Tenderi i javne nabavke

Rang lista kandidata za članove nastavno-naučnog vijeća Fakulteta poslovne ekonomije iz reda studenata

Centralna izborna komisija za sprovođenje izbora članova nastavno-naučnih vijeća fakulteta/nastavno-umjetničkih vijeća akademija iz reda studenata, nakon sprovedenih izbora za članove Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta poslovne ekonomije, objavlјuje rang listu kandidata: Оbavještenje Јedinstvena rang lista Datum i vrijeme objave: 27.11.2020. godine u 12:35 časova.

Pročitajte