Комисије за осигурање квалитета факултета / академија

Комисије за осигурање квалитета факултета / академија

Комисије за осигурање квалитета факултета / академија формира вијеће факултета / академије прије провођења поступака вредновања у складу са Правилником о осигурању квалитета.

Комисије за осигурање квалитета координишу и спроводе програме самовредновања и оцјене квалитета и поступке спровођења евалуације наставе и услова рада од стране студената, и дјелују у правцу унапређења културе квалитета у подручју:

  • самовредновања и оцјене квалитета,
  • учешћа студената у праћењу квалитета рада,
  • развоја индикатора квалитета.

Комисије за осигурање квалитета на факултетима и академијама су Комисије за израду извјештаја о самовредновању и оцјени квалитета и Комисије за спровођење студентске анкете.

Прилози:

Правилник о осигурању квалитета