Обиљежја Универзитета

Обиљежја Универзитета

Знак се заснива на чињеници да Универзитет у Источном Сарајеву сачињавају факултети из осам општина Републике Српске и представља модификован цвијет помоћу отворених књига – симбола просветне дјелатности.

Знак Универзитета

Састоји се од сликовног дијела у форми осмоугаоника у којем су смјештене осам отворених књига и словнe скраћеницe Универзитета са уписаном годином почетка просветне дјелатности код Срба на нашим просторима / отварање Сарајевске Богословије /.
Знак се заснива на чињеници да Универзитет у Источном Сарајеву сачињавају факултети из осам општина Републике Српске и представља модификован цвијет помоћу отворених књига – симбола просветне дјелатности.

Логотип Универзитета

Састоји се од знака и текста УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ, у пуној верзији ћирилице и латинице на енглеском језику. Писмо за логотип: DS Coptic, је ауторско писмо руске дизајнерке Дубине Николај. На званичним документима користе се три типа логотипа у зависности од употребе. У књизи графичких стандарда представљене су и варијанте логотипа у посебним приликама / дипломе, плакете, плакати и друга дизајнерска рјешења…/. У зависности од употребе могуће је користити ћириличну или латиничну верзију логотипа што је прецизно дефинисано књигом графичких стандарда визуелног идентитета Универзитета у Источном Сарајеву. Знак се у принципу користи увијек, гдје је то могуће, са текстом, може се користити и без текста, док се текст само у изузетним случајевима може користити без знака.

Боје Универзитета

  • Тамно црвена узета из PANTONE скале ознаке PANTONE 1807C или из CMYK : Cian 0%, Magenta 100%, Yellow 96%, Black 28%
  • жута узета из PANTONE скале ознаке PANTONE 114C или из CMYK : Cian 0%, Magenta 8%, Yellow 73%, Black 0%

Уколико се логотип користи у колору, морају се примијенити задате боје, тако да знак и логотип стоје на бојеној подлози. Умјесто окера у штампи и код веза се може користити златна боја, као и златотисак код луксузних штампаних издања.

Грб Универзитета

Може се у зависности од потребе равноправно користити варијанта на кругу и на штиту. Варијанта на штиту се може користити и са текстом и на енглеском језику.

Застава Универзитета

У дужини садржи двије ширине (1:2). Тамно црвене је боје са двије жуте (или златне код веза) траке са стране. У средини је колорни знак Универзитета са ћириличним логотипом горе и латиничним натписом на енглеском испод. Студентске организације на манифестацијама користе заставу Универзитета као своју заставу.

Знак и логотип Универзитета у Источном Сарајеву дизајнирали су студенти Академије ликовних умјетности у Требињу, на челу са проф. др Мирком Тољићем.