Сенат

Сенат је највише академско тијело Универзитета. Уређује питања која се односе на наставно-научни, научно-истраживачки и умјетнички рад. Сенат сачињавају: ректор, проректори, по један члан изабран из реда академског особља са пуним радним временом из сваке Организационе јединице, осим наставника клиничких грана медицине и стоматологије са непуним радним временом из здравстевних установа које су наставна база факултета, затим представници студената сва три циклуса студија и то најмање 15% од укупног броја чланова Сената.

Ректор:

Проф. др Стево Пашалић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
 univerzitet@ues.rs.ba

 

 

 

Проректор за наставу:

Доц. др Вера Ћевриз-Нишић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
vera.cevriznisic@ues.rs.ba

 

 

 

 

Проректор за људске и материјалне ресурсе:

Проф. др Срђан Лалић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
 

 

 

 

 

Проректор за међународну сарадњу и осигурање квалитета:

Проф. др Дејан Бокоњић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 dejan.bokonjic@ues.rs.ba

 

 

 

 

Проректор за науку, истраживање и развој:

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330

 

 

 

 

 

Проректор за студентска питања, културу, умјетност и спорт:

Проф. мр Сандра Ивановић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 sandra.ivanovic@ues.rs.ba

 

 

 

 

Електротехнички факултет:

Проф. др Слободан Лубура

 

 

 

 

 

 

 

Економски факултет – Пале:

Проф. др Александар Стојановић

 

 

 

 

 

 

 

Економски факултет – Брчко:

Проф. др Теодор Петровић

 

 

 

 

 

 

 

Машински факултет:

Проф. др Мирослав Милутиновић

 

 

 

 

 

 

Медицински факултет :

Проф. др Биљана Мијовић

 

 

 

 

 

 

 

Музичка академија:

Проф. Љубо Божовић

 

 

 

 

 

 

 

 

Академија ликовних умјетности:

Проф. мр Сретен Милатовић

 

 

 

 

 

 

 

Педагошки факултет:

Проф. др Драгица Милинковић

 

 

 

 

 

 

Пољопривредни факултет:

Проф. др Весна Милић

 

 

 

 

 

 

Правни факултет Пале:

Проф. др Станка Стјепановић

 

 

 

 

 

 

Православни Богословски факултет:

Доц. др Владимир Ступар

 

 

 

 

 

 

 

Технолошки факултет

Проф. др Митар Перушић

 

 

 

 

 

 

Факултет физичког васпитања и спорта:

Проф. др Дејан Ћеремиџић

 

 

 

 

 

 

Факултет за производњу и менаџмент Требиње:

Доц. др Будимирка Мариновић

 

 

 

 

 

 

Филозофски факултет:

Проф. др Бранка Брчкало

 

 

 

 

 

 

 

Факултет пословне економије:

Проф. др Срђан Дамјановић

 

 

 

 

 

 

 

Саобраћајни факултет:

Проф. др Ратко Ђуричић

 

 

 

 

 

 

 

Студент:

Милош Васиљевић

 

 

 

 

 

 

Студент:

Јована Бојанић

 

 

 

 

 

 

Студент:

Стефан Слијепчевић

 

 

 

 

 

 

Студент:

Лука Ждрале

 

 

 

 

 

 

 

Студент:

Филип Матић