Научни скупови

Научни скупови

Универзитет у Источном Сарајеву и чланице Универзитета организују научне, умјетничке и стручне скупове који имају за циљ размјену знања и искустава и промоцију научних и умјетничких активности. Научне скупове који се одржавају у Републици Српској категорише Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске. Категоризација се врши у складу са Правилником о мјерилима за остваривање и финансирање Програма одржања научних скупова (Службени гласник Републике Српске, бр. 102/14) којим се утврђује категоризација, мјерила и начини остваривања и суфинансирања програма одржавања научних скупова. Научни скупови се категоришу у три категорије (прва, друга и трећа), а категоризација се проводи до два пута годишње. Континуиране едукације које се организују за здравствене раднике подлијежу и акредитацији Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.

Преглед научних скупова које организују факултети и академије Универзитета у Источном Сарајеву према посљедњој категоризацији (мај 2023.):

Економски факултет Брчко

Актуелни проблеми високог образовања, науке и привреде Босне и Херцеговине, те могућности њиховог превазилажења
Периодичност одржавања: једном годишње
Језик: српски и енглески
Публикација: Зборник радова (електронска форма)
Интернет страница: http://konferencija.efb.ues.rs.ba

Економски факултет Пале

Јахорински пословни форум
Категоризација: научни скуп дурге категорије
Класификација: научни скуп са међународним учешћем
Периодичност одржавања: једном годишње
Језик: српски и енглески
Публикација: Књига апстраката (штампана форма) и Зборник радова (електронска форма)
Интернет страница: http://jbf.ekofis.ues.rs.ba

Електротехнички факултет Источно Сарајево

ИНФОТЕХ
Категоризација: научни скуп прве категорије
Класификација: међународни научни скуп
Периодичност одржавања: једном годишње
Језик: српски и енглески
Публикација: Зборник радова (електронска форма)
Интернет страница: https://infoteh.etf.ues.rs.ba

Факултет пословне економије Бијељина

ЕКОНБИЗ
Категоризација: научни скуп друге категорије
Класификација: научни скуп републичког значаја
Периодичност одржавања: једном годишње
Језик: српски
Публикација: Зборник радова (електронска форма)
Интернет страница: http://www.ekonbiz.ues.rs.ba/ojs/index.html

Факултет за производњу и менаџмент Требиње

Математичка конференција Републике Српске
Категоризација: научни скуп дурге категорије
Класификација: научни скуп са међународним учешћем
Периодичност одржавања: годишње
Језик: српски
Публикација: Зборник радова и Књига резимеа (штампана и електронска форма)
Интернет страница: http://www.mk.rs.ba/

Савремени математички проблеми- Конференција посвећена професору др Миленку Пикули
Датум одржавања: 12-13.10.2018. године
Језик: српски
Публикација: Књига резимеа (штампана и електронска форма)
Интернет страница: http://www.mk.rs.ba

Међународна научна конференција IRMES 2017
Датум одржавања: 07-09.09.2017. године
Језик: енглески
Публикација: Књига резимеа и Зборник радова (штампана и електронска форма)
Интернет страница: http://www.irmes2017.ac.me

Филозофски факултет Пале

Наука и стварност
Категоризација: научни скуп друге категорије
Класификација: научни скуп републичког значаја
Периодичност одржавања: једном годишње
Језик: српски
Публикација: Књига резимеа и Зборник радова (електронска форма)
Интернет страница: http://ff.ues.rs.ba/index.php/n-ucni-s-up-vi/n-ucni-s-up-2016 

Српско писано наљеђе и историја средњовјековне Босне и Хума
Категоризација: научни скуп треће категорије
Класификација: научни скуп републичког значаја
Периодичност одржавања: сваке друге године
Језик: српски
Публикација: Зборник радова
Интернет страница:

Национални идентитет и болоњска концепција универзитета
Датум одржавања: 19.04.2019. године
Језик: српски
Публикација: Зборник радова (штампана и електронска форма)
Интернет страница: http://ff.ues.rs.ba/index.php/n-ucni-s-up-vi/i-sa-v-u-nf-f-nci

Идеја Филозофског факултета и савремени Универзитет
Датум одржавања: 17.12.2017. године
Језик: српски
Публикација: Зборник радова (штампана и електронска форма)
Интернет страница: http://ff.ues.rs.ba/index.php/n-ucni-s-up-vi/i-sa-v-u-nf-f-nci

Машински факултет Источно Сарајево

COMETa
Категоризација: научни скуп прве категорије
Класификација: међународни научни скуп
Периодичност одржавања: сваке друге године
Језик: енглески и српски
Публикација: Зборник радова (електронска форма)
Интернет страница: http://cometa.ues.rs.ba/

Фестивал квалитета 2017, QFest
Периодичност одржавања: једном годишње (различит организатор)
Језик: српски и енглески
Публикација: Зборник радова (електронска форма)
Интернет страница: http://qfest.ues.rs.ba/index.php#

Медицински факултет Фоча

Међународни конгрес доктора стоматологије (до 2017. Међународни симпозијум доктора стоматологије)
Акредитација: међународни конгрес
Периодичност одржавања: сваке године
Језик: српски и енглески
Публикација: Зборник радова (електронска форма)
Интернет страница: http://www.mef.ues.rs.ba/nauka/naucni-skupovi/medjunarodni-simpozijum-doktora-stomatologije-rs/?script=lat

Симпозијум хирурга Србије и Републике Српске са међународним учешћем
Акредитација: међународни симпозијум
Периодичност одржавања: сваке године
Језик: српски и енглески
Публикација: Програм
Интернет страница:

Патронажна служба у промоцији развоја у раном дјетињству, превенцији и раном откривању поремећаја здравља код дјеце
Датум одржавања: 18.10.2018. године
Језик: српски и енглески
Публикација: Програм
Интернет страница: http://www.mef.ues.rs.ba/odrzan-skup-patronazna-sluzba-u-promociji-razvoja-u-ranom-djetinjstvu-prevenciji-i-ranom-otkrivanju-poremecaja-zdravlja-kod-djece/?script=lat

Музичка академија Источно Сарајево

Интернационални фестивал АКОРДЕОН АРТ плус (до 2019. године Интернационални фестивал хармонике АКОРДЕОН АРТ)
Периодичност одржавања: једном годишње
Језик: српски и енглески
Публикација: Фестивалска књижица
Интернет страница: http://akordeonartplus.mak.ues.rs.ba/

Савремено и традиционално у музичком стваралаштву- научни скуп
Периодичност одржавања: једном годишње
Језик: српски
Публикација: Зборник радова (штампана и електронска форма)
Интернет страница: http://www.mak.ues.rs.ba/

Дани Војина Комадине
Периодичност одржавања: једном годишње
Језик: српски
Публикација: Програм
Интернет страница: http://www.mak.ues.rs.ba/

Семинар из солфеђа
Периодичност одржавања: сваке друге године
Језик: српски
Публикација: Програм
Интернет страница: http://www.mak.ues.rs.ba/

Семинар и мајсторска радионица из клавира
Периодичност одржавања: једном годишње
Језик: српски
Публикација: Програм
Интернет страница: http://www.mak.ues.rs.ba/

Семинар и мајсторска радионица из виолине и виоле
Периодичност одржавања: сваке друге/треће године
Језик: српски
Публикација: Програм
Интернет страница: http://www.mak.ues.rs.ba/

Семинар и мајсторска радионица из камерне музике
Периодичност одржавања: сваке друге/треће године
Језик: српски
Публикација: Програм
Интернет страница: http://www.mak.ues.rs.ba/

Тематска предавања у области музичке теорије
Датум одржавања: 22-23.03.2019. године
Језик: српски
Публикација: Програм
Интернет страница: http://www.mak.ues.rs.ba/

Вечери руске музике
Датум одржавања: 28.04.2018. године
Језик: српски и руски
Публикација: Програм
Интернет страница: http://www.mak.ues.rs.ba/

Вечери италијанске музике
Датум одржавања: 19-20.04.2018. године
Језик: српски и италијански
Публикација: Програм
Интернет страница: http://www.mak.ues.rs.ba/

Мастерклас професора Владимира Мурзе
Датум одржавања: 05.06.2017. године
Језик: српски и руски
Публикација: Програм
Интернет страница: http://www.mak.ues.rs.ba/

Семинар професора Роберта Вернера
Датум одржавања: 18.05.2017. године
Језик: енглески
Публикација: Програм
Интернет страница: http://www.mak.ues.rs.ba/

Педагошки факултет Бијељина

Научно-технолошке и друштвене промјене и њихов утицај на систем образовања и васпитања
Категоризација: научни скуп друге категорије
Класификација: научни скуп републичког значаја
Периодичност одржавања: једном годишње
Језик: српски
Публикација: Књига резимеа и Зборник радова Педагошког факултета
Интернет страница: http://conference.pfb.ues.rs.ba/

Пољопривредни факултет Источно Сарајево

AGROSYM
Категоризација: научни скуп прве категорије
Класификација: међународни научни скуп од посебног значаја
Периодичност одржавања: једном годишње
Језик: енглески
Публикација: Зборник сажетака и Зборник радова (електронска форма)
Интернет страница: http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/

Саобраћајни факултет Добој

НОВИ ХОРИЗОНТИ
Категоризација: научни скуп прве категорије
Класификација: међународни научни скуп
Периодичност одржавања: сваке друге године
Језик: српски и енглески
Публикација: Зборник радова (електронска форма)
Интернет страница: http://novihorizonti.sf.ues.rs.ba/bs/

Правни факултет Пале

Научни скуп поводом Дана Правног факултета
Категоризација: научни скуп прве категорије
Класификација: научни скуп са међународним учешћем
Периодичност одржавања: једном годишње
Језик: српски и енглески
Публикација: Зборник радова (штампана и електронска форма)
Интернет страница: https://www.pravni.ues.rs.ba/izdavastvo/zbornici-radova-sa-naucnih-skupova

Технолошки факултет Зворник

Engineering, Environment and Materials in Processing Industry
Категоризација: научни скуп прве категорије
Класификација: међународни научни скуп
Периодичност одржавања: сваке друге године
Језик: енглески
Публикација: Зборник радова (електронска форма)
Интернет страница: https://eem.tfzv.ues.rs.ba/

1. Ранг-листа класификованих и категорисаних научних скупова у Републици Српској (октобар 2023)

2. Ранг-листа класификованих и категорисаних научних скупова у Републици Српској (мај 2023) 

3. Ранг-листа класификованих и категорисаних научних скупова у Републици Српској (октобар 2022) 

4. Ранг-листа класификованих и категорисаних научних скупова у Републици Српској (октобар 2021) 

5. Ранг-листа класификованих и категорисаних научних скупова у Републици Српској (мај 2021) 

6. Ранг-листа класификованих и категорисаних научних скупова у Републици Српској (октобар 2020) 

7. Ранг-листа класификованих и категорисаних научних скупова у Републици Српској (мај 2020)

8. Правилник о мјерилима за остваривање и финансирање Програма одржања научних скупова

9. Документација за категоризацију и класификацију скупа

10. Пријавни образац за класификацију научног скупа


Научни скупови прве категорије


AGROSYM
Класификација: међународни научни скуп од посебног значаја
Организатор: Пољопривредни факултет Источно Сарајево
Периодичност одржавања: једном годишње
Језик: енглески
Публикација: Зборник сажетака и Зборник радова (електронска форма)
Интернет страница: http://agrosym.ues.rs.ba

Научни скуп поводом Дана Правног факултета
Класификација: међународни научни скуп од посебног значаја
Организатор: Правни факултет Пале
Периодичност одржавања: једном годишње
Језик: српски и енглески
Публикација: Зборник радова (штампана и електронска форма)
Интернет страница: https://www.pravni.ues.rs.ba/izdavastvo/zbornici-radova-sa-naucnih-skupova

ИНФОТЕХ Јахорина
Класификација: међународни научни скуп
Организатор: Електротехнички факултет Источно Сарајево
Периодичност одржавања: једном годишње
Језик: српски и енглески
Публикација: Зборник радова (електронска форма)
Интернет страница: https://infoteh.etf.ues.rs.ba

Нови хоризонти саобраћаја и комуникација
Класификација: међународни научни скуп
Организатор: Саобраћајни факултет Добој
Периодичност одржавања: сваке друге године
Језик: српски и енглески
Публикација: Зборник радова (електронска форма)
Интернет страница: http://novihorizonti.sf.ues.rs.ba/bs/

Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији
Класификација: међународни научни скуп
Организатор: Технолошки факултет Зворник
Периодичност одржавања: сваке друге године
Језик: енглески
Публикација: Зборник радова (електронска форма)
Интернет страница: https://eem.tfzv.ues.rs.ba

Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications COMET-a
Класификација: међународни научни скуп
Организатор: Машински факултет Источно Сарајево
Периодичност одржавања: сваке друге године
Језик: енглески и српски
Публикација: Зборник радова (електронска форма)
Интернет страница: http://cometa.ues.rs.ba/

Јахорински пословни форум
Класификација: међународни научни скуп
Организатор: Економски факултет Пале
Периодичност одржавања: једном годишње
Језик: српски и енглески
Публикација: Књига апстраката (штампана форма) и Зборник радова (електронска форма)
Интернет страница: http://jbf.ekofis.ues.rs.ba


Научни скупови друге категорије


ЕКОНБИЗ
Класификација: научни скуп са међународним учешћем
Организатор: Факултет пословне економије Бијељина
Периодичност одржавања: једном годишње
Језик: српски
Публикација: Зборник радова (електронска форма)
Интернет страница: http://www.ekonbiz.ues.rs.ba/ojs/index.html

Савремено и традиционално у музичком стваралаштву
Класификација: научни скуп са међународним учешћем
Организатор: Музичка академија Универзитета у Источном Сарајеву
Периодичност одржавања: једном годишње
Језик: српски, језици који су званични у државама које су чиниле некадашњу Југославију, руски, енглески
Публикација: Књига сажетака и Зборник радова Савремено и традиционално у музичком стваралаштву
Интернет страница: http://www.mak.ues.rs.ba/naucni-skup
Интернет страница: http://www.mak.ues.rs.ba/dani-vojina-komadine

Математичка конференција Републике Српске
Класификација: научни скуп са међународним учешћем
Организатор: Факултет за производњу и менаџмент Требиње
Периодичност одржавања: годишње
Језик: српски
Публикација: Зборник радова и Књига резимеа (штампана и електронска форма)
Интернет страница: http://www.mk.rs.ba

Научно-технолошке и друштвене промјене и њихов утицај на систем образовања и васпитања
Класификација: научни скуп републичког значаја
Организатор: Педагошки факултет Бијељина
Периодичност одржавања: једном годишње
Језик: српски
Публикација: Књига резимеа и Зборник радова Педагошког факултета
Интернет страница:  http://conference.pfb.ues.rs.ba/

Наука и стварност
Класификација: научни скуп републичког значаја
Организатор: Филозофски факултет Пале
Периодичност одржавања: једном годишње
Језик: српски
Публикација: Књига резимеа и Зборник радова (електронска форма)
Интернет страница: http://www.ff.ues.rs.ba/naucni-skup-nauka-i-stvarnost/


Научни скупови треће категорије


Српско писано наљеђе и историја средњовјековне Босне и Хума
Класификација: научни скуп републичког значаја
Организатори: Филолошки факултет у Бањој Луци
Филозофски факултет Пале, Друштво наставника српског језика и књижевности Републике Српске, Друштво историчара „Др Милорад Екмечић“
Периодичност одржавања: сваке друге године
Језик: српски
Публикација: Зборник радова
Интернет страница: