Senat

Senat

U skladu sa novim Zakonom o visokom obrazovanju 23. jula 2020. godine konstituisan je novi saziv Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Senat je najviše akademsko tijelo Univerziteta, uređuje pitanja koja se odnose na nastavno-naučni, naučno-istraživački i umjetnički rad. Prema novom Zakonu o visokom obrazovanju, Senat Univerziteta u Istočnom Sarajevu sačinjavaju rektor, prorektori, dekani organizacionih jedinica i studenti sva tri ciklusa studija.

Rektor

Prof. dr Milan Kulić

univerzitet @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Prorektor za nastavu

Prof. dr Vladimir Vladičić

vladimir.vladicic @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Prorektor za ljudske i materijalne resurse

Prof. dr Srđan Lalić

srdjan.lalic @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta

Doc. dr Marko Gutalj

marko.gutalj @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Prorektor za nauku, istraživanje i razvoj

Prof. dr Jelena Krunić

jelena.krunic @ ues.rs.ba
+387 57 320 330

Dekan Elektrotehničkog fakulteta

Prof. dr Božidar Popović

Dekan Ekonomskog fakulteta Pale

Prof. dr Radomir Božić

Dekan Ekonomskog fakulteta Brčko

Prof. dr Lazar Prodanović

Dekan Mašinskog fakulteta

Prof. dr Milija Krajišnik

Dekan Medicinskog fakulteta

Prof. dr Dejan Bokonjić

Dekan Muzičke akademije

Doc. mr Maja Žuža

Dekan Akademije likovnih umjetnosti

Prof. mr Veselin Brković

Dekan Pedagoškog fakulteta

Prof. dr Dalibor Stević

Dekan Poljoprivrednog fakulteta

Prof. dr Vesna Milić

Dekan Pravnog fakulteta

Prof. dr Goran Marković

Dekan pravoslavnog bogoslovskog fakulteta „Sveti Vasilije Ostroški“

Prof. dr Vladislav Topalović

Dekan Tehnološkog fakulteta

Doc. dr Dragan Vujadinović

Dekan Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta

Prof. dr Borislav Cicović

Dekan Fakulteta za proizvodnju i menandžment

Prof. dr Obrad Spaić

Dekan Filozofskog fakulteta

Prof. dr Draga Mastilović

Dekan Fakulteta poslovne ekonomije

Prof. dr Vesna Petrović

Dekan Saobraćajnog fakulteta

Prof. dr Zoran Ćurguz

Student

Bojan Pavlović – student prve godine III ciklusa studija

Student

Stefan Slijepčević – student prve godine II ciklusa studija

Student

Nemanja Mitrović – student šeste godine integrisanog studija I i II ciklusa

Student

Mihailo Drobnjak – student četvrte godine I ciklusa

Student

Marko Lubura – student prve godine I ciklusa studija