Обавјештење о приступном предавању за избор наставника у звање доцент за ужу научну област Међународна економија, кандидат др Срђан Кујунџић