Start / Osiguranje kvaliteta / Organizacija Osiguranja Kvaliteta / Koordinatori za osiguranje kvaliteta fakulteta / akademija

Koordinatori za osiguranje kvaliteta fakulteta / akademija

Koordinatori za osiguranje kvaliteta imenuju se od strane vijeća organizacionih jedinica.

Koordinatori za osiguranje kvaliteta organizacione jedinice koordinišu rad različitih komisija koje se formiraju za potrebe vrednovanja različitih segmenata funkcionisanja organizacione jedinice i djeluje u skladu sa prijedlogom aktivnosti koje podnese Komitet, a usvoji Senat Univerziteta.

Koordinatori za osiguranje kvaliteta jednom godišnje, a najčešće na početku naredne godine, izvještavaju naučno-nastavno vijeće odnosno umjetničko-nastavno vijeće o postignutim rezultatima u prethodnoj godini na organizacionoj jedinici.

Rad koordinatora za osiguranje kvaliteta organizacionim jedinicima organizuje i koordiniše Kancelarija za osiguranje kvaliteta.

 

KOORDINATORI ZA OSIGURANJE KVALITETA NA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA

 

Akademija likovnih umjetnosti Trebinje  –  doc. dr Veselin Brković

Pravoslavni bogoslovski fakultet Foča  –  doc. dr Zoran Jelisavčić

Ekonomski fakultet Pale  –  Jelena Marjanović

Ekonomski fakultet Brčko  –  doc. dr Cviko Jekić

Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo  –  Milica Ristović-Krstić, mr

Filozofski fakultet Pale  –  prof. dr Bilјana Milošević-Šošo

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta  –  doc. dr Ljubo Milićević

Fakultet poslovne ekonomije Bijelјina  –  prof. dr Vesna Petrović

Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje  –  doc. dr Želјko Đurić

Mašinski fakultet Istočno Sarajevo  –  Ranka Gojković, ma

Muzička Akademija Istočno Sarajevo  –  mr Peđa Hart

Medicinski fakultet Foča  –  doc. dr Jelena Krunić

Pedagoški fakultet Bijelјina –  prof. dr Dragica Milinković

Polјoprivredni fakultet Istočno Sarajevo  –  doc. dr Vico Grujica

Pravni fakultet Pale  –  doc. dr Sanja Savić

Saobraćajni fakultet Doboj  –  dr Gordana Jotanović

Tehnološki fakultet Zvornik  –  mr Milan Vukić

 

Prilozi:

 Pravilnik o osiguranju kvaliteta