EQADE

Ugradnja osiguranja kvaliteta u doktorske studije

Ciljno područje: Razvoj visokog obrazovanja

Ciljno pod-područje: Osiguranje kvaliteta

Ciljne zemlje: Bosna i Hercegovina, Crna Gora

Ciljne grupe: Firme, Visokoobrazovne institucije,

Trajanje: 15/10/2011 – 14/10/2014

Partneri:

 • Univerzitet iz Hajdelberga, Medicinski Fakultet (Kontraktor)
 • Univerzitet iz Palerma
 • Univerzitet Dunarea de Jos of Galati
 • Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
 • Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH i svih 8 javnih univerziteta u BiH:
 • Univerzitet Banja Luka
 • Univerzitet Bihać
 • Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar
 • Univerzitet u Istočnom Sarajevu
 • Sveučilište Mostar
 • Univerzitet Sarajevo
 • Univerzitet Tuzla
 • Univerzitet Zenica

Budžetska linija: Tempus IV

Opis projekta

U pokušaju da premosti jaz između sadašnjeg stanja u visokom obrazovanju i naučnoj djelatnosti u BiH i evropske dobre prakse, projekt EQADE prvenstveno je usmjeren na instalisanje efikasnijih struktura osiguranja kvaliteta (QA) u dizajniranju i ponudi doktorskih programa na svim javnim univerzitetima u BiH. Projekat je posebno fokusiran na upravljanje kvalitetom i administriranje doktorskog obrazovanja na nivou univerziteta i razvoj konzistentnih standarda kvaliteta u doktorskog obrazovanja na nivou univerziteta i BiH.

Projekat EQADE ima 3 specifična cilja, a to su:

 • Integracija i efikasnije upravljanje doktorskim studijima na 8 javnih BiH univerziteta do kraja 2013. godine;
 • Formulacija i usvajanje Standarda kvalitete u oblasti doktorskih studija na univerzitetskom i državnom nivou do kraja 2013. godine;
 • Razvijanje po jednog doktorskog programa po univerzitetu (8 pilot projekata) u skladu sa usvojenim procedurama I standardima kvaliteta do kraja 2014. godine.

Kontakt osobe

 • Emirhafizović Selma – kancelarija Sarajevo
 • Mujkić Dino – kancelarija Sarajevo