Старт / Обавјештења – Универзитет

Обавјештења – Универзитет

Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – Саша Кнежевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовни професор, ужа научна/умјетничка област: Специфичне књижевности (Србистика) – Саша Кнежевић Прилог: Извјештај Саша Кнежевић

Прочитајте

Образац реализације уговора за јавну набавку

Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка лабораторијске опреме“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву у оквиру пројекта „Продукција мултифункционалних наночестица злата и развој одговарајућих техника за њихову карактеризацију PRO-NANO“. Прилог: Образац

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање доцента – Александар Петровић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање Доцент, ужа научна област- Специфичне књижевности (Германистика) – Александар Петровић Прилог: Извјештај Александар Петровић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – Небојша Радић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног или ванредног професора, ужа научна област Примијењена механика – Небојша Радић Прилог:Извјештај Небојша Радић

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – Мирко Кулина

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у академско звање редовни професор или ванредни професор, ужа научна/умјетничка област Хортикултура (Воћарство) – Мирко Кулина Прилог: Извјештај Мирко Кулина

Прочитајте

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Радомир Пржуљ

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Спортске и рехабилитационе науке (ужа образовна област Основне дисциплине у физичком васпитању и спорту – предмети Методика физичког васпитања, Методика физичког васпитања I, Методика физичког васпитања II) – Радомир Пржуљ Прилог: Избор Радомир Пржуљ

Прочитајте