Проректор за НИР

Проректор за НИР

Проректор за науку, истраживање и развој

Проф. др Јелена Крунић

+387 57 320 330
+387 57 320 330
jelena.krunic @ ues.rs.ba

Биографија

Др Јелена Крунић је дипломирала на Стоматолошком факултету Универзитета у Источном Сарајеву, Република Српска, Босна и Херцеговина 2005. године као студент генерације. Године 2010. стиче диплому магистра медицинских наука (тема: Однос каријеса и ксеростомије изазване психотропним лијековима код жена са различитим естрогенским статусом) и завршава специјализацију из болести зуба и ендодонције на Медицинском факултету Универзитета у Источном Сарајеву. На истом факултету 2015. године завршава докторску тезу (тема: Озон у рестауративној стоматолошкој терапији: антибактеријски ефекат и утицај на VEGF у зубној пулпи). Од завршетка студија запослена је на Медицинском факултету, а 2016. године је изабрана у звање доцента на Катедри за денталну патологију. До сада је објавила више од 40 радова у интернационалним и националним часописима са рецензијом, представила више од 60 радова на међународним и националним конференцијама и одржала бројна предавања по позиву. Коаутор је једне монографије („Интерсеансна медикација у ендодонтској терапији“) и практикума („Практикум за претклиничке вјежбе из болести зуба“). Учествује у раду уређивачког и издавачког одбора часописа Биомедицинска истраживања и ДенталАрт КДС. Добитник је Награде за научно-истраживачки рад Коморе доктора стоматологије РС и Плакете за најбољег истраживача Медицинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Њен примарни научно-истраживачки рад се односи на орофацијални бол, лијечење каријеса и ендодонтску терапију зуба.