Start / All Announcements / Interni konkurs za izbor dekana

Interni konkurs za izbor dekana

Fakultet poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu raspisuje interni konkurs za izbor dekana.

Prilog: Konkurs