Избори у звања – Извјештаји

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент, ужа научна/умјетничка област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва) и ужу област образовања Теоријско-умјетничка област (предмети Хармонија са хармонском анализом и Анализа музичког дјела), кандидат мр Ивана Церовић

Прилог: Извјештај

Прочитајте