Остали акти

Остали акти

1. Кодекс професионалне етике на Универзитету у Источном Сарајеву – 8.6.2018. године

2. Упутство о начину израде службеног акта Универзитета у Источном Сарајеву

3. Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију на Универзитету у Источном Сарајеву – 28.12.2017. године

4. Мапа пута за унaпређење и препознатљивост научно-истраживачког рада 2018 – 2020 (са акционим планом)

5. Одлука Владе Републике Српске о висини школарине за редовне студенте који суфинансирају своје школовање на студијским програмима првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2019/20. годину – 24.06.2019. године

6. Одлука Управног одбора о висини школарине на трећем циклусу студија за академску 2019/2020. годину

7. Упутство и Одлука за навођење афилације академског особља Универзитета у Источном Сарајеву

8. Одлука о висини накнаде трошкова оцјене и одбране докторске дисертације докторанада трећег циклуса студија за академску 2019/2020. годину  – 14. фебруар 2020. године

9. Одлука о висини школарине за редовне студенте који суфинансирају своје школовање на студијским програмима првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2020/21. годину – 17.06.2020. године

          9.1 Одлука о висини школарине за студенте првог и другог циклуса студија који самофинансирају своје школовање, ванредне студенте и стране држављанине за академску 2020/2021. годину – 19.06.2020. године

10. Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2020/2021. годину – 24. јул 2020. године

          10.1 Допуна Трошковника за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за акдемску 2020/2021. годину 16.11.2020.

11. Oдлука Управног одбора Универзитета о висини школарине на Медицинском факултету Фоча – 24. август 2020. године

12.  Одлука Управног одбора Универзитета о висини школарине за студенте стране држављане интегрисаних студија студијског програма Медицина на енглеском језику на Медицинском факултету Фоча – 11. септембар 2020. године

13. Одлука о висини школарине за студенте првог и другог циклуса студија који самофинансирају своје школовање, ванредне студенте и стране држављанине за академску 2019/2020. годину 

14. Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2021/2022. годину – 08.06.2021.

          14.1.  Допуне Трошковника за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2021/2022. годину – 05.11.2021.

          14.2 Допуне Трошковника за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2021/2022. годину – 19.04.2022.

15. Одлука о висини школарине за студенте који самофинансирају своје школовање, ванредне студенте и студенте стране држављане за академску 2021/2022. годину – 11.06.2021. године

16. Одлука о висини школарине за редовне студенте на студијским програмима првог и другог циклуса студија за академску 2021/2022. годину

17. Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2022/2023. годину

           17.1 Допуна Трошковника за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2022/23. годину – 09.09.2022.

18. Одлука Управног одбора о висини школарине за студенте који самофинансирају своје школовање, за ванредне студенте и студенте стране држављане за академску 2022/2023. годину

19. Oдлука Владе Републике Српске о висини школарине за редовне студенте на студијским програмима првог и другог циклуса студија за академску 2022/2023. годину

20. Одлука Сената о разврставању наставних предмета по ужим научним областима на Универзитету у Источном Сарајеву – 12.12.2022.