Сенат

У складу са новим Законом о високом образовању 23. јула 2020. године конституисан је нови сазив Сената Универзитета у Источном Сарајеву. Сенат је највише академско тијело Универзитета, уређује питања која се односе на наставно-научни, научно-истраживачки и умјетнички рад. Према новом Закону о високом образовању, Сенат Универзитета у Источном Сарајеву сачињавају ректор, проректори, декани организационих јединица и студенти сва три циклуса студија.


Ректор

Проф. др Милан Кулић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
 univerzitet @ ues.rs.ba

Проректор за наставу

Проф. др Вера Ћевриз-Нишић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
vera.cevriznisic @ ues.rs.ba

Проректор за људске и материјалне ресурсе

Проф. др Срђан Лалић

 +387 57 320 330
+387 57 320 330
srdjan.lalic @ ues.rs.ba

Проректор за међународну сарадњу и осигурање квалитета

Доц. др Марко Гутаљ

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
marko.gutalj @ ues.rs.ba 

Проректор за науку, истраживање и развој

Проф. др Јелена Крунић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
jelena.krunic @ ues.rs.ba

Проректор за студентска питања, културу, умјетност и спорт:

Проф. мр Сандра Ивановић

 +387 57 320 330
 +387 57 320 330
 sandra.ivanovic @ ues.rs.ba

Декан Електротехничког факултета

Проф. др Божидар Поповић


Декан Економског факултета Пале

Проф. др Радомир Божић

Декан Економског факултета Брчко

Проф. др Лазар Продановић

Декан Машинског факултета

Проф. др Милија Крајишник


Декан Медицинског факултета

Проф. др Дејан Бокоњић

Декан Музичке академије

Доц. мр Маја Жужа

Декан Академије ликовних умјетности

Проф. мр Веселин Брковић

Декан Педагошког факултета

Проф. др Далибор Стевић

Декан Пољопривредног факултета

Проф. др Весна Милић

Декан Правног факултета

Проф. др Горан Марковић

Декан православног богословског факултета „Свети Василије Острошки“

Проф. др Владислав Топаловић

Декан Технолошког факултета

Доц. др Драган Вујадиновић

Декан Факултета физичког васпитања и спорта

Проф. др Борислав Цицовић

Dекан Факултета за производњу и менанџмент

Проф. др Душан Јокановић

Декан Филозофског факултета

Проф. др Драга Мастиловић

Декан Факултета пословне економије

Доц. др Весна Петровић


Декан Саобраћајног факултета

Проф. др Зоран Ћургуз

Студент

Урош Бјелица – студент I циклуса студија


Студент

Милан Еремија – студент II циклуса студија

Студент

Лазар Пајовић – студент III циклус студија

Студент

Немања Митровић – студент интегрисаног студија I и II циклуса

Студент

Виолета Ивковић – студент III циклуса студија