Start / Obavještenja – Univerzitet

Obavještenja – Univerzitet

Obrazac realizacije ugovora

Obrazac realizacije ugovora „Nabavka laboratorijskog potrošnog materijala“ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Obrazac

Pročitajte

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke sa referencom: „Nabavka i ugradnja pumpe u kanalizacioni sistem za prepumpavanje iz septičke jame u kanalizaciju“ za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku „Ugostiteljske usluge – usluge keteringa povodom obilježavanja dana Fakulteta“ za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu“. Prilog: Poziv

Pročitajte