Start / Obavještenja – Univerzitet

Obavještenja – Univerzitet

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Nabavka proizvoda za čišćenje i poliranje, pomoćnog pribora i proizvoda za ličnu njegu“ za potrebe Medicinskog fakulteta u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Obrazac

Pročitajte