Статут Студентског парламента

1.Статут Студентског парламента – 11.04.2019. године

          1.1 Измјене и допуне Статута Студентског парламента Универзитета у Источном Сарајеву – 30.03.2020.

          1.2 Допуна Статута Студентског парламента Универзитета у Источном Сарајеву – 05.05.2020.