Продекани за НИР

Академија ликовних умјетности

+387 59 270 310

Биографија

Православни богословски факултет

Проф. др Дарко Ђого

+387 58 220 060
darko.djogo@ues.rs.ba

Биографија

Протојереј-ставрофор др Дарко Р. Ђого (Сарајево, 1983) је свештеник Српске Православне Цркве и ванредни професор на Православном богословском факултету Светог Василија Острошког, Универзитета у Источном Сарајеву. Са породицом, оцем Ристом, мајком Горданом и братом Марком усљед ратних околности долази на Пале (1992), гдје је завршио основну школу и гимназију. Богословско образовање и сва досадашња научна звања стекао је на поменутом ПБФ у Фочи, а стручно се усавршавао у Њемачкој и САД. До сада је објавио двије књиге и више самосталних научних радова на српском, енглеском, руском и румунском језику. Говори неколико страних језика. Настоји да богословље као потрагу за Смислом учини саставним дијелом савремене српске културе. Ожењен је супругом Јеленом и отац је троје дјеце: Евгенија, Николине и Марије. Продекан је за науку на Православном богословском факултету Светог Василија Острошког у Фочи.

 

 

Економски факултет Пале

Проф. др Марко Ђого

+387 57  226 651
marko.djogo@ekofis.ues.rs.ba

Биографија

Марко Ђого рођен je 30.11.1983. године у Сарајеву од оца Риста (журналисте) и мајке Гордане (дипл. економисте). Ту започиње основно-школско образовање које усљед ратних околности завршава на Палама, са одличним успјехом. Након тога уписује Гиманзију, општи смјер, на Палама коју такође завршава са одличним успјехом. Економски факултет Универзитета у Источном Сарајеву уписује 2002. године гдје дипломира 2006. године као студент генерације са просјечном оцјеном 9,13. Исте године уписује пост-дипломске студије, смјер Пословне финансије и банкарство, на Економском факултету на Палама, гдје магистрира 2009. године са магистарским радом под насловом: „Утицај финансијске либерализације на привреде Земаља у транзицији са посебним освртом на БиХ“. У току пост-дипломских (магистарских) студија остварио је просјечну оцјену 9,70. У априлу 2013. године одбранио је докторску дисертацију под насловом: „Утицај режима девизног курса на платне билансе Босне и Херцеговине, Србије и Хрватске“, на Економском факултету у Источном Сарајеву, под менторством проф. др Радована Ковачевића, редовног професора Економског факултета у Београду.Од септембра 2016. године до јула 2017. године боравио на Економском факултету Универзитета у Сплиту гдје је обавио пост-докторско истраживање захваљујући стипендији Европске комисије, програм ERASMUS MUNDUS – SUNBEAM. Као изузетан студент био је стипендиста Европске комисјије,  Фондације др Милан Јелић, Министарства науке и технологије Републике Српске, Министарства просвете и културе Републике Српске и Града Источно Сарајево. Од 2007. Године запослен је на Економском факултету у И. Сарајеву. Активан је научни радник са објављене три књиге и двадесте и пет научних радова у БиХ; Србији, Хрватској, Македонији и Турској. Течно говори енглески језик. Ожењен, отац троје дјеце.

Економски факултет Брчко

+387 49 234 931

Биографија

Електротехнички факултет 

Доц. др Младен Бањанин

+387 57  342 788
 mladen.banjanin@etf.ues.rs.ba

Биографија

Младен Бањанин је рођен 22.01.1988. године у Сарајеву. Основну школу и гимназију је завршио у Палама. За остварене резултате у школовању је награђен дипломама „Вук Стефановић Караџић“. Дипломирао је 2011. године на Електротехничком факултету Универзитета у Источном Сарајеву, на студијском програму Електроенергетика. Основне студије је завршио са просјечном оцјеном 9,81. Проглашен је за најуспјешнијег дипломца у школској 2011/2012 години. Мастер студије на Електротехничком факултету у Београду, модул Електроенергетски системи, је завршио 2012. године, са просјечном оцјеном 9,83. Докторске студије на Електротехничком факултету у Београду, модул Електроенергетске мреже и системи, је завршио 2017. године, са просјечном оцјеном 10. Од децембра 2011. године је запослен на Електротехничком факултету Универзитета у Источном Сарајеву у звању асистент, од маја 2013. године као виши асистент, а од децембра 2017. године као доцент. Од марта 2018. године до септембра 2020. године је обављао функцију руководиоца Катедре за електроенергетику. Од марта 2020. године обавља функцију продекана за науку и предузетништво. На Електротехничком факултету у Бањој Луци је ангажован од школске 2018/2019 године на предмету Техника високог напона. До сада је објавио шест научних радова у часописима са SCI листе, један рад у часопису међународног значаја, један рад у часопису националног значаја, девет радова на међународним конференцијама и 19 радова на конференцијама националног значаја. Објавио је и двије књиге. Учествовао је у рецензирању радова за реномиране међународне научне часописе: IEEE Transaction on Power Delivery, Electric Power System Research, International Journal of Electrical Power and Energy Systems и друге. Радио је на изради десет комерцијалних пројеката и студија за иностране и домаће наручиоце. Активно се служи енглеским језиком. Ожењен је и отац двоје дјеце.

Филозофски факултет

Доц. др Огњен Куртеш

+387 57 227 410
ognjen.kurtes@ff.ues.rs.ba

Биографија

Огњен Куртеш, доктор књижевно-историјских наука, доцент на Катедри за англистику Филозофског факултета Пале, Универзитета у Источном Сарајеву, рођен је 1984. године у Сарајеву. На Универзитету у Источном Сарајеву запослен је од 2008. године. Примарно поље његовог интересовања је енглеска књижевност 19. вијека, као и културолошке студије. Магистраски рад, Однос љубави и моћи у викторијанском роману, одбранио је 2012. године, а докторску дисертацију, Поетички обрасци у викторијанском роману, 2017. Провео је мјесец дана на истраживачком боравку на Универзитету у Грацу и краћи период на Универзитету 1. децембар 1918. у Алба Јулији (Румунија) и Универзитету у Поатјеу (Француска). Учествовао је на домаћим и међународним конференцијама, објавио је више научних радова, приказа и превода.

 

Факултет физичког васпитања и спорта

Проф. др Синиша Каришик

+387 65 923 440
sinisa.karisik@ffvis.ues.rs.ba

Биографија

Рођен је 29. 09. 1976. године у Сарајеву. Основну школу је завршио у Сарајеву, а Средњу Архитектонско техничку школу завршио је у Београду 1995. године. Дипломирао је 2001. године на Факултету физичке културе Универзитета у Београду.

Магистрирску тезу под насловом” ИНТЕРЕСОВАЊА, ВРЕДНОСНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ И СТИЛ РАДА РУКОМЕТНОГ ТРЕНЕРА И УТИЦАЈ НА УСПЕШНОСТ РУКОМЕТАША “, је одбранио октобра 2006. године на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду.

Докторску дисертацију под називом” РЕЛАЦИЈЕ СУБПРОСТОРА АНТРОПОЛОШКИХ ДИМЕНЗИЈА РУКОМЕТАША РАЗЛИЧИТОГ РАНГА ТАКМИЧЕЊА” је одбранио у септембру 2010. године на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву.

Од 2002. до 2007.  радио је као асистент приправник , на предмету Рукомет на Факултету физичке култуте Универзитета у Источном Сарајеву.

Од 2007. до 2011. радио је као виши асистент на наставном предмету Рукомет на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву.

Од 2011. до 2016. ради као доцент на предмету Рукомет на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву.

Од 2016. Године ради као ванредни професор на предмету Рукомет на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву.

Обављао је функцију предсједника Кошаркашког клуба “Панда”, Пале у период од 2004. до 2007. године. Септембра 2012 године оснива Рукометни клуб “Пале”, у коме ради као тренер и обавља функцију директора клуба.

Такође, обављао је функцију техничког директора код организације Специјалне зимске олимпијаде БиХ, у организацији Савеза удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике Српске 2006. године.

Узео је учешће као демонстратор и предавач на семинару Зимска школа на Копаонику у оквиру програма “Тематско оперативно планирање обавезних програмских садржаја физичког васпитања у функцији оптимализације технологије рада на часу”, у организацији Друштва педагога физичке културе Србије 2008. године.

Од 2010. је предсједник спортског удружења “СТАР”, које се бави анимацијом, подучавањем и инструктажом спортских вјештина дјеце и одраслих.

До сада је објавио више  научних радова у домаћим и међународним стручним часописима, као и двије књиге из области Рукомета.

Објављене књиге:

  1. Слободан Горановић, Синиша Каришик (2012). Голман у рукомету. Факултет физичког васпитања и спорта, Бања Лука.
  2. Слободан Горановић, Синиша Каришик, Зоран Валдевит (2012). Техника у рукомету. Факултет физичког васпитања и спорта, Бања Лука.

Избор објављених радова:

  1. Valdevit, Z., Илић, Д. & Каришик, С. (2010). Ефикасност нападачких акција са неизједначеним бројем играча у врхунском рукомету. International Scientific Conference: PHYSICAL ACTIVITY FOR EVERYONE University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education Republic of Serbia, Belgrade. Зборник радова 106-114.
  2. Каришик, С., Горановић, С. & Valdevit, Z. (2011). Могућност селекције врхунских рукометаша у зависности од антропометријских карактеристика. Спорт и здравље, Научно-стручни часопис из области спорта и физичке културе. Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево. Година VI, број 1, 60-66.
  3. Горановић, С., Каришик, С., Живковић М. & Valdevit Z. (2012). Ефекти модела базичне припреме на промјене антрополошких обиљежја код рукометаша. International Scientific Conference“Effects of Phusical Activity Application to Antropological Status with Children, Youth and Adults. Београд. Зборник радова 279-288.
  4. Рајић, Б., Dopsaj, M., Abella, C. P. & Каришик, С. (2012). Ефекти различите врсте тренинга на параметре изометријског градијента мишићне силе опружача ногу код одбојкашица. International Scientific Conference“Effects of Phusical Activity Application to Antropological Status with Children, Youth and Adults. Beograd. Зборник радова 280-289
  5. Рајић, Б., Dopsaj, M., Carlos, P. A., Deval, C. V., Каришик, С. (2013). Effects of combined and classic training on different isometric rate of force development parameters of leg extensors in female volleyball players: Discriminative analysis approach. Journal of Research in Medical Sciences. Iran. 8(10): 840–847.
  6. Каришик, С., Горановић, С., Милићевић, Љ., Божић, Д. (2016). Cranial Limbs As A Predictor Of Precision In Handball. Journal of Physical Education and Sports Management. Published by American Research Institute for Policy Development, New York, USA. 3, No. 1, pp. 78-87.
  7. Каришик, С., Божић, Д., Тирић, Т. (2018). Influence of ball resin to shot accuracy in handball. European Journal of Physical Education and Sport Science. Romania.Vol. 4, iss. 5, 39-46.
  8. Пантовић, М., Јоксимовић, М., Бркић, Б., Gladysheva, A., Каришик, С. (2019). Body  Composition  and  Somatotype  in  Elite  Handball Players. International Journal of PHYSICAL EDUCATION, FITNESS AND SPORTS. India. Vol. 8, Iss. 4, 97-107.

 

 

Факултет пословне економије

Проф. др Витомир Старчевић

+387 55 415 200
vitomir.starcevic@fpe.ues.rs.ba

Биографија

Проф. др Витомир Старчевић рођен је 11. фебруара 1960. године у Јавору, општина Шековићи. Економски факултет завршио је 1984. године у Суботици, Универзитет у Новом Саду. По завршетку студија, 1984. године, запослио се у ПМУ „Тито“ Бановићи гдје ради до 1992. године прво као приправник на радном мјесту Самостални референт за економско-финансијске послове а затим као Самостални референт за трошкове и капацитете. На Вишој школи за спољну трговину у Бијељини, 1995. године изабран је за предавача на предметима: Берзанско пословање и Банкарско пословање. Магистарски рад под насловом „Рачуноводство у функцији процене вредности предузећа“ одбранио је 1998. године на Економском факултету у Суботици, Универзитета у Новом Саду. Проф. Витомир Старчевић 2000. године изабран је за вишег асистента на Економском факултету Брчко, на предметима: Пословне финансије и Анализа биланса а истовремено је радио на Пословној школи Универзитета у Тузли са сједиштем у Брчком, на наставном предмету Пословне финансије. Докторску дисертацију под насловом „Кредитни бонитет као услов успостављања финансијске стабилности предузећа у транзицији„ одбранио је 2009. године на Економском факултету у Суботици, Универзитета у Новом Саду. Професор Витомир Старчевић запослен је на Факултету пословне Економије у Бијељини од 2009. године прво као доцент а данас као ванредни професор на наставним предметима: Финансијска тржишта и Теорија и анализа биланса и на мастер студијама на наставном предмету: Улагање у хартије од вриједности. Професор Старчевић предаје и на Високој струковној школи за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум у Сремској Митровици. Од 2012. године обавља функцију продекана за научно-истраживачки рад на Факултету пословне економије Бијељина.

 

 

Факултет за производњу и менаџмент

Проф. др Будимирка Мариновић


…@fpm.ues.rs.ba

Биографија

Рођена је 06.06.1983. године у Требињу, Босна и Херцгеовина. Основну школу и гимназију завршила у Требињу.
Дипломирала је на Факултету за производњу и менаџмент Требиње Универзитета у Источном Сарајеву 2006. године, гдје је завршила и постдипломске студије са просјечном оцјеном током студирања 9.77, а магистарски рад под насловом „Примјена теорије потенцијала на струјање хомогеног флуида у пољу извора и понора“ одбранила је 09.07. 2012. године.
Докторску дисертацију под називом „Примјена мултикритеријумске анализе у процесима планирања и рада малих хидроелектрана“ одбранила је на Факултету техничких наука у Новом Саду, 30.9.2016. године.
Од марта 2009. године је запослена на Факултету за производњу и менаџмент Требиње. Током сарадничког стажа (у звању асистента и вишег асистента) учествовала је у организацији и извођењу наставе на предметима: Нацртна геометрија и техничко цртање, Пренос топлоте и масе, Хидраулика и пнеуматика, Екологија и алтернативни извори енергије, Конвенционалне технологије 3, Клипне пумпе, Отпорност материјала и Пројектовање хидроенергетских постројења.
Од маја 2017. године запослена је на Факултету за производњу и менаџемнт Требиње у звању доцента на предметима: Механика флуида, Енергетски менаџмент у индустрији, Пумпе и вентилатори, Пренос топлоте и масе, Хидраулика и пнеуматика, Енергетска постројења и опрема, Пројектовање хидроенергетских постројења.
Била је ментор већег броја радова на првом циклусу студија, члан комисије и ментор на другом циклусу студија.
Аутор је два рада са SCI листе и бројних научних радова саопштених на националним и међународним конферецијама. Учествовала је као члан тима у националним пројектима технолошког развоја и у пројектима сарадње факултета са привредом.
Од новембра 2018. године руководилац је Катедре за инжењерство за енергетику на Факултету за производњу и менаџмент Требиње. Члан је уређивачког одбора часописа ДИТ за област енергетике.
Била је члан Сената Универзитета у Источном Сарајеву од јула 2019. до јула 2020. године. Од децембра 2021. године обавља функцију продекана за научноистраживачки рад и предузетништво на Факултету за производњу и менаџемент Требиње.
Посједује међународно признату диплому о знању енглеског језика – FCE Cambridge Certificate – као и цертификат о познавању рада са софтверским пакетима Ауто CAD 2010, Auto CAD 3D и MapInfo.
Удата је, мајка двоје дјеце.

 

 

Машински факултет

Проф. др Мирослав Милутиновић

+387 65 86 45 74
miroslav.milutinovic@ues.rs.ba

Биографија

Др Мирослав Милутиновић, дипл. инж. машинства је рођен 28.06.1982. године у Љубовији. На Машинском факултету Универзитета у Источном Сарајеву ради у звању ванредног професора на ужој научној области Машинске конструкције. Основне студије је завршио 2007. год. на Машинском факултету Источно Сарајево. Исте године је засновао радни однос на Машинском факултету Источно Сарајево. На Факултету техничких наука Униврезитета у Новом Саду завршио је мастер студије 2011 године. Докторску дисертацију из области Mашинске конструкције одбранио је 2013. год. на Машинском факултету Универзитета у Београду. Аутор је или коаутор већег броја научних и стручних радова објављених у домаћим и међународним часописима и на конференцијама. Учествовао је у реализацији више домаћих и међународних пројеката. Рецензент је на неколико часописа и конференција. Члан је Техничког комитета BAS/TC 17 Техничко цртање, симболи и јединице. Говори енглески језик.

 

Музичка академија

Проф. мр Душан Ерак

+387 57 342 125
prodekan.umjetnost@mak.ues.rs.ba
dusan.erak@mak.ues.rs.ba

Biography

 

Медицински факултет

Доц. др Срђан Машић

+387 58 210 420
srdjan.masic@ues.rs.ba

Биографија

Срђан Машић, доктор медицинских наука, смјер биомедицинска информатика, доцент на Катедри за примарну здравствену заштиту и јавно здравље. Академску каријеру започео 2006. године као сарадник у настави на Медицинском факултету, Универзитета у Источном Сарајеву на предметима из области Медицинске статистика и информатика, а касније изабран у звање асистената и вишег асистента на Катедри за примарну здравствену заштиту и јавно здравље Медицинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Предавач је на студијама I, II и III циклуса студија на предметима из области Биомедицинске информатике и статистике и Методологије научно-истраживачког рада. Научно-истраживачки рад доцента Машића везан је за област биомедицинске информатике и статистике, јавног здравља, увођења нових метода учења у медицини-компјутерски подржаног учења,  здравствених информационих система, електронског учења, електронске здравствене документације. Објавио је више радова, међу којима и радове објављене у међународним часописима на СЦИ листи, монографије и уџбенике. Учествовао је у 17 међународних „Темпус“ и „Ерасмус+“ i 8 националних пројеката.

 

Педагошки факултет

Доц. др Небојша Митровић

+387 55 415 400
nebojsa.mitrovic@pfb.ues.rs.ba

Биографија

Доц.др Небојша (Зоран) Митровић рођен је 13. децембра 1988. године у Лозници, Република Србија. Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву завршава 2010. године. Дипломске академске мастер студије уписује на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду и завршава их 2012. године просечном оценом 9,17. Докторске академске студије из области кинезиологије уписује на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду, те 2016. године докторира са просечном оценом 9,57.

Радни однос заснива августа 2011. године у Основној школи „Бранко Радичевић“ у Малом Зворнику. Звање асистента стекао је 2012. године, вишег асистента 2016. године, доцента 2017.године на Педагошком факултету Универзитета у Источном Сарајеву где изводи наставу на основним, мастер и докторским студијама. Био је ангажован на предмету Методика наставе физичког васпитања 1 и 2 на Учитељском факултету Универзитета у Крагујевцу, Методика наставе физичког васпитања на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, као и на предмету Истраживање у спорту и физичком васпитању на Факултету физичког васпитања и спорта истог универзитета.

Аутор или коаутор је преко 60 радова из области кинезиологије, који су публиковани у домаћим и истакнутим међународним часописима и научним конференцијама верификованим посебном међународном одлуком. Био је више пута ангажован као предавач на обуци у оквиру „Програма припреме за школу“ и „Подршка унапређењу приступа и квалитета предшколског одгоја деце“ подржаног од стране Министарства просвете и културе Републике Српске и невладине организације Save the Children. Као истраживач учествовао је у четири, а као координатор у једном пројекту финансираном од стране Министарства науке и технологије Републике Српске, једном пројекту финансираном од Фонда дечије заштите Републике Српске. Као докторанд, био је стипендиста Министарства науке и технологије Републике Српске.

Члан је Удружења медицине спорта Србије, редакције научних часописа „Нова школа“, „Бијељински методички часопис“, „Методичка пракса“, „Наша школа“, рецензентског одбора часописа Croatian Journal of Education, научних, организационих и рецезентских одбора више међународних научних конференција. На функцију продекана за научно истраживачки рад Педагошког факултета изабран је 9.10.2019. године. Говори, чита и пише енглески језик.

 

Пољопривредни факултет

Проф. др Татјана  Крајишник

+387 66 133 799
tatjana.krajisnik@pof.ues.rs.ba
prodekan.nauka@pof.ues.rs.ba

Биографија

Татјана Крајишник је рођена 23.11.1976. године у Сарајеву. Пољопривредни факултет у Источном Сарајеву уписала школске 2000/01 године, дипломирала 2004. године, на одсјеку: Општи, оцјеном десет (10). На промоцији одржаној априла мјесеца 2005. године проглашена студентом генерације и заједно са дипломом додељено признање за најуспешнијег студента. Од септембра 2005. године ради на Пољопривредном факултету Универзитета у Источном Сарајеву у звању асистента на предмету Посебно сточарство. На Пољопривредном факултету у Београду – Земуну, школске 2005/06 године, уписала послиједипломске студије, образовни профил: Магистар зоотехничких наука, област Одгајивање и репродукција домаћих животиња. Магистарску тезу одбранила 2008. године на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду – Земуну, звање магистра биотехничких наука, и на Пољопривредном факултету у Источном Сарајеву 2009. године бирана у вишег асистента. На Универзитету у Источном Сарајеву, 2011. године одбранила докторску дисертацију и тиме стекла услов на избор у звање доцента, исте године, из области Сточарства на матичном Факултету/ Универзитету (Пољопривредни факултет Универзитета у Источном Сарајеву). Звање ванредног професора стиче 2016. године на Пољопривредном факултету Универзитета у Источном Сарајеву. Наставу држи на основним, мастер и докторским студијама из предмета у области анималне производње. Ментор је великог броја завршних радова као и завршних мастер радова, те члан комисије докторских дисертација. Учесник је одређеног броја пројеката међународног карактера, као члан пројектног тима. Радила је на изради већег броја комерцијалних пројеката и студија за стране и домаће наручиоце. Учестовала је у изради елабората за покретање студијског програма на другом циклусу студија. Написала је неколико књига из области, као и монографију националног значаја под називом „Конвенционално и органско живинарство“, гдје је први аутор. Монографија је прва у  регији, али и у земљама окружења, која има научни значај, те одређује правац будућих истраживања, а истовремено даје  и практични допринос даљем унапређењу интензивне, а посебно органске живинарске производње. Рецензирала је велики број научних и стручних радова. Објавила преко 100 научних радова националног и међународног карактера у часописима и тематским зборницима, и учествовала у раду бројних научних и стручних скупова у земљи и иностранству.  Члан научног одбора часописа AGROFOR International Journal. Активно се служи енглеским језиком. Мајка двоје дјеце.

 

 

Правни факултет

Доц. др Димитрије Ћеранић

+387 57 227 138
dimitrije.ceranic@pravni.ues.rs.ba

Биографија

Др Димитрије Ћеранић (Сарајево, 1981) доцент је на ужој научној области грађанско право на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву. Универзитетско образовање стицао је на правним факултетима универзитета у Источном Сарајеву (основни студиј, 2005), Београду (мастер студиј, 2008) и Крагујевцу (докторски студиј, 2016). На матичном факултету држи наставу из предмета Насљедно право и Породично право на првом циклусу студија, као и наставу из Нотаријалног права на другом циклусу студија. Држао је гостујућа предавања по позиву на мастер студијама Правног факултета Универзитета у Београду, Грађанскоправни модул, подмодул Права детета. Био је учесник на педесетак научних и стручних скупова у земљи и иностранству. Аутор је тридесет објављених научних и стручних радова. У својству координатора или стручног сарадника учествовао је на седам стручних пројеката и правних клиника, три љетне школе о равноправности полова, те био члан организационих одбора десет домаћих и међународних научних скупова које је организовао Правни факултет. Секретар је часописа Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву, као и члан редакционог одбора часописа Зборник радова Правног факултета у Нишу. Био је и јесте уредник, рецензент или члан редакционих одбора дванаест зборника радова са домаћих и међународних научних и стручних скупова из области права. Учествовао је у раду четири законодавне комисије, те био члан многих стручних и научних тијела из области права и високог образовања. Предсједник је Подружнице за регију Бијељина и члан Предсједништва Удружења правника Републике Српске.

 

 

 

Саобраћајни факултет

Доц. др Бојан Марић

+387 53 200 103
bojan.maric@sf.ues.rs.ba

Биографија

Бојан (Вељко) Марић рођен је 15.07.1980. године у Зеници, општина Зеница (Босна и Херцеговина). Ожењен је и има сина Данила. Основну школу завршио је у Зеници и мјесту Руданка код Добоја. Након основне школе уписао је и завршио средњу Техничку школу у Бечеју (Србија). На Факултет Техничких Наука у Новом Саду уписује се школске 1999/2000. на одсјек Техничка механика, смјер Техничка механика и дизајн у техници (област Машинско инжењерство). На ФТН-у у Новом Саду стекао је звање Дипломирани инжењер машинства-мастер (25.09.2006. године). Докторирао је 2016. године из области безбједност саобраћаја на Саобраћајном факултету, Универзитета у Београду, а прије тога је 2012. године из исте области магистрирао на Саобраћајном факултету у Добоју, Универзитет у Источном Сарајеву. Тренутно у звању доцента на Саобраћајном факултету у Добоју, Универзитета у Источном Сарајеву предаје на студијском програму Саобраћај на смјеровима: Друмски саобраћај и транспорт и Моторна возила.

Технолошки факултет

Проф. др Светлана Пелемиш

+387 56 260 190
svetlana.pelemis@tfzv.ues.rs.ba

Биографија

Светлана (Саво) Пелемиш рођена 16.06.1974. године у Тузли (БиХ).

Природно-математички факултет у Новом Саду (одсјек за физику) завршила 2000. године. Октобра 2006. године, одбранила магистарску тезу под називом “Утицај ласерског зрачења на биоорганизме на макроскопском и микроскопском нивоу“.  Октобра 2010. године oдбранила докторску дисертацију под називом: „Оптичке особине нанокристалних диелектричних филм–структура“ на Природно–математичком факултету Универзитета у Новом Саду.

Oд 2000. године била запослена као асистент на предметима Техничка физика и Основи електротехнике на Технолошком факултету у Зворнику, Универзитета у Источном Сарајеву, Република Српска, Босна и Херцеговина. Од 2007. године као виши асистент, а фебруара 2011. године изабрана je у звање доцента на предмету Техничка физика.

Научно поље и ужа научна област – физика наноматеријала, физика кондензоване материје. Oд фебруара 2016.год је у звању ванредног професора.

Усавршавање у International Centre for Theoretical Physics у Трсту: College of Medical Physics (септембар 2006.) у Winter College On Optics (јануар 2012.; фебруар 2014; фебруар 2018 године ).

Научна истраживања углавном су из области нелинеарних оптичких квантних феномена у наноструктурним диелектричним материјалима, као и уопште о наноматеријалима, а посебно о биоматеријалима. Као аутор и коаутор до сада је објавила више од 50 радова у часописима и зборницима (од чега је 40 међународног значаја).