Pravilnici

1.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 19.02.2014. godine

1.2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 27.03.2014. godine

1.3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 26.03.2015. godine

1.4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 29.09.2016.

1.5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja 06.04.2017. godine

1.6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru akademskog osoblјa – 5.12.2017. godine

1.7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblјa – 2.2.2018. godine

2. Pravilnik o dodjeli povelje, plakete, zahvalnice i drugih priznanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu

3. Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja professora emeritusa

3.1. Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja professor emeritus na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 11.05.2017. godine

3.2 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima i postupku dodjelјivanja zvanja professor emeritus – 24.07.2018

4. Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu

5. Pravilnik o postupku ekvivalencije

6. Pravilnik o organizovanju vanrednog studija

7. Pravilnik o studiranju na doktorskim studijama

7.1. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju na doktorskim studijama 17.11.2017. godine

8. Pravilnik o uplati i raspodjeli finansijskih sredstava na doktorskim studijima

9. Pravilnik o organizaciji i radu katedri

9.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 11.09.2015. godine

9.2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 04.03.2016. godine

9.3. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o organizaciji i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 21.07.2017. godine

        9.4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu katedri – 5.12.2017. godine

10. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zasposlenih na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

11. Pravilnik o organizovanju i realizaciji programa cjeloživotnog učenja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 23.11.2018.

12. Pravilnik o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu na drugoj visokoškolskoj ustanovi

12.1. Pravilnik o dopuni Pravilnik o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu na drugoj visokoškolskoj ustanovi 26.12.2013. godine

13. Pravilnik o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

13.1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 18.12.2014. godine

13.2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 22.01.2015. godine

13.3. Pravilnik o dopuni Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 26.03.2015. godine

13.4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o užim oblastima obrazovanja 11.09.2015.

13.5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu od 24.03.2016. godine

13.6. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o užim oblastima obrazovanja

14. Pravilnik o internim kontrolama i kontrolnim postupcima na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

14.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o internim kontrolama i kontrolnim postupcima na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 27.03.2015. godine

14.2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu od 07.04.2016. godine

15. Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Univerziteta u Istočnom Sarajevu

15.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Univerziteta u Istočnom Sarajevu 27.03.2015. godine

16. Pravilnik o korišćenju mobilnog i službenog telefona Univerziteta u Istočnom Sarajevu

17. Pravilnik o postupku izbora članova Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu

17.1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku izbora članova Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu od 25.11.2015. godine

17.2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku izbora članova UO  17.11.2017. godine

18. Pravilnik o postupku za izbor, prestanak funkcije i razrješenje rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu i izbor prorektora Univerziteta

18.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika za izbor, prestanak funkcije i razrješenje rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu i izbor prorektora Univerziteta od 01.03.2012. godine

18.2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku za izbor, prestanak funkcije i razrješenje rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu i izbor prorektora i pomoćnika rektora Univerziteta od 25.11.2015. godine

18.3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izboru rektora 06.11.2017. godine

19. Pravilnik o radu naučno-istraživačkih centara Univerziteta u Istočnom Sarajevu

19.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu centara 30.12.2016. godine

        19.2. Pravilnik o radu naučno-istraživačkih centara – 5.12.2017. godine

20. Pravilnik o sticanju, raspodjeli i korišćenju vlastitih prihoda – prečišćen tekst

21. Pravilnik o udžbeniku na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

22. Pravilnik o postupku izbora, imenovanja i razrješavanja dekana organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu

22.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku izbora, imenovanja i razrješenja dekana organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu od 24.12.2015. godine

23. Pravilnik o zaštiti od požara

24. Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza Univerziteta u Istočnom Sarajevu

25. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

26. Pravilnik o kućnom redu Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu 17.05.2016. godine

27. Pravilnik o osiguranju kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu 29.09.2016. godine

27.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osiguranju kvaliteta 30.12.2016. godine

28. Pravilnik o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta 30.12.2016. godine

29. Pravilnik o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 30.12.2016. godine

29.1. Izmjena Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu UIS-a 26.04.2017. godine

29.2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 27.02.2017. godine

29.3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 18.12.2017. godine

29.4 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 29.6.2018. godine

29.5 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 10.01.2019.

29.6 Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 19.04.2019.

30. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 15.02.2017. godine

31. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta UIS 23.02.2017. godine

32. Pravilnik o javnim nabavkama Univerziteta u Istočnom Sarajevu

32.1. Pravilnik o dopunama Pravilnika o javnim nabavkama 10.04.2017. godine

32.2 Pravilnik o dopunama Pravilnika o javnim nabavkama Univerziteta u Istočnom Sarajevu 29.6.2018. godine

32.3 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o javnim nabavkama Univerziteta u Istočnom Sarajevu 01.3.2019. godine

33. Pravilnik priznanja 05.05.2017. godine

34. Pravilnik o stručnoj praksi studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 5.1.2018. godine

35. Pravilnik o međunarodnoj razmjeni akademskog i administrativnog osoblja i studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 5.1.2018. godine

36. Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja viziting profesor na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 5.1.2018. godine

37. Pravilnik o četrdesetočasovnoj radnoj sedmici akademskog osoba Univerziteta u Istočnom Sarajevu 1.3.2018. godine

37.1 Autentično tumačenje odredbe člana 4. Pravilnika o četrdesetočasovnoj radnoj sedmici Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 14.6.2018. godine

38. Pravilnik o postupku priznavanja stranih visokoškolskih isprava, kvalifikacija i perioda studiranja radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 2.3.2018. godine

39. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Istočnom Sarajevu 22.3.2018.

39.1. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti – 24.07.2018.

40. Pravilnik o korištenju softvera za detekciju plagijarizma na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 8.6.2018. godine

41. Pravilnik o studiranju na prvom ciklusu studija – 24.07.2018.

42. Pravilnik o studiranju na drugom ciklusu studija – 24.07.2018.

42.1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o studiranju na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 17.05.2019. godine

43. Pravilnik o procedurama realizacije međunarodnih i nacionalnih projekata na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 23.11.2018.

44. Pravilnik o raspodijeli prihoda ostvarenih od školarina za treći ciklus studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 10.01.2019.

45. Pravilnik o finansiranju programa cjeloživotnog učenja i raspodjeli sredstava ostvarenih realizacijom programa cjeloživotnog učenja Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 1.03.2019.

46. Pravilnik o postupku priznavanja stranih visokoškolskih isprava, kvalifikacija i perioda studiranja radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 27.03.2019.

47. Pravilnik o izboru Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 22.05.2019.