Извјештај о пријављеним кандидатима за избор у звање вишег асистента за ужу научну област информационе науке (друштвени аспекти), кандидаткиња Наташа Кандић