Старт / Наука / Канцеларија за НИР / Продекани за НИР

Продекани за НИР

Академија ликовних умјетности

+387 59 270 310

Биографија

Биографија

Православни богословски факултет

Проф. др Дарко Ђого

+387 58 220 060
darko.djogo@ues.rs.ba

Биографија

Биографија

Протојереј-ставрофор др Дарко Р. Ђого (Сарајево, 1983) је свештеник Српске Православне Цркве и ванредни професор на Православном богословском факултету Светог Василија Острошког, Универзитета у Источном Сарајеву. Са породицом, оцем Ристом, мајком Горданом и братом Марком усљед ратних околности долази на Пале (1992), гдје је завршио основну школу и гимназију. Богословско образовање и сва досадашња научна звања стекао је на поменутом ПБФ у Фочи, а стручно се усавршавао у Њемачкој и САД. До сада је објавио двије књиге и више самосталних научних радова на српском, енглеском, руском и румунском језику. Говори неколико страних језика. Настоји да богословље као потрагу за Смислом учини саставним дијелом савремене српске културе. Ожењен је супругом Јеленом и отац је троје дјеце: Евгенија, Николине и Марије. Продекан је за науку на Православном богословском факултету Светог Василија Острошког у Фочи.

 

 

Економски факултет Пале

Проф. др Марко Ђого

+387 57  226 651
marko.djogo@ekofis.ues.rs.ba

Биографија

Биографија

Марко Ђого рођен je 30.11.1983. године у Сарајеву од оца Риста (журналисте) и мајке Гордане (дипл. економисте). Ту започиње основно-школско образовање које усљед ратних околности завршава на Палама, са одличним успјехом. Након тога уписује Гиманзију, општи смјер, на Палама коју такође завршава са одличним успјехом. Економски факултет Универзитета у Источном Сарајеву уписује 2002. године гдје дипломира 2006. године као студент генерације са просјечном оцјеном 9,13. Исте године уписује пост-дипломске студије, смјер Пословне финансије и банкарство, на Економском факултету на Палама, гдје магистрира 2009. године са магистарским радом под насловом: „Утицај финансијске либерализације на привреде Земаља у транзицији са посебним освртом на БиХ“. У току пост-дипломских (магистарских) студија остварио је просјечну оцјену 9,70. У априлу 2013. године одбранио је докторску дисертацију под насловом: „Утицај режима девизног курса на платне билансе Босне и Херцеговине, Србије и Хрватске“, на Економском факултету у Источном Сарајеву, под менторством проф. др Радована Ковачевића, редовног професора Економског факултета у Београду.Од септембра 2016. године до јула 2017. године боравио на Економском факултету Универзитета у Сплиту гдје је обавио пост-докторско истраживање захваљујући стипендији Европске комисије, програм ERASMUS MUNDUS – SUNBEAM. Као изузетан студент био је стипендиста Европске комисјије,  Фондације др Милан Јелић, Министарства науке и технологије Републике Српске, Министарства просвете и културе Републике Српске и Града Источно Сарајево. Од 2007. Године запослен је на Економском факултету у И. Сарајеву. Активан је научни радник са објављене три књиге и двадесте и пет научних радова у БиХ; Србији, Хрватској, Македонији и Турској. Течно говори енглески језик. Ожењен, отац троје дјеце.

Економски факултет Брчко

+387 49 234 931

Биографија

Биографија

Електротехнички факултет 

Проф. др Данијел Мијић

+387 57 342 788
danijel.mijic@etf.ues.rs.ba

Биографија

Биографија

Данијел Мијић је тренутно наставник у звању ванредног професора на Електротехничком факултету Универзитета у Источном Сарајеву у области Рачунарства и информатике. Ужа област интересовања је развој апликација за софтверску подршку осигурању квалитета на високошколским установама. Објавио је неколико радова у часописима и више од 30 радова на конференцијама међународног и националног значаја. Учествовао је у већем броју домаћих и међународних пројеката повезаним са осигурањем квалитета. Члан је Комитета за осигурање квалитета на Универзитету у Источном Сарајеву и био је активан учесник процеса везаних за интерну и екстерну евалуацију на Универзитету. Члан је и међународне организације IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) и локалног удружења Алумни асоцијација инжењера електротехнике.

Филозофски факултет

Доц. др Огњен Куртеш

+387 57 227 410
ognjen.kurtes@ff.ues.rs.ba

Биографија

Биографија

Огњен Куртеш, доктор књижевно-историјских наука, доцент на Катедри за англистику Филозофског факултета Пале, Универзитета у Источном Сарајеву, рођен је 1984. године у Сарајеву. На Универзитету у Источном Сарајеву запослен је од 2008. године. Примарно поље његовог интересовања је енглеска књижевност 19. вијека, као и културолошке студије. Магистраски рад, Однос љубави и моћи у викторијанском роману, одбранио је 2012. године, а докторску дисертацију, Поетички обрасци у викторијанском роману, 2017. Провео је мјесец дана на истраживачком боравку на Универзитету у Грацу и краћи период на Универзитету 1. децембар 1918. у Алба Јулији (Румунија) и Универзитету у Поатјеу (Француска). Учествовао је на домаћим и међународним конференцијама, објавио је више научних радова, приказа и превода.

 

Факултет физичког васпитања и спорта

Проф. др Синиша Каришик

+387 65 923 440
sinisa.karisik@ffvis.ues.rs.ba

Биографија

Биографија

Рођен је 29. 09. 1976. године у Сарајеву. Основну школу је завршио у Сарајеву, а Средњу Архитектонско техничку школу завршио је у Београду 1995. године. Дипломирао је 2001. године на Факултету физичке културе Универзитета у Београду.

Магистрирску тезу под насловом” ИНТЕРЕСОВАЊА, ВРЕДНОСНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ И СТИЛ РАДА РУКОМЕТНОГ ТРЕНЕРА И УТИЦАЈ НА УСПЕШНОСТ РУКОМЕТАША “, је одбранио октобра 2006. године на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду.

Докторску дисертацију под називом” РЕЛАЦИЈЕ СУБПРОСТОРА АНТРОПОЛОШКИХ ДИМЕНЗИЈА РУКОМЕТАША РАЗЛИЧИТОГ РАНГА ТАКМИЧЕЊА” је одбранио у септембру 2010. године на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву.

Од 2002. до 2007.  радио је као асистент приправник , на предмету Рукомет на Факултету физичке култуте Универзитета у Источном Сарајеву.

Од 2007. до 2011. радио је као виши асистент на наставном предмету Рукомет на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву.

Од 2011. до 2016. ради као доцент на предмету Рукомет на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву.

Од 2016. Године ради као ванредни професор на предмету Рукомет на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву.

Обављао је функцију предсједника Кошаркашког клуба “Панда”, Пале у период од 2004. до 2007. године. Септембра 2012 године оснива Рукометни клуб “Пале”, у коме ради као тренер и обавља функцију директора клуба.

Такође, обављао је функцију техничког директора код организације Специјалне зимске олимпијаде БиХ, у организацији Савеза удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике Српске 2006. године.

Узео је учешће као демонстратор и предавач на семинару Зимска школа на Копаонику у оквиру програма “Тематско оперативно планирање обавезних програмских садржаја физичког васпитања у функцији оптимализације технологије рада на часу”, у организацији Друштва педагога физичке културе Србије 2008. године.

Од 2010. је предсједник спортског удружења “СТАР”, које се бави анимацијом, подучавањем и инструктажом спортских вјештина дјеце и одраслих.

До сада је објавио више  научних радова у домаћим и међународним стручним часописима, као и двије књиге из области Рукомета.

Објављене књиге:

  1. Слободан Горановић, Синиша Каришик (2012). Голман у рукомету. Факултет физичког васпитања и спорта, Бања Лука.
  2. Слободан Горановић, Синиша Каришик, Зоран Валдевит (2012). Техника у рукомету. Факултет физичког васпитања и спорта, Бања Лука.

Избор објављених радова:

  1. Valdevit, Z., Илић, Д. & Каришик, С. (2010). Ефикасност нападачких акција са неизједначеним бројем играча у врхунском рукомету. International Scientific Conference: PHYSICAL ACTIVITY FOR EVERYONE University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education Republic of Serbia, Belgrade. Зборник радова 106-114.
  2. Каришик, С., Горановић, С. & Valdevit, Z. (2011). Могућност селекције врхунских рукометаша у зависности од антропометријских карактеристика. Спорт и здравље, Научно-стручни часопис из области спорта и физичке културе. Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево. Година VI, број 1, 60-66.
  3. Горановић, С., Каришик, С., Живковић М. & Valdevit Z. (2012). Ефекти модела базичне припреме на промјене антрополошких обиљежја код рукометаша. International Scientific Conference“Effects of Phusical Activity Application to Antropological Status with Children, Youth and Adults. Београд. Зборник радова 279-288.
  4. Рајић, Б., Dopsaj, M., Abella, C. P. & Каришик, С. (2012). Ефекти различите врсте тренинга на параметре изометријског градијента мишићне силе опружача ногу код одбојкашица. International Scientific Conference“Effects of Phusical Activity Application to Antropological Status with Children, Youth and Adults. Beograd. Зборник радова 280-289
  5. Рајић, Б., Dopsaj, M., Carlos, P. A., Deval, C. V., Каришик, С. (2013). Effects of combined and classic training on different isometric rate of force development parameters of leg extensors in female volleyball players: Discriminative analysis approach. Journal of Research in Medical Sciences. Iran. 8(10): 840–847.
  6. Каришик, С., Горановић, С., Милићевић, Љ., Божић, Д. (2016). Cranial Limbs As A Predictor Of Precision In Handball. Journal of Physical Education and Sports Management. Published by American Research Institute for Policy Development, New York, USA. 3, No. 1, pp. 78-87.
  7. Каришик, С., Божић, Д., Тирић, Т. (2018). Influence of ball resin to shot accuracy in handball. European Journal of Physical Education and Sport Science. Romania.Vol. 4, iss. 5, 39-46.
  8. Пантовић, М., Јоксимовић, М., Бркић, Б., Gladysheva, A., Каришик, С. (2019). Body  Composition  and  Somatotype  in  Elite  Handball Players. International Journal of PHYSICAL EDUCATION, FITNESS AND SPORTS. India. Vol. 8, Iss. 4, 97-107.

 

 

Факултет пословне економије

Проф. др Витомир Старчевић

+387 555 415 200
vitomir.starcevic@fpe.ues.rs.ba

Биографија

Биографија

Проф. др Витомир Старчевић рођен је 11. фебруара 1960. године у Јавору, општина Шековићи. Економски факултет завршио је 1984. године у Суботици, Универзитет у Новом Саду. По завршетку студија, 1984. године, запослио се у ПМУ „Тито“ Бановићи гдје ради до 1992. године прво као приправник на радном мјесту Самостални референт за економско-финансијске послове а затим као Самостални референт за трошкове и капацитете. На Вишој школи за спољну трговину у Бијељини, 1995. године изабран је за предавача на предметима: Берзанско пословање и Банкарско пословање. Магистарски рад под насловом „Рачуноводство у функцији процене вредности предузећа“ одбранио је 1998. године на Економском факултету у Суботици, Универзитета у Новом Саду. Проф. Витомир Старчевић 2000. године изабран је за вишег асистента на Економском факултету Брчко, на предметима: Пословне финансије и Анализа биланса а истовремено је радио на Пословној школи Универзитета у Тузли са сједиштем у Брчком, на наставном предмету Пословне финансије. Докторску дисертацију под насловом „Кредитни бонитет као услов успостављања финансијске стабилности предузећа у транзицији„ одбранио је 2009. године на Економском факултету у Суботици, Универзитета у Новом Саду. Професор Витомир Старчевић запослен је на Факултету пословне Економије у Бијељини од 2009. године прво као доцент а данас као ванредни професор на наставним предметима: Финансијска тржишта и Теорија и анализа биланса и на мастер студијама на наставном предмету: Улагање у хартије од вриједности. Професор Старчевић предаје и на Високој струковној школи за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум у Сремској Митровици. Од 2012. године обавља функцију продекана за научно-истраживачки рад на Факултету пословне економије Бијељина.

 

 

Факултет за производњу и менаџмент

Доц. др Мирјана Миљановић

+387 59 490 654
mirjana.miljanovic@fpm.ues.rs.ba

Биографија

Биографија

Мирјана Миљановић је дипломирала и магистрирала на Факултету за прозводњу и менаџмент у Требињу, Универзитета у Источном Сарајеву. Магистраски рад ”Унапређење процеса маркетинга у Интернет амбијенту” одбранила је 2007. године, а докторску дисертацију “Модел изградње бренда града као одредница привредног развоја“ одбранила је на Факултету техничких наука у Новом Саду, 2016. године. На Факултету за прозводњу и менаџмент Требиње ради у звању доцента на ужој научној области Менаџмент у индустрији. У фокусу њеног интересовања је индустријски маркетинг. Обављала је и дужност в.д. директора Агенције за развој малих и средњих предузећа општине Требиње у периоду 2005-2006. године. Аутор је или коаутор већег броја научних и стручних радова објављених у домаћим и међународним часописима и на конференцијама. Учествовала је у реализацији више домаћих пројеката.

 

 

Машински факултет

Доц. др Саша Продановић

+387 57 340 847
sasa.prodanovic@ues.rs.ba

Биографија

Биографија

Др Саша Продановић, дипл. инж. машинства је рођен 26.09.1977. године у Сарајеву. На Машинском факултету Универзитета у Источном Сарајеву ради у звању доцента на ужој научној области Машинство и ужој области образовања Мехатроника и аутоматизација. Основне студије је завршио 2004. год. на Машинском факултету Источно Сарајево, смјер Производно машинство. Исте године је засновао радни однос на Машинском факултету Источно Сарајево. Магистрирао је на Машинском факултету Краљево, Универзитета у Крагујевцу 2009. год. завршивши постдипломске студије, смјер Системи аутоматског управљања. Докторску дисертацију из области Аутоматског управљања одбранио је 2016. год. на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву, Универзитета у Крагујевцу. Аутор је или коаутор већег броја научних и стручних радова објављених у домаћим и међународним часописима и на конференцијама. Учествовао је у реализацији више домаћих и међународних пројеката. Члан је Техничког комитета BAS/TC 51 Аутоматика, при Институту за стандардизацију БиХ. Говори енглески језик.

 

Музичка академија

Мр Биљана Штака

+387 57 342 125
biljana.staka@mak.ues.rs.ba

Биографија

Биографија

Мр Биљана Штака, академски музичар–композитор, ванр.проф. на предмету Музички облици на Музичкој академији у Источном Сарајеву, рођена је 02.12.1965. године у Сарајеву. Музичко образовање стицала је у Сарајеву и Новом Саду гдје је 1989. године дипломирала на одсјеку за Композицију Академије уметности Нови Сад у класи композитора проф. Душана Радића. Радни однос на Музичкој академији у Источном Сарајеву засновала је септембра 2000.године. Послиједипломске (магистарске) студије завршила је на Музичкој академији у Источном Сарајеву 2005. године на предмету Музички облици, а под менторством др Бранке Радовић, ред.проф. и тако стекла звање магистра умјетности. Од 2012. год. обављала је дужност  шефа Теоријске катедре, а од октобра 2015. је продекан за умјетнички и научно-истраживачки рад  Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву. Као активни учесник–излагач, појављивала се на више међународних симпозијума и научних скупова, а као резултат  таквих активности евидентни су објављени бројни стручни радови из области теорије и анализе. Аутор је уџбеника Музички облици 1 за Средње музичке школе који је одобрен од Републичког педагошког завода Републике Српске (2015.). Наведеним активностима можемо додати  менторски рад са студентима основних и мастер студија, рецензије књига и уџбеника те бројна чланства у комисијама за одбрану дипломских радова и магистарских теза.

 

 

Медицински факултет

Доц. др Срђан Машић

+387 58 210 420
srdjan.masic@ues.rs.ba

Биографија

Биографија

Срђан Машић, доктор медицинских наука, смјер биомедицинска информатика, доцент на Катедри за примарну здравствену заштиту и јавно здравље. Академску каријеру започео 2006. године као сарадник у настави на Медицинском факултету, Универзитета у Источном Сарајеву на предметима из области Медицинске статистика и информатика, а касније изабран у звање асистената и вишег асистента на Катедри за примарну здравствену заштиту и јавно здравље Медицинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Предавач је на студијама I, II и III циклуса студија на предметима из области Биомедицинске информатике и статистике и Методологије научно-истраживачког рада. Научно-истраживачки рад доцента Машића везан је за област биомедицинске информатике и статистике, јавног здравља, увођења нових метода учења у медицини-компјутерски подржаног учења,  здравствених информационих система, електронског учења, електронске здравствене документације. Објавио је више радова, међу којима и радове објављене у међународним часописима на СЦИ листи, монографије и уџбенике. Учествовао је у 17 међународних „Темпус“ и „Ерасмус+“ i 8 националних пројеката.

 

Педагошки факултет

Доц. др Небојша Митровић

+387 55 415 400
nebojsa.mitrovic@pfb.ues.rs.ba

Биографија

Биографија

Доц.др Небојша (Зоран) Митровић рођен је 13. децембра 1988. године у Лозници, Република Србија. Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву завршава 2010. године. Дипломске академске мастер студије уписује на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду и завршава их 2012. године просечном оценом 9,17. Докторске академске студије из области кинезиологије уписује на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду, те 2016. године докторира са просечном оценом 9,57.

Радни однос заснива августа 2011. године у Основној школи „Бранко Радичевић“ у Малом Зворнику. Звање асистента стекао је 2012. године, вишег асистента 2016. године, доцента 2017.године на Педагошком факултету Универзитета у Источном Сарајеву где изводи наставу на основним, мастер и докторским студијама. Био је ангажован на предмету Методика наставе физичког васпитања 1 и 2 на Учитељском факултету Универзитета у Крагујевцу, Методика наставе физичког васпитања на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, као и на предмету Истраживање у спорту и физичком васпитању на Факултету физичког васпитања и спорта истог универзитета.

Аутор или коаутор је преко 60 радова из области кинезиологије, који су публиковани у домаћим и истакнутим међународним часописима и научним конференцијама верификованим посебном међународном одлуком. Био је више пута ангажован као предавач на обуци у оквиру „Програма припреме за школу“ и „Подршка унапређењу приступа и квалитета предшколског одгоја деце“ подржаног од стране Министарства просвете и културе Републике Српске и невладине организације Save the Children. Као истраживач учествовао је у четири, а као координатор у једном пројекту финансираном од стране Министарства науке и технологије Републике Српске, једном пројекту финансираном од Фонда дечије заштите Републике Српске. Као докторанд, био је стипендиста Министарства науке и технологије Републике Српске.

Члан је Удружења медицине спорта Србије, редакције научних часописа „Нова школа“, „Бијељински методички часопис“, „Методичка пракса“, „Наша школа“, рецензентског одбора часописа Croatian Journal of Education, научних, организационих и рецезентских одбора више међународних научних конференција. На функцију продекана за научно истраживачки рад Педагошког факултета изабран је 9.10.2019. године. Говори, чита и пише енглески језик.

 

Пољопривредни факултет

Проф. др Бранислав Драшковић

+387 57 340 401
branislav.draskovic@pof.ues.rs.ba

Биографија

Биографија

Проф. др Бранислав Драшковић рођен је 23. 11. 1969. у Сарајеву гдје је завршио основну и средњу школу. Од 1997-2008. био запослен у ЈП ,,Водовод и канализација“ а.д. Источно Сарајево. У периоду 1999-2003. година студирао на Одсјеку за географију Филозофског факултета Пале гдје стиче звање професора географија са просјечном осцјеном 9,00 током студија. На истом одсјеку и факултету одбранио магистарски рад 2007. а докторску дисертацију под називом ,,Хидролошке карактеристике сарајевске котлине“ 2011. године. Од 2004-2008. године на Одсјеку за географију ради као асистент-спољни сарадник на вјежбама из области Физичке географије. Марта 2008. изабран је у звање вишег асистента на истој области када и званично прелази на рад на универзитету са пуним радним временом. 1. марта 2012. добија звање доцента а 1. марта 2017. ванредног професора. У периоду 2012-2017. обављао дужност руководиоца Катедре за географију. На усавршавању из области Физичке географије, управљања водним ресурсима и примјене географских информационих система боравио три пута у Јапану, два пута у Италији а као гостујући професор предавао на Универзитету у Перму (Русија) 2017. године. До сада објавио 30-так научних и стручних радова а аутор је научне монографије Слив горње Босне: физичко-географска својства. Коаутор је (са проф. др Стевом Пашалићем) Практикума за студенте и наставнике разредне наставе за предмет Основи географије и демографије. Учествовао на више пројеката међу којима се изваја рад на ажурирању дигиталних HERE карата у БиХ о чему је писао и New York Times. Ожењен, отац двоје дјеце. Говори енглески језик.

 

 

Правни факултет

Доц. др Димитрије Ћеранић

+387 57 227 138
dimitrije.ceranic@pravni.ues.rs.ba

Биографија

Биографија

Др Димитрије Ћеранић (Сарајево, 1981) доцент је на ужој научној области грађанско право на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву. Универзитетско образовање стицао је на правним факултетима универзитета у Источном Сарајеву (основни студиј, 2005), Београду (мастер студиј, 2008) и Крагујевцу (докторски студиј, 2016). На матичном факултету држи наставу из предмета Насљедно право и Породично право на првом циклусу студија, као и наставу из Нотаријалног права на другом циклусу студија. Држао је гостујућа предавања по позиву на мастер студијама Правног факултета Универзитета у Београду, Грађанскоправни модул, подмодул Права детета. Био је учесник на педесетак научних и стручних скупова у земљи и иностранству. Аутор је тридесет објављених научних и стручних радова. У својству координатора или стручног сарадника учествовао је на седам стручних пројеката и правних клиника, три љетне школе о равноправности полова, те био члан организационих одбора десет домаћих и међународних научних скупова које је организовао Правни факултет. Секретар је часописа Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, као и члан редакционог одбора часописа Зборник радова Правног факултета у Нишу. Био је и јесте уредник, рецензент или члан редакционих одбора дванаест зборника радова са домаћих и међународних научних и стручних скупова из области права. Учествовао је у раду четири законодавне комисије, те био члан многих стручних и научних тијела из области права и високог образовања. Предсједник је Подружнице за регију Бијељина и члан Предсједништва Удружења правника Републике Српске.

 

 

 

Саобраћајни факултет

Доц. др Бојан Марић

+387 53 200 103
bojan.maric@sf.ues.rs.ba

Биографија

Биографија

Бојан (Вељко) Марић рођен је 15.07.1980. године у Зеници, општина Зеница (Босна и Херцеговина). Ожењен је и има сина Данила. Основну школу завршио је у Зеници и мјесту Руданка код Добоја. Након основне школе уписао је и завршио средњу Техничку школу у Бечеју (Србија). На Факултет Техничких Наука у Новом Саду уписује се школске 1999/2000. на одсјек Техничка механика, смјер Техничка механика и дизајн у техници (област Машинско инжењерство). На ФТН-у у Новом Саду стекао је звање Дипломирани инжењер машинства-мастер (25.09.2006. године). Докторирао је 2016. године из области безбједност саобраћаја на Саобраћајном факултету, Универзитета у Београду, а прије тога је 2012. године из исте области магистрирао на Саобраћајном факултету у Добоју, Универзитет у Источном Сарајеву. Тренутно у звању доцента на Саобраћајном факултету у Добоју, Универзитета у Источном Сарајеву предаје на студијском програму Саобраћај на смјеровима: Друмски саобраћај и транспорт и Моторна возила.

Технолошки факултет

Проф. др Светлана Пелемиш

+387 56 260 190
svetlana.pelemis@tfzv.ues.rs.ba

Биографија

Биографија

Светлана (Саво) Пелемиш рођена 16.06.1974. године у Тузли (БиХ).

Природно-математички факултет у Новом Саду (одсјек за физику) завршила 2000. године. Октобра 2006. године, одбранила магистарску тезу под називом “Утицај ласерског зрачења на биоорганизме на макроскопском и микроскопском нивоу“.  Октобра 2010. године oдбранила докторску дисертацију под називом: „Оптичке особине нанокристалних диелектричних филм–структура“ на Природно–математичком факултету Универзитета у Новом Саду.

Oд 2000. године била запослена као асистент на предметима Техничка физика и Основи електротехнике на Технолошком факултету у Зворнику, Универзитета у Источном Сарајеву, Република Српска, Босна и Херцеговина. Од 2007. године као виши асистент, а фебруара 2011. године изабрана je у звање доцента на предмету Техничка физика.

Научно поље и ужа научна област – физика наноматеријала, физика кондензоване материје. Oд фебруара 2016.год је у звању ванредног професора.

Усавршавање у International Centre for Theoretical Physics у Трсту: College of Medical Physics (септембар 2006.) у Winter College On Optics (јануар 2012.; фебруар 2014; фебруар 2018 године ).

Научна истраживања углавном су из области нелинеарних оптичких квантних феномена у наноструктурним диелектричним материјалима, као и уопште о наноматеријалима, а посебно о биоматеријалима. Као аутор и коаутор до сада је објавила више од 50 радова у часописима и зборницима (од чега је 40 међународног значаја).