Статут Студентског парламента

Статут Студентског парламента – 11.04.2019. године

Измјене и допуне Статута Студентског парламента Универзитета у Источном Сарајеву – 30.03.2020. године

Допуна Статута Студентског парламента Универзитета у Источном Сарајеву – 05.05.2020. године