Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања – Извјештаји (страна 2)

Избори у звања – Извјештаји

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора – Тихомир Спремо

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора, ужа научна област предузетничка економија (ужа образовна област предузетничка економија) Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента – Драган Спаић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна област – Друге медицинске науке (ужа образовна област – Медицниска информатика и статистика, предмети: Информатика умедицини, Медицинска статистика, Биомедицинска информатика и статистика, Информатика у здравству, Здравствена статистика, Основе статистике и информатике у специјалној едукацији и рехабилитацији). Прилог: …

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора – Радомир Чолаковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора, уже научно поље Психологија, ужа научна област Клиничка психологија. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента – Дајана Ного-Живановић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Стоматологија, орална хирургија и медицина (ужа образовна област Дентална патологија, предмети: Болести зуба-претклиника, Рестауративна одонтологија, Претклиничка ендодонција, Ендодонција, Клинички блок-Рестауративна стоматологија). Прилог: Извјештај

Прочитајте