Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Набавка услуга осигурања студената” за потребе Економског факултета Пале