Konkurs za izbor u zvanja

  • Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča
  • Organizaciona jedinica: Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
  • Organizaciona jedinica: Tehnološki fakultet Zvornik
  • Organizaciona jedinica: Pedagoški fakultet Bijelјina
  • Organizaciona jedinica: Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje

Prilog: Konkurs