Православни богословски факултет


  • О Факултету
  • Студијски програми
  • Контакт
 


Православни богословски факултет "Свети Василије Острошки" Фоча основан је 1994. године у Фочи. Настава се организује на првом и другом циклусу студија. Могу се пријавити и докторске студије по старом програму, као и постдипломске студије по старом програму.

Препознатљивост Православног богословског факултета "Свети Василије Острошки" огледа се, између осталог, у томе што је то једини факултет на подручју Републике Српске који се бави овом облашћу, као и у томе што је оснивач Факултета, осим Владе Републике Српске, Српска православна црква.

Православни богословски факултет "Свети Василије Острошки" Фоча издаје часопис „Годишњак“.

 

 

Свршени студенти стичу звања у зависности од циклуса и студијског програма који су завршили:

I циклус студија

    • Православна теологија, 240 ECTS , 4 године - дипломирани теолог
    • Практични смјер, 180 ECTS бодова, 3 године - дипломирани теолог
    • Богословско-пастирски, 240 ECTS, 4 године - дипломирани теолог
    • Црквена умјетност и сликарство, 240 ECTS, 4 године - дипломирани теолог црквене умјетности и сликарства
    • Црквено право и администрација, 240 ECTS, 4 године – дипломирани теолог црквеног права и администрације
    • Општи смјер - 240 ECTS, 4 године – дипломирани теолог

 

II  циклус студија

  • Теологија, 60 ECTS, 1 година - мастер теологије
  • Општи смјер, 60 ECTS, 1 година – мастер теологије

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Православни богословски факултет
Његошева бб
73 300 Фоча
Република Српска, Босна и Херцеговина

+387 58 220 060
+387 58 220 067
dekant @ bogoslovski.ues.rs.ba
http://bogoslovski.ues.rs.ba/