Старт / Обавјештења – Универзитет (страна 3)

Обавјештења – Универзитет

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента- Зорана Мандић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна област Електроника и електронски системи. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора- Божидар Поповић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област: Електроника и електронски системи. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора-Мирјана Јововић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област: Наука о земљишту. Прилог: Извјештај  

Прочитајте