Start / Obavještenja – Univerzitet / Tenderi i javne nabavke

Tenderi i javne nabavke

Obrazac realizacije ugovora

Obrazac realizacije ugovora „Nabavka laboratorijskih reagenasa“ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Obrazac

Pročitajte

Obrazac realizacije ugovora

Obrazac realizacije ugovora „Nabavka laboratorijskih reagenasa“ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Obrazac

Pročitajte

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Smještaj gostujućih profesora Poqoprivrednog fakulteta na lokaciji Istočno Sarajevo“ za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga osogiranja zaposlenih“ za potrebe Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte