Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања – Извјештаји

Избори у звања – Извјештаји

Извјештај комисије о избору у звање асистента – Владимир Томић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, за ужу умјетничку област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва), група предмета Сликарство – Владимир Томић Прилог: Извјештај Владимир Томић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Ивана Бошковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент, ужа научна област: Биологија ћелије, микробиологија (ужа образовна област Микробиологија, предмети: Микробиологија, Дендрологија) – Ивана Бошковић Прилог: Извјештај Ивана Бошковић

Прочитајте

Извјештај комисије о урађеној докторској дисертацији – мр Бекир Новкинић

Извјештај комисије о урађеној докторској дисертацији под насловом:„Оптимизација ослонаца деформабилног динамички оптерећеног тијела у условима малих дозвољених помјерања“, кандидата мр Бекира Новкинића Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Љерка Јефтић

Извјештај комисије o пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора или доцента, ужа научна област Специфични језици (Англистика) – доц. др Љерка Јефтић Прилог: Извјештај доц. др Љерка Јефтић 

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Ђорђе Петронић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна/умјетничка област Општа психологија – Ђорђе Петронић Прилог: Извјештај Ђорђе Петронић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Андрија Томић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент, ужа научна област Заштита здравља биљака – Андрија Томић Прилог: Извјештај Андрија Томић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Игор Радовић, Александра Жужа

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Стоматологија, орална хирургија и медицина (ужа образовна област Дентална патологија, предмети:Болести зуба-претклиника, Рестауративна одонтологија, Претклиничка ендодонција, Ендодонција, Клинички блок-Рестауративна стоматологија) – Игор Радовић, Александра Жужа Прилог: Извјештај Игор Радовић, Александра Жужа

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – мр Игор Вујовић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна/умјетничка област Социјална психологија – мр Игор Вујовић Прилог: Извјештај мр Игор Вујовић

Прочитајте