Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Набавка материјала за чишћење – хемијски материјал” за потребе Економског факултета Пале