Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања – Извјештаји (страна 2)

Избори у звања – Извјештаји

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора – Мирадет Зулић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор/реизбор наставника у звање ванредног професора или доцента, за ужу научну област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва), група предмета: Историја музике. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора – Векослав Митровић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора или доцента, ужа научна област Неурологија (ужа образовна област: Неурологија, предмети: Неурологија, Неурологија и психијатрија, Неуропсихијатрија, Медицинска етика и Медицина и друштво. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента – Зорана Марић Остовић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна област Клиничка микробиологија (ужа образовна област: Микробиологија са имунологијом; предмети: Mикробиологија, Микробиологија и имунологија, Kлиничка микробиологија). Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента – Милица Цвијетић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Фармакологија и фармација, Медицински факултет Фоча Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент – Весна Вујичић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент, ужа научна/умјетничка област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва, Методика наставе ликовне културе) Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента – Срђан Вуковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање вишег асистента за ужу научну област “Физика кондензоване материје“. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента – Синиша Божичковић

Извјештај комисије за разматрање конкурсног материјала о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента за ужу научну област Менаџмент Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника страног језика и вјештина на нематичном факултету – Бојан Међедовић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника страног језика и вјештина на нематичном факултету за ужу научну област Специфични језици (Англистика). Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента – Љиљана Танасић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента на ужу научну област рачуноводство и ревизија на Економском факултету Брчко Прилог: Извјештај

Прочитајте