Programi studija

Programi studija

PRVI CIKLUS STUDIJA (OSNOVNE STUDIJE)

Elektrotehnički fakultet
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Automatika i elektronika Diplomirani inženjer elektrotehnike – 240 ECTS – Automatika i elektronika
Elektroenergetika Diplomirani inženjer elektrotehnike – 240 ECTS – Elektroenergetika
Računarstvo i informatika Diplomirani inženjer elektrotehnike – 240 ECTS – Računarstvo i informatika
Automatika i elektronika na engleskom jeziku (Automatics and Electronics) Bachelor of Electrical Engineering – 240 ECTS – Automation and Electronics
Elektroenergetika na engleskom jeziku (Electroenergetics) Bachelor of Electrical Engineering – 240 ECTS – Electroenergetics
Računarstvo i informatika na engleskom jeziku (Computer Science and Informatics) Bachelor of Electrical Engineering – 240 ECTS – Computer Science and Informatics

 

Filozofski fakultet Pale
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Istorija i arheologija Diplomirani istoričar i arheolog – 240 ECTS
Filozofija Diplomirani profesor filozofije – 240 ECTS
Sociologija Diplomirani sociolog – 240 ECTS
Diplomirani sociolog – Socijalni rad – 240 ECTS
Novinarstvo i odnosi sa javnošću Diplomirani novinar i komunikolog za odnose s javnošću – 240 ECTS
Pedagogija Diplomirani pedagog – 240 ECTS
Srpski jezik i književnost Diplomirani profesor srpskog jezika i književnosti – 240 ECTS
Engleski jezik i književnost Diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti – 240 ECTS
Geografija Diplomirani geograf – 240 ECTS
Diplomirani geograf – 240 ECTS – Analitičar životne sredine
Matematika i fizika Diplomirani profesor matematike i fizike – 240 ECTS
Matematika i računarstvo Diplomirani profesor matematike i računarstva – 240 ECTS
Psihologija Diplomirani psiholog – 240 ECTS
Njemački jezik i književnost Diplomirani profesor njemačkog jezika i književnosti – 240 ECTS
Ruski jezik i književnost i međunarodni politički odnosi Profesor ruskog jezika i književnosti i politikolog za međunarodne odnose – 240 ECTS
Politikologija i međunarodni odnosi Diplomirani politikolog – 240 ECTS
Diplomirani politikolog – 240 ECTS – Međunarodni odnosi
Opšta književnost i bibliotekarstvo Diplomirani komparativista i bibliotekar – 240 ECTS
Opšta književnost i teatrologija Diplomirani komparativista i teatrolog – 240 ECTS
Kineski i engleski jezik i književnosti Diplomirani profesor kineskog i engleskog jezika i književnosti – 240 ECTS

 

Akademija likovnih umjetnosti Trebinje
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Likovna umjetnost Diplomirani likovni umjetnik – 240 ECTS – Slikar
Diplomirani likovni umjetnik – 240 ECTS – Vajar
Diplomirani likovni umjetnik – 240 ECTS – Grafičar
Diplomirani grafički dizajner – 240 ECTS

 

Ekonomski fakultet Pale
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Ekonomija
Digitalna transformacija
– Ekonomska analiza i politika
– Računovodstvo i revizija
– Ekonomija i biznis
– Finansije i bankarstvo
Diplomirani ekonomista – 240 ECTS
Turizam i hotelijerstvo
– Menadžment u turizmu
– Menadžment u hotelijerstvu
Diplomirani ekonomista za turizam i hotelijerstvo – 240 ECTS

 

Ekonomski fakultet Brčko
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Ekonomija Diplomirani ekonomista – 240 ECTS

 

Mašinski fakultet
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Mašinstvo
– Proizvodno mašinstvo
– Mašinske konstrukcije i razvoj proizvoda
– Energetsko procesno mašinstvo
Diplomirani inženjer mašinstva – 240 ECTS – Proizvodno mašinstvo
Diplomirani inženjer mašinstva – 240 ECTS – Mašinske konstrukcije i razvoj proizvoda
Diplomirani inženjer mašinstva – 240 ECTS – Energetsko procesno mašinstvo

 

Medicinski fakultet Foča
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Medicina Doktor medicine – 360 ECTS
Stomatologija Doktor stomatologije – 360 ECTS
Zdravstvena njega Diplomirani medicinar zdravstvene njege – 240 ECTS
Diplomirani anestetičar – 240 ECTS
Diplomirani medicinsko-laboratorijski tehnolog – 240 ECTS
Diplomirana stomatološka sestra – 240 ECTS
Specijalna edukacija i rehabilitacija Diplomirani logoped – 240 ECTS – Logopedija i surdoaudiologija
Diplomirani specijalni edukator i rehabilitator – 240 ECTS Razvojni poremećaji (po završetku druge godine studija, student se opredjeljuje za jedan od modula)
Medicina na engleskom jeziku (Medicine) Medical doctor – 360 ECTS
Stomatologija na engleskom jeziku (Dentistry) Dentistry doctor – 360 ECTS

 

Poljoprivredni fakultet
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Poljoprivreda (Istočno Sarajevo i Bijeljina) Diplomirani inženjer poljoprivrede – 240 ECTS
Šumarstvo (Vlasenica) Diplomirani inženjer šumarstva – 240 ECTS
Agromediteranska proizvodnja (Trebinje) Diplomirani inženjer poljoprivrede – 240 ECTS

 

Pravni fakultet
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Pravo (Pale i Bijeljina) Diplomirani pravnik – 240 ECTS

 

Tehnološki fakultet Zvornik
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Hemijsko inženjerstvo i tehnologija
– Prehrambena tehnologija
– Hemijsko procesno inženjerstvo i tehnologija
– Inženjerstvo zaštite životne sredine
– Zaštita na radu i zaštita od požara
Diplomirani inženjer tehnologije – 240 ECTS – Prehrambena tehnologija
Diplomirani inženjer tehnologije – 240 ECTS – Hemijsko procesno inženjerstvo i tehnologija
Diplomirani inženjer tehnologije – 240 ECTS – Inženjerstvo zaštite životne sredine
Diplomirani inženjer tehnologije – 240 ECTS – Zaštita na radu i zaštita od požara
Biologija Diplomirani profesor biologije – 240 ECTS
Hemijsko inženjerstvo i tehnologija na engleskom jeziku
(Chemical engineering and technology
– Food Technology
– Chemical process engineering and technology)
Graduated Engineer of Technology – 240 ECTS – Food Technology;
Graduated Engineer of Technology – 240 ECTS – Chemical Process Engineering and Technology ;

 

Pedagoški fakultet Bijeljina
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Razredna nastava Diplomirani profesor razredne nastave – 240 ECTS
Predškolsko obrazovanje Diplomirani vaspitač predškolske djece – 240 ECTS
Tehničko obrazovanje i informatika Diplomirani profesor tehničkog obrazovanja i informatike – 180 ECTS

 

Pravoslavni bogoslovski fakultet „Sveti Vasilije Ostroški“ Foča
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Pravoslavna teologija Diplomirani teolog – 240 ECTS
Bogoslovsko-pastirski Diplomirani teolog – 240 ECTS

 

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Fizičko vaspitanje Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja – 240 ECTS
Sport Diplomirani trener (diplomirani trener košarke, diplomirani trener odbojke, diplomirani trener rukometa, diplomirani trener fudbala, diplomirani trener karatea, diplomirani trener džuda, diplomirani trener alpskog skijanja, diplomirani trener nordijskog skijanja i diplomirani trener sportske rekreacije, diplomirani trener atletike) – 180 ECTS

 

Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Industrijski menadžment Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva i menadžmenta – 240 ECTS
Industrijsko inženjerstvo za energetiku Diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva za energetiku – 240 ECTS

 

Muzička akademija
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Vokalno-instrumentalni Diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS – Solo pjevač
Diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS – Pijanista
Diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS – Akordeonista
Diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS – Violinista
Diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS – Violista
Diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS – Flautista
Diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS – Gitarista
Muzičko-pedagoško teorijski Diplomirani kompozitor – 240 ECTS
Diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS – Muzički pedagog
Diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS – Crkveni muzičar (pedagog, pojac i dirigent crkvenog hora)
Vokalno-instrumentalni na ruskom jeziku Diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS – Solo pjevač;
Diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS – Pijanista;
Diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS – Akordeonista;
Diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS – Violinista;
Diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS – Violista;
Diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS – Flautista;
Diplomirani muzički umjetnik – 240 ECTS – Gitarista;

 

Fakultet poslovne ekonomije
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Poslovna ekonomija Diplomirani ekonomista – 240 ECTS

 

Saobraćajni fakultet Doboj
Studijski program Zvanje koje se stiče završetkom studijskog programa
Saobraćaj
– Drumski i gradski saobraćaj
– Željeznički saobraćaj
– Poštanski saobraćaj
– Telekomunikacije
– Logistika
– Telekomunikacije i poštanski saobraćaj
– Informatika u saobraćaju
– Saobraćajnice
– Motorna vozila
Diplomirani inženjer saobraćaja – 240 ECTS – Drumski i gradski saobraćaj
Diplomirani inženjer saobraćaja – 240 ECTS – Željeznički saobraćaj
Diplomirani inženjer saobraćaja – 240 ECTS – Vazdušni saobraćaj
Diplomirani inženjer saobraćaja – 240 ECTS – Logistika
Diplomirani inženjer saobraćaja – 240 ECTS – Telekomunikacije i poštanski saobraćaj
Diplomirani inženjer saobraćaja – 240 ECTS – Informatika u saobraćaju
Diplomirani inženjer saobraćaja – 240 ECTS – Saobraćajnice
Diplomirani inženjer saobraćaja – 240 ECTS – Motorna vozila