Национални пројекти

Национални пројекти

Пројекти МНРВОИД

Пројекти Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво годишње расписује конкурсе за суфинансирање научно-истраживачких пројеката из области основних, примијењених и развојних истраживања. Приједлоге пројеката могу кандидовати научноистраживачке организације, односно високошколске установе, Академија наука и умјетности Републике Српске, научноистраживачки и истраживачко-развојни институти и истраживачки центри. Пријаве приједлога се подносе за једногодишња истраживања.

Преглед суфинансираних пројеката по факултетима Универзитета у Источном Сарајеву у периоду 2009-2019. годинe

2018.
Назив пројекта: Теоријска и експериментална анализа ефикасности громобранских хватаљки са раним стартовањем
Координатор пројекта: доц. др Младен Бањанин
Број чланова тима: 4
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-129/18

2014.
Назив пројекта: Развој уређаја енергетске електронике за повећање енергетске ефикасности фотонапонских система у грађевинарству
Координатор пројекта: проф. др Миломир Шоја
Број чланова тима: 6
Број младих истраживача: 4
Број уговора: 19/6-020/961-94/14

2012.
Назив пројекта: Развој вишенамјенског DC-DX претварача са дигиталним управљањем као пуњача акумулаторских батерија код PV система напајања
Координатор пројекта: доц. др Миломир Шоја
Број чланова тима: 4
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-166/12

Назив пројекта: Развој и примјена микроинвертора у фотонапонским системима
Координатор пројекта: проф. др Милан Радмановић
Број чланова тима: 4
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-160/12

Назив пројекта: Реализација МРРТ алгоритма и оптималног претварача енергетске електронике у фотонапонском систему напајања
Координатор пројекта: доц. др Слободан Лубура
Број чланова тима: 5
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-159/12

Назив пројекта: Уштеда и побољшање квалитета електричне енергије у систему јавне расвјете примјеном савремених технологија
Координатор пројекта: доц. др Петар Матић
Број чланова тима: 3
Број младих истраживача: 1
Број уговора: 19/6-020/961-158/12

2010.
Назив пројекта: Развој нових сензора и сензорног чвора за одређивање компоненти значајних у животној средини (H2O2, нитрити и нитрати у прехрамбеним производима, параметри квалитета воде)
Координатор пројекта: проф. др Горан Стојановић
Број чланова тима: 5
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-254/10

Назив пројекта: Процјена индивидуалне изложености радифреквентним емисијама базних станица мобилне телефоније у урбаном (насељеном) подручју
Координатор пројекта: проф. др Божидар Крстајић
Број чланова тима: 8
Број младих истраживача: 5
Број уговора: 19/6-020/961-87/10

Назив пројекта: Примјена пословне интелигенције у анализи, планирању и управљању пословним процесима на високошколским установама
Координатор пројекта: проф. др Милена Станковић
Број чланова тима: 8
Број младих истраживача: 6
Број уговора: 19/6-020/961-65/10

Назив пројекта: Интеграција WEB, SMS и RFID технологија у систему за евиденцију наставних активности, контролу и праћење квалитета на високошколским установама Координатор пројекта: проф. др Драган Јанковић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 8
Број уговора: 19/6-020/961-107/10

Назив пројекта: Естимација енергетске ефикасности хибридног система напајања
Координатор пројекта: доц. др Слободан Лубура
Број чланова тима: 3
Број младих истраживача: 1
Број уговора: 19/6-020/961-56/10

2009.
Назив пројекта: Моделирање компоненти хибридних система напајања
Координатор пројекта: доц. др Слободан Лубура
Број чланова тима: 4
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 06/0-020/961-81/09

Назив пројекта: Развој MPPT претварача за примјену у соларним системима напајања
Координатор пројекта: доц. др Миломир Шоја
Број чланова тима: 7
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 06/0-020/961-147/09

Назив пројекта: Веб апликација за анкетирање студената као софтверска подршка у процесу осигурања квалитета на високошколским установама
Координатор пројекта: проф. др Драган Јанковић
Број чланова тима: 9
Број младих истраживача: 7
Број уговора: 06/0-020/961-207/09

2014.
Назив пројекта: Модел управљања људским ресурсима са циљем рјешавања проблема структуралне незапослености Републике Српске
Координатор пројекта: проф. др Миладин Јовичић
Број чланова тима: 3
Број младих истраживача:
Број уговора: 19/6-020/961-153/14

2012.
Назив пројекта: Управљање људским ресурсима у туристичким предузећима Републике Српске
Координатор пројекта: доц. др Ненад Лалић
Број чланова тима: 3
Број младих истраживача:
Број уговора: 19/6-020/961-154/12

Назив пројекта: Утицај демографске транзиције на пензиони систем и тржиште рада Републике Српске
Координатор пројекта: проф. др Стево Пашалић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 5
Број уговора: 19/6-020/961-156/12

2010.
Назив пројекта: Становништво Републике Српске у фокусу тржишта рада
Координатор пројекта: доц. др Миладин Јовичић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача:
Број уговора: 19/6-020/961-52/10

Назив пројекта: Примјена географских информационих система у планирању и управљању одрживим развојем туризма у туристичким дестинацијама Републике Српске
Координатор пројекта: проф. др Срђан Дамјановић
Број чланова тима: 2
Број младих истраживача:
Број уговора: 19/6-020/961-249/10

2009.
Назив пројекта: Стратегија регионалног привредног развоја Републике Српске- на примјеру Семберије и Доњег Подриња
Координатор пројекта: проф. др Стево Пашалић, проф. др Драгутин Мировић
Број чланова тима: 8
Број младих истраживача:
Број уговора: 91-02/2010

2018.
Назив пројекта: Дигитализација музејске грађе Музеја Херцеговине Требиње
Координатор пројекта: доц. др Данијел Мијић
Број чланова тима: 13
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-148/18

Назив пројекта: Израда жљеба завојних бургија комбинацијом поступка ваљања и брушења – I фаза
Координатор пројекта: проф. др Обрад Спаић
Број чланова тима: 16
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/968-8/18

2014.
Назив пројекта: Примјена динамичког софтвера Cinderella у научно-техничким истраживањима, математици и образовању
Координатор пројекта: проф. др Душан Јокановић
Број чланова тима: 11
Број младих истраживача: 5
Број уговора: 19/6-020/961-120/14

2012.
Назив пројекта: Развој CAD система за пројектовање алата за израду жљеба завојних бургија
Координатор пројекта: проф. др Раде Иванковић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 5
Број уговора: 19/6-020/961-171/12

Назив пројекта: Моделирање стања алата (завојних бургија) примјеном вјештачке интелигенције
Координатор пројекта: доц. др Обрад Спаић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 5
Број уговора: 19/6-020/961-172/12

2010.
Назив пројекта: Ефикасност обраде тешкообрадљивих материјала (каљених челика) алатима од брзорезног челика произведеног металургијом праха
Координатор пројекта: проф. др Здравко Кривокапић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 5
Број уговора: 19/6-020/961-282/10

2019.
Назив пројекта: Квалитет савременог живота као детерминанта менталног здравља студената у Републици Српској
Координатор пројекта: проф. др Биљана Милошевић Шошо
Број чланова тима: 7
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19.032/961-164/19

Назив пројекта: Друштво знања и процес трансформације филозофских, друштвено-хуманистичких наука у Републици Српској
Координатор пројекта: проф. др Владимир Милисављевић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 1
Број уговора: 19.032/961-165/19

Назив пројекта: Значај српског језика и књижевности за очување идентитета Републике Српске
Координатор пројекта: проф. др Милош Ковачевић
Број чланова тима: 15
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19.0332/961-158/19

Назив пројекта: Научни потенцијали анотираних ученичких корпуса у примијењеној лингвистици
Координатор пројекта: проф. др Јелена Марковић
Број чланова тима: 8
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19.032/961-135/19

Назив пројекта: Геноцид над Србима у Сребреници у Другом свјетском рату
Координатор пројекта: доц. др Дејана Васин
Број чланова тима: 7
Број младих истраживача:1
Број уговора: 19.032/961-143/19

2018.
Назив пројекта: Инверзни спектрални проблеми за диференцијалне оператере који нелинеарно зависе од спектралног параметра
Координатор пројекта: доц. др Владимир Владичић
Број чланова тима: 7
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020-961-125/18

Назив пројекта: Утицај културног идентитета младих као детерминанте културних конфликата на друштвену перспективу Републике Српске
Координатор пројекта: проф. др Биљана Милошевић Шошо
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 5
Број уговора: 19/6-020-961-121/18

Назив пројекта: Значај српског језика и књижевности за очување идентитета Републике Српске
Координатор пројекта: проф. др Милош Ковачевић
Број чланова тима: 15
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-13/18

Назив пројекта: Фразеолошка компетенција српских говорника енглеског језика кроз призму контрастивне анализе међујезика
Координатор пројекта: проф. др Јелена Марковић
Број чланова тима: 9
Број младих истраживача: 5
Број уговора: 19/6-020/961-46/18

Назив пројекта: Мјесто и улога филозофских факултета у реформисаном савременом универзитету Републике Српске
Координатор пројекта: проф. др Владимир Милосављевић
Број чланова тима: 9
Број младих истраживача: 1
Број уговора: 19/6-020-961-122/18

Назив пројекта: Социјалне и културне детерминанте будућег брачног и репродуктивног понашања младих у Републици Српској
Координатор пројекта: проф. др Бисерка Кошарац
Број чланова тима: 8
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-123/18

2015.
Назив пројекта: Савремени проблеми истраживања и учења математичке анализе
Координатор пројекта: проф. др Небојша Елез
Број чланова тима: 6
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-84/15

Назив пројекта: Спектар диференцијалних оператора
Координатор пројекта: доц. др Владимир Владичић
Број чланова тима: 6
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-97/15

Назив пројекта: Инверзни спектрални проблеми
Координатор пројекта: проф. др Миленко Пикула
Број чланова тима: 5
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-115/15

2014.
Назив пројекта: Континуитет трајања српског народа западно од Дрине-историјске основе настанка Републике Српске
Координатор пројекта: доц. др Драга Мастиловић
Број чланова тима: 5
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020-961-154/14

Назив пројекта: Стратегија учења страног језика
Координатор пројекта: проф. др Биљана Сладоје Бошњак
Број чланова тима: 6
Број младих истраживача: 1
Број уговора: 19/6-020/961-195/14

Назив пројекта: Корпус савременог српског језика на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву
Координатор пројекта: доц. др Оља Јојић
Број чланова тима: 6
Број младих истраживача: 4
Број уговора: 19/6-020/961-193/14

2012.
Назив пројекта: Ратна публицистика Републике Српске
Координатор пројекта: проф. др Саша Кнежевић
Број чланова тима: 6
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-78/12

Назив пројекта: Инверзни проблеми граничних задатака са отклоњеним аргументима
Координатор пројекта: проф. др Миленко Пикула
Број чланова тима: 8
Број младих истраживача: 5
Број уговора: 19/6-020/961-82/12

Назив пројекта: Интерактивно електронско учење математике у Републици Српској Координатор пројекта: проф. др Миленко Пикула
Број чланова тима: 3
Број младих истраживача: 0
Број уговора: 19/6-020/961-166-1/12

Назив пројекта: Значај српског језика и књижевности за очување идентитета Репблике Српске
Координатор пројекта: проф. др Милош Ковачевић
Број чланова тима: 16
Број младих истраживача: 5
Број уговора: 19/6-020/961-165-3/11, 19/6-020/961-165-2/11, 19/6-020/961-165-1/11

2010.
Назив пројекта: Развој стратегије учења код ученика основне школе
Координатор пројекта: доц. др Биљана Сладоје-Бошњак
Број чланова тима: 7
Број младих истраживача: 1
Број уговора: 19/6-020/961-271/10

Назив пројекта: Језик прозе Републике Српске
Координатор пројекта: проф. др Милош Ковачевић
Број чланова тима: 5
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-269/10

Назив пројекта: Друштвена историја Босне и Херцеговине
Координатор пројекта: aкадемик Ђуро Тошић
Број чланова тима: 5
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-255/10

Назив пројекта: Језичка култура у језику медија
Координатор пројекта: проф. др Миланка Бабић
Број чланова тима: 6
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-270/10

Назив пројекта: Ратна поезија Републике Српске
Координатор пројекта: проф. др Бранко Летић
Број чланова тима: 5
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-276/10

Назив пројекта: Историјски развој професионалног позоришта на територији РС (Народно позориште у Бањој Луци), 1940- 1945.
Координатор пројекта: доц. др Бранко Брђанин
Број чланова тима: 5
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-256/10

Назив пројекта: Мултиагентна комуникација у трансферу математичких и информатичких знања
Координатор пројекта: проф. др Милорад Бањанин
Број чланова тима: 9
Број младих истраживача: 5
Број уговора: 19/6-020/961-272/10

Назив пројекта: Савремени проблеми функционалне анализе и математичког учења
Координатор пројекта: проф. др Миленко Пикула
Број чланова тима: 9
Број младих истраживача: 6
Број уговора: 19/6-020/961-275/10

Назив пројекта: Историја и књсижевност Срба у Босни и Херцеговни – усмена традиција
Координатор пројекта: доц. др Саша Кнежевић
Број чланова тима: 5
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-266/10

Назив пројекта: Српска лирика 20. вијека у компаративном контексту
Координатор пројекта: проф. др Јован Делић
Број чланова тима: 5
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-273/10

Назив пројекта: Гусларске пјесме из колекције Фридриха Саломо Крауса
Координатор пројекта: проф. др Мирољуб Јоковић
Број чланова тима: 5
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-185/10

Назив пројекта: Управљање развојем надарених младих информатичара у Републици Српској
Координатор пројекта: проф. др Видан Говедарица
Број чланова тима: 8
Број младих истраживача: 6
Број уговора: 19/6-020/961-258/10

Назив пројекта: Илустровани каталог рукописне културне баштине старе цркве у Сарајеву
Координатор пројекта: проф. др Драган Бараћ
Број чланова тима: 7
Број младих истраживача: 5
Број уговора: 19/6-020/961-277/10

2009.
Назив пројекта: Савремени проблеми функционалне анализе математичког учења
Координатор пројекта: проф. др Миленко Пикула
Број чланова тима: 8
Број младих истраживача: 6
Број уговора: 19/6-020/961-201/09

Назив пројекта: Породица као фактор развоја Републике Српске
Координатор пројекта: проф. др Рајко Куљић
Број чланова тима: 7
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-200/09

Назив пројекта: Историја и усмена књижевност у Босни и Херцеговини
Координатор пројекта: доц. др Саша Кнежевић
Број чланова тима: 4
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-214/09

Назив пројекта: Језичка култура у језику медија
Координатор пројекта: доц. др Миланка Бабић
Број чланова тима: 5
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-224/09

Назив пројекта: Ратни роман Републике Српске
Координатор пројекта: проф. др Бранко Летић
Број чланова тима: 4
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-211/09

Назив пројекта: Језик ратне прозе и поезије Републике Српске
Координатор пројекта: проф. др Милош Ковачевић
Број чланова тима: 4
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-202/09

Назив пројекта: Историјски развој професионалног позоришта на територији данашње РС
Координатор пројекта: доц. др Бранко Брђанин
Број чланова тима: 5
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-199/09

Назив пројекта: Истраживање на савремене теме у математици
Координатор пројекта: проф. др Милорад Р. Стевановић
Број чланова тима: 9
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-203/09

Назив пројекта: Управљање рaзвојем надарених младих математичара у Републици Српској
Координатор пројекта: проф. др Видан Говедарица
Број чланова тима: 8
Број младих истраживача: 6
Број уговора: 19/6-020/961-228/09

Назив пројекта: Интероперабилност информационо-комуникационе и просторне информационе инфраструктуре за управљање ресурсима питке воде у руралним подручјима
Координатор пројекта: проф. др Милорад Бањанин
Број чланова тима: 9
Број младих истраживача: 5
Број уговора: 19/6-020/961-227/09

Назив пројекта: Ставови наставника и студената као фактор управљања квалитетом наставе на универзитетима Републике Српске
Координатор пројекта: проф. др Ратко Дунђеровић, проф. др Драгољуб Крнета
Број чланова тима: 6
Број младих истраживача: 4
Број уговора: 19/6-020/961-223/09

2018.
Назив пројекта: Оптимизација вибродијагностичких метода и развој адаптивног дијагностичког система ротационих машина
Координатор пројекта: проф. др Ранко Антуновић
Број чланова тима: 5
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19-6-020/961-150/18

2010.
Назив пројекта: Развој и примјена експертних система у техничкој дијагностици
Координатор пројекта: доц. др Ранко Антуновић
Број чланова тима: 7
Број младих истраживача: 3
Број уговора:

2019.
Назив пројекта: Процјена и повезаност промјенљивих фактора ризика и полиморфизама TP53, APC и KRAS гена за настанак колоректалног карцинома
Координатор пројекта: доц. др Ненад Лаловић
Број чланова тима: 9
Број младих истраживача: 4
Број уговора: 19.032/961-60/19

Назив пројекта: Утицај гојазности на ефикасност лијечења обољелих од хроничне пародонтопатије
Координатор пројекта: проф. др Смиљка Цицмил
Број чланова тима: 11
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19.032/961-55/19

Назив пројекта: Повезаност липидног статуса и полиморфизма АПОЕ гена са дијабетесном ретинопатијом код пацијената са дијабетесом тип 2
Координатор пројекта: проф. др Биљана Мијовић
Број чланова тима: 8
Број младих истраживача: 1
Број уговора: 19.032/961-66/19

Назив пројекта: Прогностички значај карактеристика инвазивног фронта тумора, експресије маркера карциномских стем ћелија, адхезивних молекула и епидермалних фактора раста у карциному желуца
Координатор пројекта: доц. др Мирјана Ћук
Број чланова тима: 7
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19.032/961-59/19

Назив пројекта: Преваленција и фактори ризика за оштећење слуха код болесника лијечених редовним хемодијализама
Координатор пројекта: проф. др Синиша Ристић
Број чланова тима: 5
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19.032/961-56/19

Назив пројекта: Фенотипска и генотипска детекција резистенције на карбапенеме код ентеробактерија изолованих из урина болнички и ванболнички лијечених пацијената
Координатор пројекта: доц. др Николина Елез Бурњаковић
Број чланова тима: 8
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19.032/961-57/19

2018.
Назив пројекта: Повезаност полиморфизма гена за глутатион трансферазе М1 и Т1 са ризиком за настанак дијабетесне нефропатије
Координатор пројекта: проф. др Синиша Ристић
Број чланова тима: 5
Број младих истраживача: 1
Број уговора: 19/6-020/961-111/18

Назив пројекта: Развој инструмента за скрининг нутритивног статуса и процјена малнутриције код особа старије животне доби
Координатор пројекта: проф. др Недељка Ивковић
Број чланова тима: 12
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-113/18

Назив пројекта: Нови иригациони системи у ендодонтској терапији: антибактеријски ефекат, утицај на постоперативни бол и факторе раста корјенског дентина
Координатор пројекта: доц. др Јелена Крунић
Број чланова тима: 15
Број младих истраживача: 4
Број уговора: 19/6-020/961-127/18

Назив пројекта: Развој in vitro модела хуманих мијелоидних суперсортских ћелија, као платформе за испитивање нових имунотерапијских приступа у лијечењу малигних тумора (MDSCThere)
Координатор пројекта: Академик Миодраг Чолић
Број чланова тима: 7
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-131/18

Назив пројекта: Поремећај функције екстрацелуларних мрежа неутрофилних гранулоцита код дјеце са цистичном фиброзом
Координатор пројекта: проф. др Дејан Бокоњић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-133/18

Назив пројекта: Регулација контрактилности и редокс хомеостазе хуманих умбиликалних крвних судова хексопреналином, магнезијум сулфатом и пинацидилом
Координатор пројекта: проф. др Слободан Миловановић
Број чланова тима: 9
Број младих истраживача: 1
Број уговора: 19/6-020/961-132/18

Назив пројекта: Повезаност серумских и фецесиних вриједности цитокина IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-13, IL-17, IL-21, IL-22, IFN-y и TNF-a са клиничким и патохистолошким карактеристикама болесника са колоректалним карциномом
Координатор пројекта: проф. др Вељко Марић
Број чланова тима: 17
Број младих истраживача: 7
Број уговора: 19/6-020/961-119/18

Назив пројекта: Имунолошки параметри реакције на угљену прашину и преваленца пнеумоконозе код радника у рудницима угља и термоелектранама Републике Српске
Координатор пројекта: проф. др Биљана Мијовић
Број чланова тима: 12
Број младих истраживача: 4
Број уговора: 19/6-020/961-127/18

Назив пројекта: Утицај примјене статина на морфологију, активност антиоксидативних ензима и експресију ендотелне липазе у каротидном плаку
Координатор пројекта: проф. др Радмил Марић
Број чланова тима: 8
Број младих истраживача: 0
Број уговора: 19/6-020/961-112/18

Назив пројекта: Испитивање фармаколошког потенцијала биљке вријесак
Координатор пројекта: проф. др Милан Кулић
Број чланова тима: 14
Број младих истраживача: 1
Број уговора: 19/6-020/961-128/18

Назив пројекта: Генска модулација орофацијалног бола: експериментални, хронични и постоперативни модел
Координатор пројекта: проф. др Никола Стојановић
Број чланова тима: 13
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-134/18

2015.
Назив пројекта: Специфичност везе денталних керамика и композитних цемента
Координатор пројекта: проф. др Недељка Ивковић
Број чланова тима: 13
Број младих истраживача: 5
Број уговора: 19/6-020/961-94/15

Назив пројекта: Хронична инфламација код обољелих од пародонтопатије као фактор ризика за настанак атеросклеротских кардиоваскуларних обољења
Координатор пројекта: доц. др Смиљка Цицмил
Број чланова тима: 14
Број младих истраживача: 6
Број уговора: 19/6-020/961-82/15

Назив пројекта: Значај молекуларно-биолошких метода и у праћењу хепатитиса Ц вирусне инфекције код пацијената на хемодијализи
Координатор пројекта: проф. др Милан Кулић
Број чланова тима: 11
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-93/15

Назив пројекта: Превенција секундарних посљедица поремећаја слуха, говора и језика код дјеце у источном дијелу Републике Српске
Координатор пројекта: проф. др Маја Рачић
Број чланова тима: 16
Број младих истраживача: 8
Број уговора: 19/6-020/961-114/15

2014.
Назив пројекта: Значај антиоксидативног система у механизму релаксантног ефекта хексопреналина и никорандила на различите типове изолованог утеруса
Координатор пројекта: проф. др Слободан Миловановић
Број чланова тима: 6
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-21/14

Назив пројекта: Значај молекуларне биологије у дијагностици и терапији тумора плућа Координатор пројекта: проф. др Милан Кулић
Број чланова тима: 4
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-123/14

Назив пројекта: Ефекти комбиноване примјене фактора раста и керамичких имплатата у терапији инфракоштаних дефеката пародонцијума
Координатор пројекта: доц. др Смиљка Цицмил
Број чланова тима: 12
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-188/14

2012.
Назив пројекта: Озон у рестауративној и ендодонтској стоматолошкој терапији: антибактеријски ефекат и утицај на VEGF у зубној пулпи
Координатор пројекта: доц. др Никола Стојановић
Број чланова тима: 12
Број младих истраживача: 4
Број уговора: 19/6-020/961-174/12

Назив пројекта: Повезаност темпоромандибуларних дисфункција са генетским полиморфизмима: индивидуалне варијације у склоности ка настанку обољења, присуству бола, развоју хроничног бола и терапеутском ефекту ибупрофена
Координатор пројекта: доц. др Дејан Бокоњић
Број чланова тима: 8
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-175/12

Назив пројекта: Испитивање вриједности ретенције на конус крунама код хомологних хетерологних парова
Координатор пројекта: проф. др Ивица Станчић, доц. др Недељка Ивковић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-203/12

2011.
Назив пројекта: Улога различитих TLR-LIGANDA на антифугалну активност гранулоцита код дјеце која болују од цистичне фиброзе
Координатор пројекта: проф. др Миодраг Чолић
Број чланова тима: 6
Број младих истраживача: 0
Број уговора: 19/6-020/961-223/11

2010.
Назив пројекта: Процена биомаркера за скрининг и диференцијалну дијагнозу болести бубрега у жариштима ендемске нефропатије
Координатор пројекта: доц. др Синиша Ристић
Број чланова тима:10
Број младих истраживача: 1
Број уговора: 19/6-020/961-216/10

Назив пројекта: Учесталост и терапија sleep apnee код пацијената са опструкцијом горњих дисајних путева на територији Републике Српске
Координатор пројекта: проф. др Љиљана Тихачек-Шојић
Број чланова тима: 13
Број младих истраживача: 4
Број уговора: 19/6-020/961-222/10

Назив пројекта: Утицај акутног стреса на хронични бол и мишићну осјетљивост код пацијената са темпоромандибуларним дисфункцијама
Координатор пројекта: доц. др Недељка Ивковић
Број чланова тима: 9
Број младих истраживача: 1
Број уговора: 19/6-020/961-186/10

Назив пројекта: Детекција, евиденција и праћење дјеце ометене у развоју на подручју Републике Српске
Координатор пројекта: проф. др Драган Рапаић
Број чланова тима: 14
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-215/10

Назив пројекта: Преваленца каријеса, гингивитиса и ортодонтских аномалија у Источном дијелу РС
Координатор пројекта: проф. др Стеванка Ђорђевић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-212/10

Назив пројекта: Потенцијална улога ократоксина у развоју ендемске нефропатије на подручју општине Бијељина
Координатор пројекта: проф. др Славица Ристић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-214/10

Назив пројекта: Могућности модулације инфламаторног одговора ткива под утицајем хипербаричне оксигенотерапије
Координатор пројекта: проф. др Вељко Марић
Број чланова тима: 15
Број младих истраживача: 4
Број уговора: 19/6-020/961-217/10

Назив пројекта: Студија преваленције болничких инфекција у Источној Херцеговини
Координатор пројекта: доц. др Биљана Мијовић
Број чланова тима: 8
Број младих истраживача: 0
Број уговора: 19/6-020/961-71/10

Назив пројекта: Значај модулације калијумских канала и азот моноксида (NO) у механизму релаксатног ефекта пинацидила и пентоксифилина
Координатор пројекта: проф. др Слободан Миловановић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-219/10

2009.
Назив пројекта: Истраживање повезаности депресије и/или психотичних поремећаја са метаболичким синдромом
Координатор пројекта: доц. др Снежана Меденица
Број чланова тима: 5
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 06/0-020/961-209/09

Назив пројекта: Истраживање жаришта ендемске нефропатије у општини Бијељина
Координатор пројекта: доц. др Милан Кулић
Број чланова тима: 12
Број младих истраживача: 1
Број уговора: 06/0-020/961-208/09

Назив пројекта: Стање оралног здравља становништва у Републици Српској
Координатор пројекта: доц. др Биљана Мијовић
Број чланова тима: 12
Број младих истраживача: 4
Број уговора: 06/0-020/961-83/09

Назив пројекта: Утицај антиоксиданата на Муd 88 зависну продукцију проинфламаторних цитокина у култури хуманих гранулоцита код дјеце која болују од цистичне фиброзе
Координатор пројекта: доц. др Дејан Бокоњић
Број чланова тима: 8
Број младих истраживача: 0
Број уговора: 06/0-020/961-218/09

Назив пројекта: Процјена и промоција оралног здравља дјеце источног дијела Републике Српске
Координатор пројекта: проф. др Зоран Вулићевић
Број чланова тима: 7
Број младих истраживача: 4
Број уговора: 06/0-020/961-198/09

Назив пројекта: Eфекти примјене хипербаричне оксигенотерапије на параметре инфламанце и оксидативног стреса у условима поремећаја гликорегулације
Координатор пројекта: проф. др Вељко Марић
Број чланова тима: 13
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 06/0-020/961-210/09

Назив пројекта: Квалитет живота пацијената старије доби смјештених у установе за функционално зависне пацијенте у Источном дијелу Републике Српске
Координатор пројекта: проф. др Љиљана Тихачек Шојић
Број чланова тима: 12
Број младих истраживача: 4
Број уговора: 06/0-020/961-66/09

Назив пројекта: Студијски одсјек Стоматологија-пројекат набавке научноистраживачке опреме
Координатор пројекта:
Број чланова тима:
Број младих истраживача:
Број уговора:

2008.

Назив пројекта: Истраживање ефеката примјене антипсихоматика на настанак на настанак метаболичког синдрома
Координатор пројекта: Проф. др Снежана Меденица
Број чланова тима:
Број младих истраживача:
Број уговора: 06/0-020/961-130/08

Назив пројекта: Инфламаторне болести дебелог црева и антиоксидативни системи и /или траумом
Координатор пројекта: Проф. др Слободан Миловановић
Број чланова тима:
Број младих истраживача:
Број уговора: 06/0-020/961-129/08

Назив пројекта: Полиморфизам гена за ТНФ-а код пацијената са сепсом и/или траумом
Координатор пројекта: Проф др Милан Кулић
Број чланова тима:
Број младих истраживача:
Број уговора: 06/0-020/961-131/08

2007.
Назив пројекта: Орално здравље обољелих од дијабетес мелитуса
Координатор пројекта: Проф. др Ранко Голијанин
Број чланова тима:
Број младих истраживача:
Број уговора: 06/6-020/961-36/07

Назив пројекта: Истраживање биохемијскух маркера обољења са инфламацијом ниског интензитета
Координатор пројекта: Доц.др Синиша Ристић
Број чланова тима:
Број младих истраживача:
Број уговора: 06/0-020/961-115/07

Назив пројекта: Процјена оралног здравља дјеце од 12-15 година на територија Источног дијела Републике Српске
Координатор пројекта: Проф.др Стеванка Ђорђевић
Број чланова тима:
Број младих истраживача:
Број уговора: 06/0-020/961-110/07

Назив пројекта: Истраживање бихејвиоралних карактеристика код гојазних Адолесцената
Координатор пројекта: Проф. др Ранка Мирковић
Број чланова тима:
Број младих истраживача:
Број уговора: 06/0-020/961-113/07

Назив пројекта: Истраживање улоге неспецифичног имуног одговора у патогенези цистичне фиброзе и алергијске бронхопулмоналне аспергилозе
Координатор пројекта: Проф. др Дејан Бокоњић
Број чланова тима:
Број младих истраживача:
Број уговора: 06/0-020/961-114/07

Назив пројекта: Значај модулатора калијумских канала за контролу контрактилности изолованог утеруса
Координатор пројекта: Проф. др Слободан Миловановић
Број чланова тима:
Број младих истраживача:
Број уговора: 06/0-020/961-112/07

Назив пројекта: Превенција алкохолизма у радноактивној популацији
Координатор пројекта: Проф.др Стеван Трбојевић
Број чланова тима:
Број младих истраживача:
Број уговора: 06/0-020/961-86/07

Назив пројекта: Истраживање карактеристика личности и хормонског статуса код жена обољелих од карцинома дојке
Координатор пројекта: Проф. др Вељко Марић
Број чланова тима:
Број младих истраживача:
Број уговора: 06/0-020/961-111/06
2006.
Назив пројекта: Улога тоол лике рецептора у процесима фагоцитозе и убијање аспергиллус фумигатес код дјеце обољеле од астме и цистчне фиброзе
Координатор пројекта: Проф. др Синиша Ристић
Број чланова тима:
Број младих истраживача:
Број уговора: 06/0-020/961-92/06

Назив пројекта: Превенција алкохолизма у радно активној популацији
Координатор пројекта: Проф . др Стеван Трбојевић
Број чланова тима:
Број младих истраживача:
Број уговора: 06/0-020/961-96/06

Назив пројекта: Утицај протамин сулфата на изоловане реналне и мезе-нтеричне артерије нормотензивних и хипертензивних пацова
Координатор пројекта: Проф. др Слободан Миловановић
Број чланова тима:
Број младих истраживача:
Број уговора: 06/0-020/961-17/06

2019.
Назив пројекта: Иновирање основношколске лектире у функцији унапређења културе читања савременог дјетета у Републици Српској
Координатор пројекта: проф. др Ранко Поповић
Број чланова тима: 9
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19.032/961-29/19

Назив пројекта: Тестирање софтвера за процјењивање даровитости код дјеце
Координатор пројекта: доц. др Сања Милић
Број чланова тима: 12
Број младих истраживача: 7
Број уговора: 19.032/961-37/19

Назив пројекта: Редизајнирање софтверског рјешења веб упитника и испитивање ставова привреде према компетенцијама студената
Координатор пројекта: проф. др Владо Симеуновић
Број чланова тима: 12
Број младих истраживача: 5
Број уговора: 19.032/961-32/19

2018.
Назив пројекта: Преваленција деформитета стопала и гојазности код дјеце предшколског и млађег школског узраста
Координатор пројекта: доц. др Небојша Митровић
Број чланова тима: 9
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-2/18

Назив пројекта: Израда софтвера за процјењивање даровитости ученика
Координатор пројекта: доц. др Сања Милић
Број чланова тима: 11
Број младих истраживача: 4
Број уговора: 19/6-020/961-26/18

Назив пројекта: Просторни аспекти демографских ресурса Републике Српске и систем мјера политике обнављања становништва
Координатор пројекта: проф. др Стево Пашалић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 5
Број уговора:

Назив пројекта: Софтверска подршка за предвиђање успјешности студената
Координатор пројекта: проф. др Владо Симеуновић
Број чланова тима: 12
Број младих истраживача: 4
Број уговора: 19/6-020/961-27/18

Назив пројекта: Степен развијености ГИС- композитни индекс развијености
Координатор пројекта: доц. др Срђан Лалић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 5
Број уговора: 19/6-020/961-27/18

Назив пројекта: Промјене у функционалним, моторичким и морфолошким обележљима код дјеце предшколског узраста из Републике Српске по моделу школице спорта Педагошког факултета
Координатор пројекта: проф. др Далибор Стевић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-27/18

2015.
Назив пројекта: Софтверски алати у детекцији постуралних поремећаја код дјеце у узрасту 6-11 година
Координатор пројекта: проф. др Данимир Мандић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 2
Број уговора:

Назив пројекта: Планирање породице и популациона едукација као модел демографског опоравка Републике Српске
Координатор пројекта: доц. др Срђан Лалић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 5
Број уговора:

Назив пројекта: Дисперитети просторног развоја Републике Српске на основу вриједности индекса људског развоја (HDI)
Координатор пројекта: проф. др Данијел Романо
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 5
Број уговора:

Назив пројекта: Утврђивање потреба тржишта рада са становништва компетенција стечених на високошколским установама у процесу реформе високог образовања
Координатор пројекта: проф. др Владо Симеуновић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 7
Број уговора:

2014.
Назив пројекта: Демографски ресурси и организација образовног система у Републици Српској
Координатор пројекта: проф. др Момчило Пелемиш
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 5
Број уговора:

Назив пројекта: Утицај демографског старења на одрживост јавних финансија у Републици Српској
Координатор пројекта: проф. др Ненад Лалић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 5
Број уговора:

Назив пројекта: Идентификација даровитости код ученика нижих разреда основне школе путем процјене
Координатор пројекта: проф. др Владо Симеуновић
Број чланова тима: 16
Број младих истраживача: 9
Број уговора:

Назив пројекта: Утицај будућих демографских кретања на развој Републике Српске
Координатор пројекта: проф. др Стево Пашалић
Број чланова тима: 12
Број младих истраживача: 5
Број уговора:

2010.
Назив пројекта: Просторно-функционални развој педагошког васпитања и образовања у Републици Српској
Координатор пројекта: проф. др Ненад Лалић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 5
Број уговора:

Назив пројекта: Пројекција развоја младе (школске) популације Републике Српске из демографске перспективе
Координатор пројекта: проф. др Стево Пашалић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 5
Број уговора:

Назив пројекта: Модел информационих система за примјену кластер анализе у истраживању демографске старости становништва општина Републике Српске
Координатор пројекта: проф. др Данимир Мандић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 5
Број уговора:

2009.
Назив пројекта: Становништво као основни фактор одрживог економског развоја Републике Српске
Координатор пројекта: проф. др Стево Пашалић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 5
Број уговора:

2019.
Назив пројекта: Патогене гљиве проузроковачи сушења смрче на подручју Републике Српске
Координатор пројекта: доц. др Марко Гутаљ
Број чланова тима: 8
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-156/19

2018.
Назив пројекта: Примјена суперапсорбената „тврда вода“ у пољопривреди и његова улога у задржавању влаге у земљишту
Координатор пројекта: проф. др Весна Милић
Број чланова тима: 19
Број младих истраживача: 10
Број уговора: 19/6-020/961-126/18

Назив пројекта: Грашак-перспективна крмна врста за производњу зрна и комбиновану производњу сточне хране
Координатор пројекта: доц. др Горан Перковић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 4
Број уговора: 19/6-020/961-115/18

2015.
Назив пројекта: Отпорност домаћих сорти неких ратараских култура на стрес проузрокован сушом
Координатор пројекта: проф. др Весна Милић
Број чланова тима: 6
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-104/15

Назив пројекта: Значај органске пољопривреде у очувању биодиверзитета руралних подручја
Координатор пројекта: доц. др Горан Перковић
Број чланова тима: 11
Број младих истраживача: 6
Број уговора: 19/6-020/961-86/15
2014.
Назив пројекта: Генетички диверзитет и варијабилитет дивље трешње (Prunus avium L)
Координатор пројекта: проф. др Василије Исајев
Број чланова тима: 5
Број младих истраживача: 4
Број уговора: 19/6-020/961-130/14

Назив пројекта: Утицај подлоге на биолошко-помолошке особине и хемијски састав плода шљиве (Prunus domestica L)
Координатор пројекта: проф. др Драган Милатиновић и мр Мирјана Радовић
Број чланова тима: 4
Број младих истраживача:
Број уговора: 19/6-020/961-91/14

Назив пројекта: Принос, евапотранспирација и ефикасност искоришћавања воде луцерке (Medicago sativa L) у зависности од предзаливне влажности земљишта у агреколошким условима Републике Српске
Координатор пројекта: проф. др Гордана Шекуларац
Број чланова тима: 2
Број младих истраживача:
Број уговора: 19/6-020/961-88/14

Назив пројекта: Примјена водича WRB на одабраним локалитетима источне Херцеговине
Координатор пројекта: проф. др Љиљана Нешић и мр Весна Тунгуз
Број чланова тима: 5
Број младих истраживача: 1
Број уговора: 19/6-020/961-163/14

2012.
Назив пројекта: Oцјена добробити млијечних крава у Републици Српској на основу директних показатеља
Координатор пројекта: доц. др Татјана Пандуревић, мр Мирослав Лаловић
Број чланова тима: 5
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-43/10

Назив пројекта: Ентомофауна крушке са посебним освртом на биономију и сузбијање најзначајнијих штетних врста
Координатор пројекта: проф. др Радослава Спасић, мр Дејана Тешановић
Број чланова тима: 4
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-43/10

2010.
Назив пројекта: Оптимизација говедарске производње у Републици Српској на основу више критеријума
Координатор пројекта: проф. др Зоран Рајић, мр Грујица Вицо
Број чланова тима: 4
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-43/10

Назив пројекта: Испитивање квалитета јаја произведених у стандардним кавезима сагласно законима и директивама у ЕУ
Координатор пројекта: мр Татјана Пандуревић, проф. др Сретен Митровић
Број чланова тима: 6
Број младих истраживача: 4
Број уговора: 19/6-020/961-36/10

2009.
Назив пројекта: Унапређење зимске производње салате у заштићеном простору уз уштеду енергије на регији сарајевског поља
Координатор пројекта: проф. др Весна Милић, мр Александра Говедарица -Лучић
Број чланова тима: 5
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-216/09

2019.
Назив пројекта: Реформа законодавства о реструктуирању, реорганизацији и стечају у свјетлу европских тенденција
Координатор пројекта: проф. др Дијана Марковић-Бајаловић
Број чланова тима: 8
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19.032/961-168/19

2018.
Назив пројекта: Конституционализација Босне и Херцеговине
Координатор пројекта: проф. др Горан Марковић
Број чланова тима: 6
Број младих истраживача: 4
Број уговора: 19/6-020/961-160/18

2019.
Назив пројекта: Утицај геометријских елемената двотрачних путева у моделима анализе саобраћајног ризика
Координатор пројекта: доц. др Жељко Стевић
Број чланова тима: 6
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19.032/961-58/19

2018.
Назив пројекта: Безбједност саобраћаја младих возача
Координатор пројекта: проф. др Крсто Липовац
Број чланова тима: 8
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-49/18

2015.
Назив пројекта: Мјерење тренутног стања радиоактивности земље, воде и ваздуха на подручју Новог Града, Република Српска
Координатор пројекта: доц. др Зоран Ћургуз
Број чланова тима: 5
Број младих истраживача:
Број уговора: 19/6-020/961-101/15

2010.
Назив пројекта: Интеграција бежичних и жичаних индустријских мрежа базирана на HART концепту
Координатор пројекта: проф. др Ферид Софтић
Број чланова тима: 3
Број младих истраживача:
Број уговора: 19/6-020/961-130/10

2019.
Назив пројекта: Добијање и карактеризација композитних заштитних превлака на бази Zn-Mn легура
Координатор пројекта: проф. др Милорад Томић
Број чланова тима:11
Број младих истраживача: 4
Број уговора: 19.032/961-38/19

2018.
Назив пројекта: Екстракт маслачка као еколошки прихватљив инхибитор корозије челика
Координатор пројекта: проф. др Миомир Павловић
Број чланова тима: 9
Број младих истраживача: 4
Број уговора: 19/6-020/961-20/18

Назив пројекта: Развој не-водених еколошки прихватљивих раствора као електролита за електрохемијско добијање заштитних превлака Zn-Mn легура
Координатор пројекта: проф. др Миодраг Томић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 4
Број уговора: 19/6-020/961-20/18

Назив пројекта: Утицај загађења тешким металима на микробиоту врста рода Drosophila
Координатор пројекта: Академик Ново Пржуљ
Број чланова тима: 9
Број младих истраживача: 4
Број уговора: 19/6-020/961-104/18

2015.
Назив пројекта: Утицај замјене неорганских соли додацима природног поријекла на квалитет и безбједност кобасица израђених према принципима органске производње
Координатор пројекта: проф. др Радослав Грујић
Број чланова тима: 7
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-116/15

Назив пројекта: Структуирање хибридних полиуретанских еластомера на основу обновљивих сировина
Координатор пројекта: проф. др Милован Јотановић
Број чланова тима: 8
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-83/15

Назив пројекта: Електрохемијско добијање еколошки прихватљивих заштитних превлака легура Zn-Ni-Co на челику и њихова карактеризација
Координатор пројекта: проф. др Милорад Томић
Број чланова тима: 12
Број младих истраживача: 5
Број уговора: 19/6-020/961-117/15

Назив пројекта: Ремедијација отпадних муљева неорганским имобилизационим агенсима
Координатор пројекта: проф. др Миладин Глигорић
Број чланова тима: 11
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-112/15

2014.
Назив пројекта: Обновљиве сировине као реактанти за добијање еколошки прихватљивих материјала
Координатор пројекта: проф. др Милован Јотановић
Број чланова тима: 8
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-109/14

Назив пројекта: Утицај примијењене атмосферске плазме на трајност и технолошка својства прехрамбених производа
Координатор пројекта: проф. др Радослав Грујић
Број чланова тима: 14
Број младих истраживача: 4
Број уговора: 19/6-020/961-77/14

Назив пројекта: Синтеза и примјена нанокристалне алумине
Координатор пројекта: доц. др Зоран Обреновић
Број чланова тима: 8
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-108/14

Назив пројекта: Каталитичко дјеловање сумпорне киселине на морфологију електохемијски добијеног бакарног праха
Координатор пројекта: проф. др Милорад Томић
Број чланова тима: 11
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-119/14

Назив пројекта: Екстракт жалфије као инхибитор корозије челика
Координатор пројекта: проф. др Миомир Павловић
Број чланова тима: 11
Број младих истраживача: 5
Број уговора: 19/6-020/961-122/14

Назив пројекта: Карактеризација црвеног муља из фабрике глинице Алумина као полазна основа за истраживање могућности употребе
Координатор пројекта: проф. др Славко Смиљанић
Број чланова тима: 19
Број младих истраживача: 4
Број уговора: 19/6-020/961-86/14

Назив пројекта: Утицај метанола на деполаризацију анодне реакције у електролиту за производњу електролитног цинка
Координатор пројекта: проф. др Душан Станојевић
Број чланова тима: 9
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-87/14

2012.
Назив пројекта: Електрохемијско добијање и карактеризација еколошко прихватљивих заштитних превлака тројних легура Zn-Ni-Co на челику
Координатор пројекта: проф. др Милорад Томић
Број чланова тима: 9
Број младих истраживача: 1
Број уговора: 19/6-020/961-62/12

Назив пројекта: Валоризација кобалта из отпадног талога насталог прерадом цинк-концентрата Сребреница
Координатор пројекта: проф. др Душан Станојевић
Број чланова тима: 8
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-58/12

Назив пројекта: Електропроводни композитни материјали на бази лигнозелулозе и бакарних прахова добијених константним и програмираним струјно-напонским режимима електролизе
Координатор пројекта: проф. др Миладин Глигорић
Број чланова тима: 9
Број младих истраживача: 0
Број уговора: 19/6-020/961-67/12

2011.
Назив пројекта: Кориштење топлоте нискотемпературних енергетских извора са високотемпературном топлотном пумпом
Координатор пројекта: проф. др Милован Јотановић
Број чланова тима: 8
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-75-1/12

Назив пројекта: Заштита од корозије метала и легура помоћу зелених инхибитора
Координатор пројекта: проф. др Миомир Павловић
Број чланова тима: 9
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-147/12

2010.
Назив пројекта: Испитивање утицаја минерализатора у процесу калцинације алуминијум-хидроксида
Координатор пројекта: проф. др Митар Перушић
Број чланова тима: 8
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 06/0-020/961-225/10

Назив пројекта: Добијање еколошких тешко запаљивих пуниоца високог квалитета на бази алуминијум-хидроксида
Координатор пројекта: проф. др Драгица Лазић
Број чланова тима: 12
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 06/0-020/961-245/10

Назив пројекта: Моделовање равнотеже реакције стварања и разлагања алуминатног раствора
Координатор пројекта: Др Живан Живковић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 06/0-020/961-244/10

Назив пројекта: Развој постројења и каталитичког поступка за индустријску производњу сулфата и хлорида цинка, кадмијума и сродних метала
Координатор пројекта: проф. др Душан Станојевић
Број чланова тима: 10
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 06/0-020/961-236/10

Назив пројекта: Проучавање ефекта рафинације хидрокрекованих базних уља домаћим адсорбентом
Координатор пројекта: доц. др Перо Дугић
Број чланова тима: 12
Број младих истраживача: 4
Број уговора: 06/0-020/961-240/10

Назив пројекта: Утицај температуре топлотне обраде на структуру протеина и својства меса свиња
Координатор пројекта: проф. др Радослав Грујић
Број чланова тима: 11
Број младих истраживача: 0
Број уговора: 19/6-020/961-230/10

Назив пројекта: Утицај концетрације катализатора и услова електролизе на добијање превлака хрома
Координатор пројекта: проф. др Милан Јотановић
Број чланова тима: 12
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-232/10

Назив пројекта: Моделирање услова синтезе и карактеризација зеолита типа NaА
Координатор пројекта: доц. др Љубица Васиљевић
Број чланова тима: 13
Број младих истраживача: 5
Број уговора: 19/6-020/961-248/10

Назив пројекта: Развој технологије добијања функционалних, еколошки прихватљивих заштитних нано-превлака Zn-Co на челику
Координатор пројекта: проф. др Mилорад Томић
Број чланова тима: 13
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 19/6-020/961-232/10

2009.
Назив пројекта: Креирање структуре мезопорозних честица таложних силицијум диоксида зависно од процесних параметара
Координатор пројекта: проф. др Живан Живковић
Број чланова тима: 7
Број младих истраживача: 0
Број уговора: 06/0-020/961-238/09

Назив пројекта: Антиоксидативна активност екстраката одабраних ароматичних биљака
Координатор пројекта: доц. др Владан Мићић
Број чланова тима: 11
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 06/0-020/961-237/09

Назив пројекта: Анализа структурних промјена и механизма калцинације алуминијум-хидроксида до настанка коначне фазне модификације АLРНА-АЛУМИНЕ
Координатор пројекта: Др Митар Перушић
Број чланова тима: 7
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 06/0-020/961-240/09

Назив пројекта: Процес производње препарата на бази органског гвожђа прерадом отпадне крви за употребу у ветерини
Координатор пројекта: проф. др Милован Јотановић
Број чланова тима: 5
Број младих истраживача: 0
Број уговора: 06/0-020/961-234/09

Назив пројекта: Испитивање процесних услова пиролитичке конверзије отпадне пластике за добијање течних угљоводоника
Координатор пројекта: Др Перо Дугић
Број чланова тима: 7
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 06/0-020/961-243/09

Назив пројекта: Прерада секундара цинка из процеса топлог поцинчавања
Координатор пројекта: проф. др Душан Станојевић
Број чланова тима: 9
Број младих истраживача: 3
Број уговора: 06/0-020/961-65/09

Назив пројекта: Добијање прахова метала погодних за израду електрода за гориве спрегове, батерије и хемијске сензоре
Координатор пројекта: проф. др Миомир Павловић
Број чланова тима: 15
Број младих истраживача: 5
Број уговора: 19/6-020/961-59/09

Назив пројекта: Истраживање могућности експлоатације и флаширања природне изворске воде Прибитув, општина Берковићи
Координатор пројекта: проф. др Јован Ћуковић
Број чланова тима: 7
Број младих истраживача: 0
Број уговора: 19/6-020/961-233/09

Назив пројекта: Истраживање могућности коришћења појединих биљних врста (Urtica dioica i Sedum spectabile) за издвајање олова из отпадних вода и код ремедијације земљишта
Координатор пројекта: проф. др Миладин Глигорић
Број чланова тима: 7
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 06/0-020/961-49/09

2019.
Назив пројекта: Стање и перспективе винског туризма у Републици Српској
Координатор пројекта: проф. др Бранислав Машић
Број чланова тима: 6
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19.032/961-23/19

2012.
Назив пројекта: Модел фармаколошке корекције инсулинске резистенције
Координатор пројекта: проф. др Стеван Трбојевић
Број чланова тима: 5
Број младих истраживача: 2
Број уговора: 19/6-020/961-204/12

*Млади истраживач- студент II циклуса високог образовања (магистранд) млађи од 30 година или студент III циклуса високог образовања (докторанд) млађи од 38 година укључен у реализацију пројекта.