори у звања – Извјештаји

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент, кандидат Раденко Ивановић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент, ужа научна област: Гинекологија и акушерство. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент, кандидат Душан Буквић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент, ужа научна област: Спортске и рехабилитационе науке. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора – Срђан Симић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора, за ужу научну област Философија религије, теологија и религиозне студије на предметима: Историја религије I и Историја религије II, Православни богословски факултет Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о научној заснованости и подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације – Натали Нинковић

Извјештај комисије о научној заснованости и подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називом Значај раног учења предшколске дјеце и развој компетенција у 21. вијеку, Филозофски факултет Прилог: Извјештај

Прочитајте