Студијски програми

Студијски програми

ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

Електротехнички факултет
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Аутоматика и електроника Мастер електротехнике – 300 ECTS – Аутоматика и електроника
Електроенергетика Мастер електротехнике – 300 ECTS – Електроенергетика
Рачунарска техника и информатика Мастер електротехнике – 300 ECTS – Рачунарство и информатика
Обновљиви извори енергије и паметне елекроенергетске мреже Мастер електротехнике – обновљиви извори енергије и паметне електоренергетске мреже 300 ECTS

 

Филозофски факултет Пале
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Историјa Мастер историје – 300 ECTS
Филозофија Мастер филозофије – 300 ECTS
Социологија Мастер социологије – 300 ECTS
Новинарствo Мастер комуникологије – 300 ECTS
Педагогија Мастер педагогије – 300 ECTS
Српски језик и књижевност Мастер српског језика и књижевности – 300 ECTS
Општа књижевност и библиотекарство Мастер библиотекарства – 300 ECTS
Енглески језик и књижевност Мастер енглеског језика и књижевности – 300 ECTS
Математика и физика Мастер математике – 300 ECTS
Мастер физике – 300 ECTS
Математика и рачунарство Мастер математике – 300 ECTS
Мастер информатике – 300 ECTS
Психологија Мастер психологије – 300 ECTS
Географија Мастер географије – 300 ECTS
Руски и српски језик и књижевност Мастер руског и српског језика и књижевности – 300 ECTS
Кинески и енглески језик и књижевност Мастер кинеског језика и књижевности – 300 ECTS
Њемачки језик и књижевност Мастер њемачког језика и књижевности – 300 ECTS

 

Академија ликовних умјетности Требиње
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Ликовна умјетност Мастер графике – 300 ECTS
Мастер сликарства – 300 ECTS
Мастер вајарства – 300 ECTS
Мастер грaфичког дизајна – 300 ECTS

 

Економски факултет Пале
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Финансије Мастер економије – 300 ECTS – Финансије
Пословно управљање Мастер економије – 300 ECTS – Пословно управљање
Макроекономија, реформе и бизнис Мастер економије – 300 ECTS – Макроекономија, реформе и бизнис
Квантитативна економија Мастер економије – 300 ECTS – Квантитативна економија
Економски развој Мастер економије – 300 ECTS – Економски развој БиХ
Туризам и хотелијерство Мастер економије – 300 ECTS – Туризам и хотелијерство

 

Економски факултет Брчко
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Финансијски и банкарски менаџмент Мастер економије – 300 ECTS
Маркетинг и менаџмент Мастер економије – 300 ECTS

 

Машински факултет
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Машинство
– Производно машинство
– Инжењерски дизајн и примијењена механика
– Термоенергетика и процесно машинство
Мастер машинства – 300 ECTS – Производно машинство
Мастер машинства – 300 ECTS – Инжењерски дизајн и примијењена механика
Мастер машинства – 300 ECTS – Термоенергетика и процесно машинство

 

Правни факултет
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Право (Пале и Бијељина)
– Јавно право
– Грађанско право-грађанскоправни модул
– Грађанско право-привредноправни модул
– Кривично право
Мастер права – 300 ECTS – Јавно право
Мастер права – 300 ECTS – Грађанско право
Мастер права – 300 ECTS – Кривично право

 

Технолошки факултет Зворник
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Хемијско инжењерство и технологија
– Прехрамбена технологија
– Хемијско процесно инжењерство и технологија
– Инжењерство заштите животне средине
– Заштита на раду и заштита од пожара
Мастер прехрамбеног инжењерства – 300 ECTS
Мастер хемијског инжењерства – 300 ECTS
Мастер заштите животне средине – 300 ECTS
Мастер заштите на раду и заштите од пожара – 300 ECTS
Еколошки мониторинг слатких вода Мастер екологије – 300 ECTS

 

Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“ Фоча
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Теологија Мастер теологије – 300 ECTS
Међурелигијски студији и изградња мира Мастер међурелигијских студија и изградњае мира – 300 ЕCTS

 

Факултет физичког васпитања и спорта
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Физичко васпитање Мастер физичког васпитања – 300 ECTS
Спорт Мастер спорта – 300 ECTS
Мастер спортске рекреације – 300 ECTS

 

Факултет за производњу и менаџмент Требиње
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Индустријски менаџмент Мастер индустријског инжењерства и менаџмента – 300 ЕСТS
Индустријско инжењерство за енергетику Мастер индустријског инжењерства за енергетику – 300 ECTS

 

Музичка академија
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Вокално-инструментални Мастер соло пјевања – 300 ECTS
Мастер клавира – 300 ECTS
Мастер хармонике – 300 ECTS
Мастер виолине – 300 ECTS
Мастер виоле – 300 ECTS
Мастер флауте – 300 ECTS
Мастер гитаре – 300 ECTS
Музичко-педагошко теоријски Мастер музичке педагогије – 300 ECTS
Мастер композиције – 300 ECTS
Мастер црквеног појања – 300 ECTS

 

Факултет пословне економије
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Међународна економија Мастер економије – 300 ECTS – Међународна економија
Финансије, банкарство и осигурање Мастер економије – 300 ECTS – Финансије, банкарство и осигурање
Дигитална економија Мастер економије – 300 ECTS – Дигитална економија

 

Саобраћајни факултет Добој
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Саобраћај
– Друмски и градски саобраћај
– Жељезнички саобраћај
– Телекомуникације
– Логистика
Мастер саобраћаја – 300 ECTS – Друмски и градски саобраћај
Мастер саобраћаја – 300 ECTS – Жељезнички саобраћај
Мастер саобраћаја – 300 ECTS – Телекомуникације
Мастер саобраћаја – 300 ECTS – Логистика

 

Пољопривредни факултет
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Пољопривреда
– Биљна производња
– Анимална производња
– Агроекономика и рурални развој
Mастер пољопривреде – 300 ECTS – Биљна производња
Mастер пољопривреде – 300 ECTS – Анимална производња
Mастер пољопривреде – 300 ECTS – Агроекономика и рурални развој
Шумарство
– Екологија и заштита шума
– Оснивање и газдовање шумама
– Заштићена шумска подручја и споредни шумски производи
Mастер шумарства – 300 ECTS – Екологија и заштита шума
Mастер шумарства – 300 ECTS – Оснивање и газдовање шумама
Mастер шумарства – 300 ECTS – Заштићена шумска подручја и споредни шумски производи

 

Педагошки факултет Бијељина
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Разредна настава Мастер разредне наставе – 300 ECTS
Предшколско васпитање и образовање – двогодишњи Мастер предшколског васпитања – 300 ECTS
Предшколско васпитање и образовање – једногодишњи Мастер предшколског васпитања – 300 ECTS
Информатика у образовању Мастер информатике у образовању – 300 ECTS

 

Медицински факултет Фоча
Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског програма
Здравствена њега 300 ECTS – мастер здравствене његе
Специјална едукација и рехабилитација 300 ECTS, 1 година, два смјера:
Мастер логопедије – логопедија и сурдоаудиологија
Мастер развојних поремећаја – развојни поремећаји