Економски факултет Пале

Економски факултет Пале

Економски факултет Пале основан је академске 1993/94. године у Палама. Настава се изводи на првом и другом циклусу студија, док је трећи циклус у оснивању, а могу се пријавити и докторске студије по старом програму.

Препознатљивост Економског факултета Пале огледа се у пружању најквалитетнијих теоријских и практичних економских знања у Републици Српској и БиХ, раду са најстручнијим предавачима у регији, као и најбољим условима за студирање у савремено опремљеној згради. Диплома стечена на Економском факултету Пале пружа највеће могућности за запослење у водећим домаћим и страним компанијама, шансу за наставак студија у земљи и иностранству, као и могућност добијања државних и компанијских студентских стипендија.

Економски факултет Пале издаје научни часопис ”Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву”. Факултет традиционално организује научну конференцију са међународним учешћем ”Јахорински пословни форум”.

Свршени студенти стичу звања у зависности од циклуса и студијског програма који су завршили:

I циклус студија

    • Економија, 240 ECTS, 4 године – дипломирани економиста
    • Туризам и хотелијерство, 240 ECTS, 4 године – дипломирани економиста за туризам и хотелијерство

II  циклус студија

  • Финансије, 60 ECTS, 1 година – мастер економије – 300 ECTS
  • Пословно управљање, 60 ECTS, 1 година – мастер економије – 300 ECTS
  • Макроекономија, реформе и бизнис, 60 ECTS, 1 година – мастер економије – 300 ECTS
  • Економски развој БиХ, 60 ECTS, 1 година – мастер економије – 300 ECTS
  • Квантитативна економија, 60 ECTS, 1 година – мастер економије – 300 ECTS
  • Туризам и хотелијерство, 60 ECTS, 1 година – мастер економије – 300 ECTS

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Економски факултет Пале
Алексе Шантића 3
71420 Пале
Република Српска, Босна и Херцеговина

Централа  : +387 57 226 651
Деканат : +387 57 224 945
 +387 57 226 188
 dekanat @ ekofis.ues.rs.ba
Веб страница: ekofis.ues.rs.ba