Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка дизел горива” за потребе Економског факултета Пале