Остали акти

1. Кодекс професионалне етике на Универзитету у Источном Сарајеву

1.2 Кодекс професионалне етике на Универзитету у Источном Сарајеву – 8.6.2018. године

2. Упутство о начину израде службеног акта Универзитета у Источном Сарајеву

3. Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2016/2017. годину – 18 јул 2016.

3.1 Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2017/2018. годину – 21.07.2017.године

3.2 Трошковник за накнаде које плаћају студенти за 2018-2019. годину – 24.07.2018.

3.3 Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2019/2020. годину – 27. август 2019.

 4. Одлука о исправци техничке грешке академски календар – 06.11.2017.

5. Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију на Универзитету у Источном Сарајеву – 28.12.2017. године

6. Мапа пута за унaпређење и препознатљивост научно-истраживачког рада 2018 – 2020 (са акционим планом)

7. Школарина за студенте који самофинансирају своје школовање, ванредне студенте и студенте стране држављане – 24.07.2018.

8. Школарина за студенте држављане Црне Горе – 24.07.2018.

9. Одлука Владе Републике Српске о висини школарине за редовне студенте који суфинансирају своје школовање на студијским програмима првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2019/20. годину – 24.06.2019. године

10. Одлука о висини школарине за студенте првог и другог циклуса студија који самофинансирају своје школовање, ванредне студенте и стране држављанине за академску 2019/2020. годину 

11. Одлука Управног одбора о висини школарине на трећем циклусу студија за академску 2019/2020. годину

12. Упутство и Одлука за навођење афилације академског особља Универзитета у Источном Сарајеву

13. Одлука о висини накнаде трошкова оцјене и одбране докторске дисертације докторанада трећег циклуса студија за академску 2019/2020. годину  – 14. фебруар 2020. године

14. Одлука о висини школарине за редовне студенте који суфинансирају своје школовање на студијским програмима првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2020/21. годину – 17.06.2020. године

14.1 Одлука о висини школарине за студенте првог и другог циклуса студија који самофинансирају своје школовање, ванредне студенте и стране држављанине за академску 2020/2021. годину – 19.06.2020. године

15. Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2020/2021. годину – 24. јул 2020. године

16. Измјена Трошковника за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за акдемску 2019/2020. годину

17. Oдлука Управног одбора Универзитета о висини школарине на Медицинском факултету Фоча – 24. август 2020. године

18.  Одлука Управног одбора Универзитета о висини школарине за студенте стране држављане интегрисаних студија студијског програма Медицина на енглеском језику на Медицинском факултету Фоча – 11. септембар 2020. године