Продекани за НИР

Продекани за НИР

Академија ликовних умјетности

+387 59 270 310

Православни богословски факултет

Проф. др Дарко Ђого

+387 58 220 060
darko.djogo@ues.rs.ba

Протојереј-ставрофор др Дарко Р. Ђого (Сарајево, 1983) је свештеник Српске Православне Цркве и ванредни професор на Православном богословском факултету Светог Василија Острошког, Универзитета у Источном Сарајеву. Са породицом, оцем Ристом, мајком Горданом и братом Марком усљед ратних околности долази на Пале (1992), гдје је завршио основну школу и гимназију. Богословско образовање и сва досадашња научна звања стекао је на поменутом ПБФ у Фочи, а стручно се усавршавао у Њемачкој и САД. До сада је објавио двије књиге и више самосталних научних радова на српском, енглеском, руском и румунском језику. Говори неколико страних језика. Настоји да богословље као потрагу за Смислом учини саставним дијелом савремене српске културе. Ожењен је супругом Јеленом и отац је троје дјеце: Евгенија, Николине и Марије. Продекан је за науку на Православном богословском факултету Светог Василија Острошког у Фочи.

Економски факултет Пале

Проф. др Младен Ребић

+387 57 226 651

Проф. др Младен Ребић је рођен 30.11.1981 године  у Рогатици, Босна и Херцеговина. Основну и средњу Економску школу завршио у Рогатици са одличним успјехом. На Економском факултету, Универзитета у Источном Сарајеву, смјер маркетинг,  дипломирао је 2005 године. Магистрирао је на Економском факултету у Београду, док је звање доктора економских наука стекао на Економском факултету у Источном Сарајеву. Ужа научна област му је Теоријска економија. Током похађања постдипломских студија био је корисник више стипендија Владе Републике Српске.

Стално је запослен на Економском факултету у Источном Сарајеву од 2006 године. Наставу из предмета Основи економије активно изводи на Економском, Филозофском и Правном факултету универзитета у Источном Сарајеву. Обављао је функције продекана за науку и продекана за наставу. Такође, између осталих обавеза, обавља функцију руководиоца Центра за издавачку дјелатност на Економском факултету у Источном Сарајеву, шефа Катедре за економску теорију, политику и развој, главног и одговорног уредника научног часописа “Зборник радова економског факултета Источно Сарајево”. Члан је Научног друштва економиста Србије (НДЕС), Удружења економиста Републике Српске (СWОТ) и Економског савјета Уније удружења послодаваца Републике Српске (УУПРС).

Током досадашње научне и образовне каријере аутор је универзитетског уџбеника “Индустријска организација и антимонополска политика”, у издању Економског факултета у Источном Сарајеву, 2016. године, као и коаутор уџбеника “Економија Српске“,  у издању Економског факултета у Источном Сарајеву и Завода за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево, 2007. године. Коаутор је публикације „ЕЦТС – наставни план и програм 2006 – 2010 и силабуси предмета“, Економски факултет у Источном Сарајеву, 2008. године. Такође, аутор и коаутор је више десетина научних, стручних радова, елабората и пројеката.

Економски факултет Брчко

387 49 234 931

Електротехнички факултет 

Доц. др Младен Бањанин

+387 57 342 788
mladen.banjanin@etf.ues.rs.ba

Младен Бањанин је рођен 22.01.1988. године у Сарајеву. Основну школу и гимназију је завршио у Палама. За остварене резултате у школовању је награђен дипломама „Вук Стефановић Караџић“. Дипломирао је 2011. године на Електротехничком факултету Универзитета у Источном Сарајеву, на студијском програму Електроенергетика. Основне студије је завршио са просјечном оцјеном 9,81. Проглашен је за најуспјешнијег дипломца у школској 2011/2012 години. Мастер студије на Електротехничком факултету у Београду, модул Електроенергетски системи, је завршио 2012. године, са просјечном оцјеном 9,83. Докторске студије на Електротехничком факултету у Београду, модул Електроенергетске мреже и системи, је завршио 2017. године, са просјечном оцјеном 10. Од децембра 2011. године је запослен на Електротехничком факултету Универзитета у Источном Сарајеву у звању асистент, од маја 2013. године као виши асистент, а од децембра 2017. године као доцент. Од марта 2018. године до септембра 2020. године је обављао функцију руководиоца Катедре за електроенергетику. Од марта 2020. године обавља функцију продекана за науку и предузетништво. На Електротехничком факултету у Бањој Луци је ангажован од школске 2018/2019 године на предмету Техника високог напона. До сада је објавио шест научних радова у часописима са SCI листе, један рад у часопису међународног значаја, један рад у часопису националног значаја, девет радова на међународним конференцијама и 19 радова на конференцијама националног значаја. Објавио је и двије књиге. Учествовао је у рецензирању радова за реномиране међународне научне часописе: IEEE Transaction on Power Delivery, Electric Power System Research, International Journal of Electrical Power and Energy Systems и друге. Радио је на изради десет комерцијалних пројеката и студија за иностране и домаће наручиоце. Активно се служи енглеским језиком. Ожењен је и отац двоје дјеце.

Филозофски факултет

Доц. др Огњен Куртеш

+387 57 227 410
ognjen.kurtes@ff.ues.rs.ba

Огњен Куртеш, доктор књижевно-историјских наука, доцент на Катедри за англистику Филозофског факултета Пале, Универзитета у Источном Сарајеву, рођен је 1984. године у Сарајеву. На Универзитету у Источном Сарајеву запослен је од 2008. године. Примарно поље његовог интересовања је енглеска књижевност 19. вијека, као и културолошке студије. Магистраски рад, Однос љубави и моћи у викторијанском роману, одбранио је 2012. године, а докторску дисертацију, Поетички обрасци у викторијанском роману, 2017. Провео је мјесец дана на истраживачком боравку на Универзитету у Грацу и краћи период на Универзитету 1. децембар 1918. у Алба Јулији (Румунија) и Универзитету у Поатјеу (Француска). Учествовао је на домаћим и међународним конференцијама, објавио је више научних радова, приказа и превода.

Факултет физичког васпитања и спорта

Доц. др Радомир Пржуљ

+387 65 347 936
radomir.przulj@ffvis.ues.rs.ba

Радомир Пржуљ је рођен 18.01.1988. године у Фочи, настањен у Трнову гдје је завршио основну школу, а средњу школу, Техничар ПТТ саобраћаја, је завршио у Источном Сарајеву. Након завршетка средње школе, своје даље образовање наставља на Факултету физичког васпитања и спорта на Палама, 2012. године дипломира највећом оцјеном и добија звање професора физичког васпитања. Мастер студије завршио је 12.03.2014. године просјечном оцјеном 9,38 и добио звање Магистра физичког васпитања на тему „ Квантитативне промјене моторичких способности у тренажном процесу“. Године. У јулу 2022. године, је завршио Докторске академске студије у Нишу, Република Србија. Волонтирао је у Општини Трново – административна служба, а распоређен у ЈУ ОШ „Трново“ Трново. Био је запослен као наставник физичког васпитања у ОШ „Пале“ Пале, а од 01.10.2015 године запослен на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву у звању асистент, од 2019. године као виши асистент, а од новембра 2022. године као доцент. Члан је Стручног тима за реформу основног и средњег васпитања и образовања за наставни предмет физичко и здравствено васпитање које доноси Републички педагосшки завод. До сада је објавио преко 20 научних радова.

Факултет пословне економије

Проф. др Витомир Старчевић

+387 55 415 200
vitomir.starcevic@fpe.ues.rs.ba

Проф. др Витомир Старчевић рођен је 11. фебруара 1960. године у Јавору, општина Шековићи. Економски факултет завршио је 1984. године у Суботици, Универзитет у Новом Саду. По завршетку студија, 1984. године, запослио се у ПМУ „Тито“ Бановићи гдје ради до 1992. године прво као приправник на радном мјесту Самостални референт за економско-финансијске послове а затим као Самостални референт за трошкове и капацитете. На Вишој школи за спољну трговину у Бијељини, 1995. године изабран је за предавача на предметима: Берзанско пословање и Банкарско пословање. Магистарски рад под насловом „Рачуноводство у функцији процене вредности предузећа“ одбранио је 1998. године на Економском факултету у Суботици, Универзитета у Новом Саду. Проф. Витомир Старчевић 2000. године изабран је за вишег асистента на Економском факултету Брчко, на предметима: Пословне финансије и Анализа биланса а истовремено је радио на Пословној школи Универзитета у Тузли са сједиштем у Брчком, на наставном предмету Пословне финансије. Докторску дисертацију под насловом „Кредитни бонитет као услов успостављања финансијске стабилности предузећа у транзицији„ одбранио је 2009. године на Економском факултету у Суботици, Универзитета у Новом Саду. Професор Витомир Старчевић запослен је на Факултету пословне Економије у Бијељини од 2009. године прво као доцент а данас као ванредни професор на наставним предметима: Финансијска тржишта и Теорија и анализа биланса и на мастер студијама на наставном предмету: Улагање у хартије од вриједности. Професор Старчевић предаје и на Високој струковној школи за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум у Сремској Митровици. Од 2012. године обавља функцију продекана за научно-истраживачки рад на Факултету пословне економије Бијељина.

Факултет за производњу и менаџмент

Проф. др Будимирка Мариновић

+387 59 490 654
budimirka.marinovic@fpm.ues.rs.ba

Рођена је 06.06.1983. године у Требињу, Босна и Херцгеовина. Основну школу и гимназију завршила у Требињу.
Дипломирала је на Факултету за производњу и менаџмент Требиње Универзитета у Источном Сарајеву 2006. године, гдје је завршила и постдипломске студије са просјечном оцјеном током студирања 9.77, а магистарски рад под насловом „Примјена теорије потенцијала на струјање хомогеног флуида у пољу извора и понора“ одбранила је 09.07. 2012. године.
Докторску дисертацију под називом „Примјена мултикритеријумске анализе у процесима планирања и рада малих хидроелектрана“ одбранила је на Факултету техничких наука у Новом Саду, 30.9.2016. године.
Од марта 2009. године је запослена на Факултету за производњу и менаџмент Требиње. Током сарадничког стажа (у звању асистента и вишег асистента) учествовала је у организацији и извођењу наставе на предметима: Нацртна геометрија и техничко цртање, Пренос топлоте и масе, Хидраулика и пнеуматика, Екологија и алтернативни извори енергије, Конвенционалне технологије 3, Клипне пумпе, Отпорност материјала и Пројектовање хидроенергетских постројења.
Од маја 2017. године запослена је на Факултету за производњу и менаџемнт Требиње у звању доцента на предметима: Механика флуида, Енергетски менаџмент у индустрији, Пумпе и вентилатори, Пренос топлоте и масе, Хидраулика и пнеуматика, Енергетска постројења и опрема, Пројектовање хидроенергетских постројења.
Била је ментор већег броја радова на првом циклусу студија, члан комисије и ментор на другом циклусу студија.
Аутор је два рада са SCI листе и бројних научних радова саопштених на националним и међународним конферецијама. Учествовала је као члан тима у националним пројектима технолошког развоја и у пројектима сарадње факултета са привредом.
Од новембра 2018. године руководилац је Катедре за инжењерство за енергетику на Факултету за производњу и менаџмент Требиње. Члан је уређивачког одбора часописа ДИТ за област енергетике.
Била је члан Сената Универзитета у Источном Сарајеву од јула 2019. до јула 2020. године. Од децембра 2021. године обавља функцију продекана за научноистраживачки рад и предузетништво на Факултету за производњу и менаџемент Требиње.
Посједује међународно признату диплому о знању енглеског језика – FCE Cambridge Certificate – као и цертификат о познавању рада са софтверским пакетима Ауто CAD 2010, Auto CAD 3D и MapInfo.
Удата је, мајка двоје дјеце.

Машински факултет

Проф. др Мирослав Милутиновић

+387 65 86 45 74
miroslav.milutinovic@ues.rs.ba

Др Мирослав Милутиновић, дипл. инж. машинства је рођен 28.06.1982. године у Љубовији. На Машинском факултету Универзитета у Источном Сарајеву ради у звању ванредног професора на ужој научној области Машинске конструкције. Основне студије је завршио 2007. год. на Машинском факултету Источно Сарајево. Исте године је засновао радни однос на Машинском факултету Источно Сарајево. На Факултету техничких наука Униврезитета у Новом Саду завршио је мастер студије 2011 године. Докторску дисертацију из области Mашинске конструкције одбранио је 2013. год. на Машинском факултету Универзитета у Београду. Аутор је или коаутор већег броја научних и стручних радова објављених у домаћим и међународним часописима и на конференцијама. Учествовао је у реализацији више домаћих и међународних пројеката. Рецензент је на неколико часописа и конференција. Члан је Техничког комитета BAS/TC 17 Техничко цртање, симболи и јединице. Говори енглески језик.

Музичка академија

Проф. мр Душан Ерак

+387 57 342 125
prodekan.umjetnost@mak.ues.rs.ba
dusan.erak@mak.ues.rs.ba

Медицински факултет

Доц. др Срђан Машић

+387 58 210 420
srdjan.masic@ues.rs.ba

Срђан Машић, доктор медицинских наука, смјер биомедицинска информатика, доцент на Катедри за примарну здравствену заштиту и јавно здравље. Академску каријеру започео 2006. године као сарадник у настави на Медицинском факултету, Универзитета у Источном Сарајеву на предметима из области Медицинске статистика и информатика, а касније изабран у звање асистената и вишег асистента на Катедри за примарну здравствену заштиту и јавно здравље Медицинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Предавач је на студијама I, II и III циклуса студија на предметима из области Биомедицинске информатике и статистике и Методологије научно-истраживачког рада. Научно-истраживачки рад доцента Машића везан је за област биомедицинске информатике и статистике, јавног здравља, увођења нових метода учења у медицини-компјутерски подржаног учења,  здравствених информационих система, електронског учења, електронске здравствене документације. Објавио је више радова, међу којима и радове објављене у међународним часописима на СЦИ листи, монографије и уџбенике. Учествовао је у 17 међународних „Темпус“ и „Ерасмус+“ i 8 националних пројеката.

Педагошки факултет

Доц. др Небојша Митровић

+387 55 415 400
nebojsa.mitrovic@pfb.ues.rs.ba

Доц.др Небојша (Зоран) Митровић рођен је 13. децембра 1988. године у Лозници, Република Србија. Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву завршава 2010. године. Дипломске академске мастер студије уписује на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду и завршава их 2012. године просечном оценом 9,17. Докторске академске студије из области кинезиологије уписује на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду, те 2016. године докторира са просечном оценом 9,57.

Радни однос заснива августа 2011. године у Основној школи „Бранко Радичевић“ у Малом Зворнику. Звање асистента стекао је 2012. године, вишег асистента 2016. године, доцента 2017.године на Педагошком факултету Универзитета у Источном Сарајеву где изводи наставу на основним, мастер и докторским студијама. Био је ангажован на предмету Методика наставе физичког васпитања 1 и 2 на Учитељском факултету Универзитета у Крагујевцу, Методика наставе физичког васпитања на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, као и на предмету Истраживање у спорту и физичком васпитању на Факултету физичког васпитања и спорта истог универзитета.

Аутор или коаутор је преко 60 радова из области кинезиологије, који су публиковани у домаћим и истакнутим међународним часописима и научним конференцијама верификованим посебном међународном одлуком. Био је више пута ангажован као предавач на обуци у оквиру „Програма припреме за школу“ и „Подршка унапређењу приступа и квалитета предшколског одгоја деце“ подржаног од стране Министарства просвете и културе Републике Српске и невладине организације Save the Children. Као истраживач учествовао је у четири, а као координатор у једном пројекту финансираном од стране Министарства науке и технологије Републике Српске, једном пројекту финансираном од Фонда дечије заштите Републике Српске. Као докторанд, био је стипендиста Министарства науке и технологије Републике Српске.

Члан је Удружења медицине спорта Србије, редакције научних часописа „Нова школа“, „Бијељински методички часопис“, „Методичка пракса“, „Наша школа“, рецензентског одбора часописа Croatian Journal of Education, научних, организационих и рецезентских одбора више међународних научних конференција. На функцију продекана за научно истраживачки рад Педагошког факултета изабран је 9.10.2019. године. Говори, чита и пише енглески језик.

Пољопривредни факултет

Проф. др Татјана  Крајишник

+387 66 133 799
tatjana.krajisnik@pof.ues.rs.ba
prodekan.nauka@pof.ues.rs.ba

Татјана Крајишник је рођена 23.11.1976. године у Сарајеву. Пољопривредни факултет у Источном Сарајеву уписала школске 2000/01 године, дипломирала 2004. године, на одсјеку: Општи, оцјеном десет (10). На промоцији одржаној априла мјесеца 2005. године проглашена студентом генерације и заједно са дипломом додељено признање за најуспешнијег студента. Од септембра 2005. године ради на Пољопривредном факултету Универзитета у Источном Сарајеву у звању асистента на предмету Посебно сточарство. На Пољопривредном факултету у Београду – Земуну, школске 2005/06 године, уписала послиједипломске студије, образовни профил: Магистар зоотехничких наука, област Одгајивање и репродукција домаћих животиња. Магистарску тезу одбранила 2008. године на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду – Земуну, звање магистра биотехничких наука, и на Пољопривредном факултету у Источном Сарајеву 2009. године бирана у вишег асистента. На Универзитету у Источном Сарајеву, 2011. године одбранила докторску дисертацију и тиме стекла услов на избор у звање доцента, исте године, из области Сточарства на матичном Факултету/ Универзитету (Пољопривредни факултет Универзитета у Источном Сарајеву). Звање ванредног професора стиче 2016. године на Пољопривредном факултету Универзитета у Источном Сарајеву. Наставу држи на основним, мастер и докторским студијама из предмета у области анималне производње. Ментор је великог броја завршних радова као и завршних мастер радова, те члан комисије докторских дисертација. Учесник је одређеног броја пројеката међународног карактера, као члан пројектног тима. Радила је на изради већег броја комерцијалних пројеката и студија за стране и домаће наручиоце. Учестовала је у изради елабората за покретање студијског програма на другом циклусу студија. Написала је неколико књига из области, као и монографију националног значаја под називом „Конвенционално и органско живинарство“, гдје је први аутор. Монографија је прва у  регији, али и у земљама окружења, која има научни значај, те одређује правац будућих истраживања, а истовремено даје  и практични допринос даљем унапређењу интензивне, а посебно органске живинарске производње. Рецензирала је велики број научних и стручних радова. Објавила преко 100 научних радова националног и међународног карактера у часописима и тематским зборницима, и учествовала у раду бројних научних и стручних скупова у земљи и иностранству.  Члан научног одбора часописа AGROFOR International Journal. Активно се служи енглеским језиком. Мајка двоје дјеце.

Правни факултет

Доц. др Димитрије Ћеранић

+387 57 227 138
dimitrije.ceranic@pravni.ues.rs.ba

Др Димитрије Ћеранић (Сарајево, 1981) доцент је на ужој научној области грађанско право на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву. Универзитетско образовање стицао је на правним факултетима универзитета у Источном Сарајеву (основни студиј, 2005), Београду (мастер студиј, 2008) и Крагујевцу (докторски студиј, 2016). На матичном факултету држи наставу из предмета Насљедно право и Породично право на првом циклусу студија, као и наставу из Нотаријалног права на другом циклусу студија. Држао је гостујућа предавања по позиву на мастер студијама Правног факултета Универзитета у Београду, Грађанскоправни модул, подмодул Права детета. Био је учесник на педесетак научних и стручних скупова у земљи и иностранству. Аутор је тридесет објављених научних и стручних радова. У својству координатора или стручног сарадника учествовао је на седам стручних пројеката и правних клиника, три љетне школе о равноправности полова, те био члан организационих одбора десет домаћих и међународних научних скупова које је организовао Правни факултет. Секретар је часописа Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, као и члан редакционог одбора часописа Зборник радова Правног факултета у Нишу. Био је и јесте уредник, рецензент или члан редакционих одбора дванаест зборника радова са домаћих и међународних научних и стручних скупова из области права. Учествовао је у раду четири законодавне комисије, те био члан многих стручних и научних тијела из области права и високог образовања. Предсједник је Подружнице за регију Бијељина и члан Предсједништва Удружења правника Републике Српске.

Саобраћајни факултет

Доц. др Бојан Марић

+387 53 200 103
bojan.maric@sf.ues.rs.ba

Бојан (Вељко) Марић рођен је 15.07.1980. године у Зеници, општина Зеница (Босна и Херцеговина). Ожењен је и има сина Данила. Основну школу завршио је у Зеници и мјесту Руданка код Добоја. Након основне школе уписао је и завршио средњу Техничку школу у Бечеју (Србија). На Факултет Техничких Наука у Новом Саду уписује се школске 1999/2000. на одсјек Техничка механика, смјер Техничка механика и дизајн у техници (област Машинско инжењерство). На ФТН-у у Новом Саду стекао је звање Дипломирани инжењер машинства-мастер (25.09.2006. године). Докторирао је 2016. године из области безбједност саобраћаја на Саобраћајном факултету, Универзитета у Београду, а прије тога је 2012. године из исте области магистрирао на Саобраћајном факултету у Добоју, Универзитет у Источном Сарајеву. Тренутно у звању доцента на Саобраћајном факултету у Добоју, Универзитета у Источном Сарајеву предаје на студијском програму Саобраћај на смјеровима: Друмски саобраћај и транспорт и Моторна возила.

Технолошки факултет

Проф. др Светлана Пелемиш

+387 56 260 190
svetlana.pelemis@tfzv.ues.rs.ba

Светлана (Саво) Пелемиш рођена 16.06.1974. године у Тузли (БиХ).

Природно-математички факултет у Новом Саду (одсјек за физику) завршила 2000. године. Октобра 2006. године, одбранила магистарску тезу под називом “Утицај ласерског зрачења на биоорганизме на макроскопском и микроскопском нивоу“.  Октобра 2010. године oдбранила докторску дисертацију под називом: „Оптичке особине нанокристалних диелектричних филм–структура“ на Природно–математичком факултету Универзитета у Новом Саду.

Oд 2000. године била запослена као асистент на предметима Техничка физика и Основи електротехнике на Технолошком факултету у Зворнику, Универзитета у Источном Сарајеву, Република Српска, Босна и Херцеговина. Од 2007. године као виши асистент, а фебруара 2011. године изабрана je у звање доцента на предмету Техничка физика.

Научно поље и ужа научна област – физика наноматеријала, физика кондензоване материје. Oд фебруара 2016.год је у звању ванредног професора.

Усавршавање у International Centre for Theoretical Physics у Трсту: College of Medical Physics (септембар 2006.) у Winter College On Optics (јануар 2012.; фебруар 2014; фебруар 2018 године ).

Научна истраживања углавном су из области нелинеарних оптичких квантних феномена у наноструктурним диелектричним материјалима, као и уопште о наноматеријалима, а посебно о биоматеријалима. Као аутор и коаутор до сада је објавила више од 50 радова у часописима и зборницима (од чега је 40 међународног значаја).