Start / Obavještenja – Univerzitet / Tenderi i javne nabavke

Tenderi i javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka sportske odjeće“ za potrebe Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluge osiguranja studenata“ za potrebe Ekonomskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka uređaja za radiografiju“ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča. Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte

Obrazac osnovnih elemenata ugovora

Obrazac osnovnih elemenata ugovora za javnu nabavku „Nabavka roba za potrebe bifea“ za potrebe Saobraćajnog fakulteta Doboj Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Obrazac

Pročitajte

Obrazac realizacije ugovora

Obrazac realizacije ugovora „Nabavka sitnog stomatološkog inventara“ za potrebe Medicinskog fakulteta Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Obrazac

Pročitajte

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku „Nabavka usluga štampanja“ za potrebe Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta“ Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Odluka

Pročitajte

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku „Usluge hotelskog smještaja za nastavnike u nastavnom procesu , učesnike u proslavama i manifestacijama“ u organizaciji Ekonomskog fakulteta Brčko Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prilog: Poziv

Pročitajte