Сенат

Сенат је највише академско тијело Универзитета. Уређује питања која се односе на наставно-научни, научно-истраживачки и умјетнички рад. Сенат сачињавају: ректор, проректори, по један члан изабран из реда академског особља са пуним радним временом из сваке Организационе јединице, осим наставника клиничких грана медицине и стоматологије са непуним радним временом из здравстевних установа које су наставна база факултета, затим представници студената сва три циклуса студија и то најмање 15% од укупног броја чланова Сената.


Ректор:

Проф. др Милан Кулић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
 univerzitet @ ues.rs.ba

Проректор за наставу:

Проф. др Вера Ћевриз-Нишић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
vera.cevriznisic @ ues.rs.ba

Проректор за људске и материјалне ресурсе:

Проф. др Срђан Лалић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
srdjan.lalic @ ues.rs.ba

Проректор за међународну сарадњу и осигурање квалитета:

Доц. др Марко Гутаљ

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
marko.gutalj @ ues.rs.ba 

Проректор за науку, истраживање и развој:

Доц. др Јелена Крунић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
jelena.krunic @ ues.rs.ba

Проректор за студентска питања, културу, умјетност и спорт:

Проф. мр Сандра Ивановић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 sandra.ivanovic @ ues.rs.ba

Електротехнички факултет:

Проф. др Слободан Лубура


Економски факултет – Пале:

Проф. др Александар Стојановић

Економски факултет – Брчко:

Проф. др Теодор Петровић

Машински факултет:

Проф. др Мирослав Милутиновић


Медицински факултет :

Проф. др Биљана Мијовић

Музичка академија:

Проф. Љубо Божовић

Академија ликовних умјетности:

Проф. мр Сретен Милатовић

 

Педагошки факултет:

Проф. др Драгица Милинковић

Пољопривредни факултет:

Проф. др Весна Милић

Правни факултет Пале:

Проф. др Станка Стјепановић

Православни богословски факултет:

Доц. др Владимир Ступар

Технолошки факултет:

Проф. др Митар Перушић

Факултет физичког васпитања и спорта:

Проф. др Дејан Ћеремиџић

Факултет за производњу и менаџмент Требиње:

Доц. др Будимирка Мариновић

Филозофски факултет:

Проф. др Бранка Брчкало

Факултет пословне економије:

Проф. др Срђан Дамјановић


Саобраћајни факултет:

Проф. др Ратко Ђуричић

Студент:

Милош Васиљевић


Студент:

Јована Бојанић

Студент:

Стефан Слијепчевић

Студент:

Лука Ждрале

Студент:

Филип Матић