Од осигурања квалитета до развоја стратегије

Од осигурања квалитета до развоја стратегије

Назив пројекта: “Од осигурања квалитета до развоја стратегије”

Донатор: Европска Комисија, TEMPUS

Координатор пројекта: WUS Austria

Партнери:

 • Осам БиХ јавних Универзитета,
 • Универзитет у Гразу,
 • Универзитет у Ђирони

Период имплементације: октобар 2007 – јануар 2010

Буџет: 282.865,00 €

Главни циљеви:

 • изградити и ојачати капацитете на бх. универзитетима за интерно осигурање квалитета (институционалне самоевалуације)
 • на основу добијених резултата, формулисати стратегије развоја бх. универзитета

Главне активности :

 • Семинар на Универзитету у Ђирони “ЕУ искуства у институционалним самоевалуацијама”
 • 4 тренинга у БиХ “Улога студената/ администрације/ наставног особља/ менаџмента у процесима интерног осигурања квалитете”
 • Институционалне самоевалуације на свих осам јавних универзитета
 • Семинар “ЕУ искуства у стратешком развоју”
 • Развој савремених универзитетских стратегија (student‐centered)
 • Семинар и радионица “Кључни индикатори перформанси”
 • Конференција у БиХ “Од осигурања квалитета до развоја стратегије”