Остали акти

1. Кодекс професионалне етике на Универзитету у Источном Сарајеву – 8.6.2018. године

2. Упутство о начину израде службеног акта Универзитета у Источном Сарајеву

3. Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2019/2020. годину – 27. август 2019.

          3.1 Измјена Трошковника за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за акдемску 2019/2020. годину

4. Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију на Универзитету у Источном Сарајеву – 28.12.2017. године

5. Мапа пута за унaпређење и препознатљивост научно-истраживачког рада 2018 – 2020 (са акционим планом)

6. Одлука Владе Републике Српске о висини школарине за редовне студенте који суфинансирају своје школовање на студијским програмима првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2019/20. годину – 24.06.2019. године

7. Одлука о висини школарине за студенте првог и другог циклуса студија који самофинансирају своје школовање, ванредне студенте и стране држављанине за академску 2019/2020. годину 

8. Одлука Управног одбора о висини школарине на трећем циклусу студија за академску 2019/2020. годину

9. Упутство и Одлука за навођење афилације академског особља Универзитета у Источном Сарајеву

10. Одлука о висини накнаде трошкова оцјене и одбране докторске дисертације докторанада трећег циклуса студија за академску 2019/2020. годину  – 14. фебруар 2020. године

11. Одлука о висини школарине за редовне студенте који суфинансирају своје школовање на студијским програмима првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2020/21. годину – 17.06.2020. године

          11.1 Одлука о висини школарине за студенте првог и другог циклуса студија који самофинансирају своје школовање, ванредне студенте и стране држављанине за академску 2020/2021. годину – 19.06.2020. године

12. Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2020/2021. годину – 24. јул 2020. године

          12.1 Допуна Трошковника за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за акдемску 2020/2021. годину 16.11.2020.

13. Oдлука Управног одбора Универзитета о висини школарине на Медицинском факултету Фоча – 24. август 2020. године

14.  Одлука Управног одбора Универзитета о висини школарине за студенте стране држављане интегрисаних студија студијског програма Медицина на енглеском језику на Медицинском факултету Фоча – 11. септембар 2020. године