Senat

U skladu sa novim Zakonom o visokom obrazovanju 23. jula 2020. godine konstituisan je novi saziv Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Senat je najviše akademsko tijelo Univerziteta, uređuje pitanja koja se odnose na nastavno-naučni, naučno-istraživački i umjetnički rad. Prema novom Zakonu o visokom obrazovanju, Senat Univerziteta u Istočnom Sarajevu sačinjavaju rektor, prorektori, dekani organizacionih jedinica i studenti sva tri ciklusa studija.


Rektor

Prof. dr Milan Kulić

+387 57 320 330
+387 57 320 330
univerzitet @ ues.rs.ba

Prorektor za nastavu

Prof. dr Vera Ćevriz-Nišić

+387 57 320 330
+387 57 320 330
vera.cevriznisic @ ues.rs.ba

Prorektor za ljudske i materijalne resurse

Prof. dr Srđan Lalić

+387 57 320 330
+387 57 320 330
srdjan.lalic @ ues.rs.ba

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta

Doc. dr Marko Gutalj

+387 57 320 330
+387 57 320 330
marko.gutalj @ ues.rs.ba

Prorektor za nauku, istraživanje i razvoj

Prof. dr Jelena Krunić

+387 57 320 330
+387 57 320 330
jelena.krunic @ ues.rs.ba

Prorektor za studentska pitanja, kulturu, umjetnost i sport:

Prof. mr Sandra Ivanović

+387 57 320 330
+387 57 320 330
sandra.ivanovic @ ues.rs.ba

Dekan Elektrotehničkog fakulteta

Prof. dr Božidar Popović


Dekan Ekonomskog fakulteta Pale

Prof. dr Radomir Božić

Dekan Ekonomskog fakulteta Brčko

Prof. dr Lazar Prodanović

Dekan Mašinskog fakulteta

Prof. dr Milija Krajišnik


Dekan Medicinskog fakulteta

Prof. dr Dejan Bokonjić

Dekan Muzičke akademije

Doc. mr Maja Žuža

Dekan Akademije likovnih umjetnosti

Prof. mr Veselin Brković

Dekan Pedagoškog fakulteta

Prof. dr Dalibor Stević

Dekan Poljoprivrednog fakulteta

Prof. dr Vesna Milić

Dekan Pravnog fakulteta

Prof. dr Goran Marković

Dekan pravoslavnog bogoslovskog fakulteta „Sveti Vasilije Ostroški“

Prof. dr Vladislav Topalović

Dekan Tehnološkog fakulteta

Doc. dr Dragan Vujadinović

Dekan Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta

Prof. dr Borislav Cicović

Dekan Fakulteta za proizvodnju i menandžment

Prof. dr Dušan Jokanović

Dekan Filozofskog fakulteta

Prof. dr Draga Mastilović

Dekan Fakulteta poslovne ekonomije

Doc. dr Vesna Petrović


Dekan Saobraćajnog fakulteta

Prof. dr Zoran Ćurguz

Student

Uroš Bjelica – student I ciklusa studija


Student

Milan Eremija – student II ciklusa studija

Student

Lazar Pajović – student III ciklus studija

Student

Nemanja Mitrović – student integrisanog studija I i II ciklusa

Student

Violeta Ivković – student III ciklusa studija