Category Archives: University – Announcements

Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavljuje Konkurs za izbor u nastavnička i saradnička zvanja na sljedećim organizac...
Akademija likovnih umjetnosti Trebinje Univerziteta u Istočnom Sarajevu raspisuje interni konkurs za izbor dekana. P...
Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča Organizaciona jedinica: Mašinski fakultet Istočno Sarajevo Org...
Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu raspisuje interni konkurs za izbor dekana. Prilog: Konkur...
Organizaciona jedinica: Elektrotehnički fakultet Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Organizaciona jedi...