Старт / Обавјештења – Универзитет

Обавјештења – Универзитет

Извјештај комисије за избор у звање доцент – доц. др Оља Бакши Бакер

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент, ужа научна област Специфични језици (англистика) – доц. др Оља Бакши Бакер Прилог: Извјештај – доц. др Оља Бакши Бакер

Прочитајте

Образац реализације уговора

Образац реализације уговора „Набавка лабораторијског потрошног материјала“ за потребе Медицинског факултета Фоча Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Образац

Прочитајте

Одлука о поништењу поступка јавне набавке

Одлука о поништењу поступка јавне набавке са референцом: „Набавка и уградња пумпе у канализациони систем за препумпавање из септичке јаме у канализацију“ за потребе Електротехничког факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Одлука

Прочитајте

Позив за достављање понуда за јавну набавку

Позив за достављање понуда за јавну набавку „Угоститељске услуге – услуге кетеринга поводом обиљежавања дана Факултета“ за потребе Пољопривредног факултета Универзитета у Источном Сарајеву“. Прилог: Позив

Прочитајте