Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања – Извјештаји (страна 3)

Избори у звања – Извјештаји

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Свјетлана Кулић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Патологија (ужа образовна област Патолошка анатомија, предмети: Патологија, Општа и орална патологија, Патологија и патофизиологија) – Свјетлана Кулић Прилог: Извјештај Свјетлана Кулић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање наставника страног језика – Јелена Митровић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање једног наставника страних језика и вјештина на нематичном факултету – Енглески језик на Универзитету у Источном Сарајеву – Медицинском факултету у Фочи – Јелена Митровић Прилог: Извјештај Јелена Митровић

Прочитајте

Извјештај и обавјештење комисије о избору у звање

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовни професор, ужа научна област Процесно инжењерство (ужа образовна област Процесно хемијско инжењерство, одговорни наставник на предметима: Основе реакцијског инжењерства, Пројектовање хемијских реактора, Биохемијско инжењерство. Прилог: Извјештај Обавјештење  

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Владимир Ступар

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Филозофија религије, теологија и религиозне студије (ужа образовна област Примјењена теологија, предмети: Катихетика са методиком 1 и 2, Катихетика 1 и 2, Методика наставе 1 и 2, Катихетика са хришћанском педагогијом 1,2,3 и 4, Дидактика …

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Јелена Старчевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Управно право и управа (ужа образовна област Управно право и управа) – Јелена Старчевић Прилог: Извјештај Јелена Старчевић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – Јелена Марковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног или ванредног професора, ужа научна област: Специфични језици (Англистика) – Јелена Марковић Прилог: Извјештај Јелена Марковић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Светлана Вуксановић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Специфични језици, ужа област образовања Англистика-Енглески језик и лингвистика – Светлана Вуксановић Прилог: Извјештај Светлана Вуксановић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору наставника страног језика – Сузана Марковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника страног језика за ужу научну област Специфични језици (Енглески језик) – Сузана Марковић Извјештај: Извјештај Сузана Марковић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – нема пријављених кандидата

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област Социјална психологија – нема пријављених кандидата Прилог: Извјештај

Прочитајте