Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Трговина, туризам и хотелијерс, кандидат др Немања Шаренац