Pravilnici

Pravilnici

1. Pravilnik o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu

1.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 19.02.2014.

1.2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 27.03.2014.

1.3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 26.03.2015.

1.4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 29.09.2016.

1.5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja 06.04.2017.

1.6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru akademskog osoblja – 5.12.2017.

1.7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja – 2.2.2018.

1.8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja UIS – 2.3.2022.

2. Pravilnik o dodjeli priznanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu

2.1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o dodjeli priznanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 5.5.2017.

2.2 Pravilnik o dopuni Pravilnika o dodjeli priznanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2.3.2022.

2.3 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeli priznanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 29.4.2022.

3. Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja professora emeritusa

3.1. Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja professor emeritus na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 11.05.2017.

3.2 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja professor emeritus – 24.07.2018

3.3 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja professor emeritus na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 27.11.2020.

4. Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu

5. Pravilnik o postupku ekvivalencije

5.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku ekvivalencije ranije stečenih zvanja sa novim zvanjima- 04.05.2021.

6. Pravilnik o organizovanju vanrednog studija

7. Pravilnik o studiranju na doktorskim studijama

7.1 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju na doktorskim studijama 17.11.2017.

8. Pravilnik o uplati i raspodjeli finansijskih sredstava na doktorskim studijima

9. Pravilnik o organizaciji i radu katedri

9.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 11.09.2015.

9.2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 04.03.2016.

9.3. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o organizaciji i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 21.07.2017.

9.4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu katedri – 5.12.2017.

9.5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu katedri na UIS– 30.09.2021.

10. Pravilnik o organizovanju i realizaciji programa cjeloživotnog učenja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 23.11.2018.

11. Pravilnik o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu na drugoj visokoškolskoj ustanovi

11.1 Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu na drugoj visokoškolskoj ustanovi 26.12.2013.

11.2 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu na drugoj visokoškolskoj ustanovi – 02.11.2020.

12. Pravilnik o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

12.1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 18.12.2014.

12.2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 22.01.2015.

12.3. Pravilnik o dopuni Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 26.03.2015.

12.4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o užim oblastima obrazovanja 11.09.2015.

12.5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu od 24.03.2016.

12.6 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o užim oblastima obrazovanja

12.7 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 05.05.2020.

12.8 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 02.11.2020.

12.9 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 30.12.2020.

13. Pravilnik o internim kontrolama i kontrolnim postupcima na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

13.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o internim kontrolama i kontrolnim postupcima na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 27.03.2015.

13.2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu od 07.04.2016.

14. Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Univerziteta u Istočnom Sarajevu

14.1 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Univerziteta u Istočnom Sarajevu 27.03.2015.

15. Pravilnik o korišćenju mobilnog i službenog telefona Univerziteta u Istočnom Sarajevu

16. Pravilnik o postupku izbora članova Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu

16.1 Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku izbora članova Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu od 25.11.2015.

16.2 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku izbora članova UO 17.11.2017.

17. Pravilnik o postupku izbora, prestanka funkcije i razrješenja rektora i prorektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu 01.03.2023.

18. Pravilnik o radu naučno-istraživačkih centara – 5.12.2017.

19. Pravilnik o zaštiti od požara

20. Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza Univerziteta u Istočnom Sarajevu

21. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta UIS 23.02.2017.

21.1 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 03.10.2022.

21.2 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 18.10.2022.

22. Pravilnik o kućnom redu Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu 17.05.2016.

23. Pravilnik o obezbjeđenju kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu 01.03.2023.

24. Pravilnik o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta 30.12.2016.

25. Pravilnik o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 30.12.2016.

25.1 Ispravka Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu UIS-a 26.04.2017.

25.2 Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 27.02.2017.

25.3 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 18.12.2017.

25.4 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 29.6.2018.

25.5 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 10.01.2019.

25.6 Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 19.04.2019.

25.7 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 23.07.2019.

25.8 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 18.10.2022.

26. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 15.02.2017.

27. Pravilnik o javnim nabavkama Univerziteta u Istočnom Sarajevu

27.1 Pravilnik o dopunama Pravilnika o javnim nabavkama 10.04.2017.

27.2 Pravilnik o dopunama Pravilnika o javnim nabavkama Univerziteta u Istočnom Sarajevu 29.6.2018.

27.3 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o javnim nabavkama Univerziteta u Istočnom Sarajevu 01.3.2019.

27.4 Pravilnik o dopunama Pravilnika o javnim nabavkama na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 25. 06.2020.

29. Pravilnik o međunarodnoj razmjeni akademskog i administrativnog osoblja i studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 5.1.2018.

30. Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja viziting profesor na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 5.1.2018.

31. Pravilnik o četrdesetočasovnoj radnoj sedmici akademskog osoba Univerziteta u Istočnom Sarajevu 1.3.2018.

31.1 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o četrdesetočasovnoj radnoj sedmici akademskog osoba Univerziteta u Istočnom Sarajevu 11.01.2021.

32. Pravilnik o postupku priznavanja stranih visokoškolskih isprava, kvalifikacija i perioda studiranja radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 2.3.2018.

33. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Istočnom Sarajevu 22.3.2018.

33.1 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti – 24.07.2018.

33.2 Autetntično tumačenje Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Istočnom Sarajevu

34. Pravilnik o korištenju softvera za detekciju plagijarizma na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 3.3.2020.

34.1 Autentično tumačenje člana 7. stav 2. Pravilnika o korištenju softvera za detekciju plagijarizma na UIS – 06.12.2021.

35. Pravilnik o studiranju na prvom ciklusu studija – 24.07.2018.

35.1 Autentično tumačenje Pravilnika o studiranju na I ciklusu studija – 06.03.2020.

36. Pravilnik o studiranju na drugom ciklusu studija – 24.07.2018.

36.1 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o studiranju na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 17.05.2019.

36.2 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju na II ciklusu studija na UIS -06.10.2021.

37. Pravilnik o procedurama realizacije međunarodnih i nacionalnih projekata na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 23.11.2018.

38. Pravilnik o raspodjeli prihoda ostvarenih od školarina za treći ciklus studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 10.01.2019.

39. Pravilnik o finansiranju programa cjeloživotnog učenja i raspodjeli sredstava ostvarenih realizacijom programa cjeloživotnog učenja Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 1.03.2019.

39.1. Pravilnik o izmjeni pravilnika o finansiranju programa cjeloživotnog učenja i raspodjeli sredstava ostvarenih realizacijom programa cjeloživotnig učenja Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 26.05.2022.

40. Pravilnik o izboru Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 22.05.2019.

41. Pravilnik o studiranju na III ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 27. 12.2019.

41.1 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o studiranju na trećem ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 03.11.2021.

41.2 Pravilnik o dopuni Pravilnika o studiranju na trećem ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 04.11.2022.

42. Pravilnik o organizovanju III ciklusa studija Bioinženjering i medicinska informatika -06.10.2021.

43. Izmjene Pravilnika o studentskom vrednovanju kvaliteta studija – 30.03.2020.

44. Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Univerziteta u Istočnom Sarajevu

44.1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Univerziteta u Istočnom Sarajevu-10.12.2021.

45. Pravilnik o postupku licitacije na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 17.03.2021.

46. Pravilnik o organizovanju i izvođenju nastve putem elektronskih platformi na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 02.11.2020.

47. Pravilnik o evidencijama dolazaka na posao radnika Univerziteta u Istočnom Sarajevu -11.01.2021.

48. Pravilnik o postupku, uslovima i načinu nagrađivanja akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu za ostvarene posebne rezultate u naučno-istraživačkom i umjetničkom radu- 17.03.2021.

48.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, uslovima i načinu nagrađivanja akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu za ostvarene posebne rezultate u naučno-istraživačkom i umjetničkom radu- 13.09.2021.

49. Pravilnik o precedurama za otvoreni pristup istraživačkoj infrastrukturi na UIS – 11.05.2021.

50. Pravilnik o korišćenju video-nadzora – 30.09.2021.

51. Plan sigurnosti ličnih podataka na UIS – 30.09.2021.

52. Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka na UIS – 30.09.2021.

53. Pravilnik o zaštiti od uznemiravanja na radu na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 19.04.2022.

54. Pravilnik o javnim nabavkama Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 18.07.2022.

55. Pravilnik o digitalnom repozitorijumu doktorskih disertacija objavljenih na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 10.10.2022.

56. Pravilnik o organizovanju i realizaciji kratkog programa studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 10.10.2022.

57. Pravilnik o procedurama ispisa studenata svih ciklusa studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 09.11.2022.

58. Pravilnik o kriterijumima za korišćenje vlastitih prihoda Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 25.11.2022.

59. Pravilnik o studiranju na prvom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 29.11.2022.

60. Pravilnik o organizaciji i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 06.02.2023.