Senat

Senat

U skladu sa novim Zakonom o visokom obrazovanju 23. jula 2020. godine konstituisan je novi saziv Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Senat je najviše akademsko tijelo Univerziteta, uređuje pitanja koja se odnose na nastavno-naučni, naučno-istraživački i umjetnički rad. Prema novom Zakonu o visokom obrazovanju, Senat Univerziteta u Istočnom Sarajevu sačinjavaju rektor, prorektori, dekani organizacionih jedinica i studenti sva tri ciklusa studija.

Rektor

Prof. dr Milan Kulić

univerzitet @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Prorektor za nastavu

Prof. dr Zoran Ljuboje

zoran.ljuboje @ etf.ues.rs.ba
+387 57 320 330

Prorektor za ljudske i materijalne resurse

Prof. dr Milija Kraišnik

milija.kraisnik @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta

Prof. dr Marko Gutalj

marko.gutalj @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Prorektor za nauku, istraživanje i razvoj

Prof. dr Jelena Krunić

jelena.krunic @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Dekan Elektrotehničkog fakulteta

Prof. dr Božidar Popović

Dekan Ekonomskog fakulteta Pale

Prof. dr Marko Đogo

Dekan Ekonomskog fakulteta Brčko

Prof. dr Srđan Lalić

Dekan Mašinskog fakulteta

Prof. dr Milija Krajišnik

Dekan Medicinskog fakulteta

Prof. dr Dejan Bokonjić

Dekan Muzičke akademije

Prof. mr Maja Žuža

Dekan Akademije likovnih umjetnosti

Prof. mr Veselin Brković

Dekan Pedagoškog fakulteta

Prof. dr Dalibor Stević

Dekan Poljoprivrednog fakulteta

Prof. dr Vesna Milić

Dekan Pravnog fakulteta

Prof. dr Goran Marković

Dekan pravoslavnog bogoslovskog fakulteta „Sveti Vasilije Ostroški“

Prof. dr Vladislav Topalović

Dekan Tehnološkog fakulteta

Prof. dr Dragan Vujadinović

Dekan Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta

Prof. dr Borislav Cicović

Dekan Fakulteta za proizvodnju i menandžment

Prof. dr Obrad Spaić

Dekan Filozofskog fakulteta

Prof. dr Vladan Bartula

Dekan Fakulteta poslovne ekonomije

Prof. dr Vesna Petrović

Dekan Saobraćajnog fakulteta

Prof. dr Zoran Ćurguz

Institut istorijskih nauka

Prof. dr Draga Mastilović

Student

Dragan Spaić

Student

Stefan Slijepčević

Student

Katarina Tomanić

Student

Aleksandar Tanović

Student

Milan Savić