Start / Obavještenja – Univerzitet / Tenderi i javne nabavke

Tenderi i javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka laboratorijske opreme“ za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu u okviru projekta: Electrical Energy Markets and Engineering Education „ELEMEND“. Prilog: Одлука

Pročitajte

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga štampanja materijala“ za potrebe Fakulteta poslovne ekonomije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Одлука

Pročitajte

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka stomatološkog materijala i pribora – LOT 1“ – Stomatološki potrošni materijal za potrebe Medicinskog fakulteta Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka stomatološkog materijala i pribora – LOT 2“ – Ortodontski materijal za potrebe Medicinskog fakulteta Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Nabavka dodatnih radova na vanjskom uređenju Tehničko laboratorijskog centra TLC-a Saobraćajnog fakulteta Doboj“ Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Obrazac

Pročitajte

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Nabavka opreme za lica sa posebnim potrebama“ u okviru projekta „School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Bosnia & Hercegovina and Montenegro – Trans2Work“ za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Obrazac

Pročitajte

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku

Obrazac realizacije ugovora za javnu nabavku „Razna kancelarijska oprema i potrepštine; dijelovi, pribor i potrepštine za računare“ za potrebe Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Obrazac

Pročitajte