Остали акти

1. Кодекс професионалне етике на Универзитету у Источном Сарајеву

1.2 Кодекс професионалне етике на Универзитету у Источном Сарајеву – 8.6.2018. године

2. Упутство о начину израде службеног акта Универзитета у Источном Сарајеву

3. Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2016/2017. годину – 18 јул 2016.

3.1 Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2017/2018. годину – 21.07.2017.године

3.2 Трошковник за накнаде које плаћају студенти за 2018-2019. годину – 24.07.2018.

3.3 Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2019/2020. годину – 27. август 2019.

 4. Одлука о исправци техничке грешке академски календар – 06.11.2017.

5. Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију на Универзитету у Источном Сарајеву – 28.12.2017. године

6. Мапа пута за унaпређење и препознатљивост научно-истраживачког рада 2018 – 2020 (са акционим планом)

7. Школарина за студенте који самофинансирају своје школовање, ванредне студенте и студенте стране држављане – 24.07.2018.

8. Школарина за студенте држављане Црне Горе – 24.07.2018.

9. Одлука Владе Републике Српске о висини школарине за редовне студенте који суфинансирају своје школовање на студијским програмима првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2019/20. годину – 24.06.2019. године

10. Одлука о висини школарине за студенте првог и другог циклуса студија који самофинансирају своје школовање, ванредне студенте и стране држављанине за академску 2019/2010. годину