Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента за ужу научну област Статистичка анализа, кандидаткиња Јелена Симовић