Pravilnici

1.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 19.02.2014. godine

1.2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 27.03.2014. godine

1.3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 26.03.2015. godine

1.4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 29.09.2016.

1.5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja 06.04.2017. godine

1.6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru akademskog osoblјa – 5.12.2017. godine

1.7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblјa – 2.2.2018. godine

2. Pravilnik o dodjeli povelje, plakete, zahvalnice i drugih priznanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu

3. Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja professora emeritusa

3.1. Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja professor emeritus na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 11.05.2017. godine

3.2 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima i postupku dodjelјivanja zvanja professor emeritus – 24.07.2018

           3.3 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja professor emeritus na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 27.11.2020.

4. Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu

5. Pravilnik o postupku ekvivalencije

5.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku ekvivalencije ranije stečenih zvanja sa novim zvanjima – 04.05.2021.

6. Pravilnik o organizovanju vanrednog studija

7. Pravilnik o studiranju na doktorskim studijama

7.1. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju na doktorskim studijama 17.11.2017. godine

8. Pravilnik o uplati i raspodjeli finansijskih sredstava na doktorskim studijima

9. Pravilnik o organizaciji i radu katedri

9.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 11.09.2015. godine

9.2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 04.03.2016. godine

9.3. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o organizaciji i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 21.07.2017. godine

9.4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu katedri – 5.12.2017. godine

           9.5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu katedri na UIS– 30.09.2021.

10. Pravilnik o organizovanju i realizaciji programa cjeloživotnog učenja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 23.11.2018.

11. Pravilnik o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu na drugoj visokoškolskoj ustanovi

            11.1 Pravilnik o dopuni Pravilnik o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu na drugoj visokoškolskoj ustanovi 26.12.2013. godine

            11.2 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu na drugoj visokoškolskoj ustanovi – 02.11.2020.godine

12. Pravilnik o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

12.1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 18.12.2014. godine

12.2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 22.01.2015. godine

12.3. Pravilnik o dopuni Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 26.03.2015. godine

12.4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o užim oblastima obrazovanja 11.09.2015.

12.5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu od 24.03.2016. godine

12.6. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o užim oblastima obrazovanja

           12.7 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 05.05.2020.

           12.8  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 02.11.2020.godine

           12.9 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 30.12.2020.

13. Pravilnik o internim kontrolama i kontrolnim postupcima na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

13.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o internim kontrolama i kontrolnim postupcima na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 27.03.2015. godine

13.2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu od 07.04.2016. godine

14. Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Univerziteta u Istočnom Sarajevu

14.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Univerziteta u Istočnom Sarajevu 27.03.2015. godine

15. Pravilnik o korišćenju mobilnog i službenog telefona Univerziteta u Istočnom Sarajevu

16. Pravilnik o postupku izbora članova Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu

16.1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku izbora članova Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu od 25.11.2015. godine

16.2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku izbora članova UO  17.11.2017. godine

17. Pravilnik o postupku za izbor, prestanak funkcije i razrješenje rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu i izbor prorektora Univerziteta

17.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika za izbor, prestanak funkcije i razrješenje rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu i izbor prorektora Univerziteta od 01.03.2012. godine

17.2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku za izbor, prestanak funkcije i razrješenje rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu i izbor prorektora i pomoćnika rektora Univerziteta od 25.11.2015. godine

17.3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izboru rektora 06.11.2017. godine

18. Pravilnik o radu naučno-istraživačkih centara – 5.12.2017. godine

19. Pravilnik o sticanju, raspodjeli i korišćenju vlastitih prihoda – prečišćen tekst

20. Pravilnik o postupku izbora, imenovanja i razrješavanja dekana organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu

20.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku izbora, imenovanja i razrješenja dekana organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu od 24.12.2015. godine

           20.2 Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku izbora, imenovanja i razrješavanja dekana organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 2.2.2018. 

           – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske broj U-102/19 od 23.12.2020. godine („Službeni glasnik RS“ broj 1/2021)

21. Pravilnik o zaštiti od požara

22. Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza Univerziteta u Istočnom Sarajevu

23. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta UIS 23.02.2017. godine

24. Pravilnik o kućnom redu Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu 17.05.2016. godine

25. Pravilnik o osiguranju kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu 29.09.2016. godine

          25.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osiguranju kvaliteta 30.12.2016. godine

26. Pravilnik o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta 30.12.2016. godine

27. Pravilnik o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 30.12.2016. godine

27.1. Ispravka Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu UIS-a 26.04.2017. godine

27.2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 27.02.2017. godine

27.3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 18.12.2017. godine

27.4 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 29.6.2018. godine

27.5 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 10.01.2019.

27.6 Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 19.04.2019.

27.7 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 23.07.2019. godine

27.8 Odluka – Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 23.07.2019. godine

28. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 15.02.2017. godine

29. Pravilnik o javnim nabavkama Univerziteta u Istočnom Sarajevu

29.1. Pravilnik o dopunama Pravilnika o javnim nabavkama 10.04.2017. godine

29.2 Pravilnik o dopunama Pravilnika o javnim nabavkama Univerziteta u Istočnom Sarajevu 29.6.2018. godine

29.3 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o javnim nabavkama Univerziteta u Istočnom Sarajevu 01.3.2019. godine

          29.4 Pravilnik o dopunama Pravilnika o javnim nabavkama na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 25. 06.2020. godine

30. Pravilnik priznanja 05.05.2017. godine

31. Pravilnik o stručnoj praksi studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 5.1.2018. godine

32. Pravilnik o međunarodnoj razmjeni akademskog i administrativnog osoblja i studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 5.1.2018. godine

33. Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja viziting profesor na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 5.1.2018. godine

34. Pravilnik o četrdesetočasovnoj radnoj sedmici akademskog osoba Univerziteta u Istočnom Sarajevu 1.3.2018. godine

34.1 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o četrdesetočasovnoj radnoj sedmici akademskog osoba Univerziteta u Istočnom Sarajevu 11.01.2021.

35. Pravilnik o postupku priznavanja stranih visokoškolskih isprava, kvalifikacija i perioda studiranja radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 2.3.2018. godine

36. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Istočnom Sarajevu 22.3.2018.

36.1. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti – 24.07.2018.

          36.2 Autetntično tumačenje Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Istočnom Sarajevu

37. Pravilnik o korištenju softvera za detekciju plagijarizma na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 3.3.2020. godine

           37.1 Autentično tumačenje člana 7. stav 2. Pravilnika o korištenju softvera za detekciju plagijarizma na UIS – 06.12.2021.

38. Pravilnik o studiranju na prvom ciklusu studija – 24.07.2018.

           38.1 Autentično tumačenje Pravilnika o studiranju na I ciklusu studija -06.03.2020. godine

39. Pravilnik o studiranju na drugom ciklusu studija – 24.07.2018.

39.1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o studiranju na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 17.05.2019. godine

            39.2 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju na II ciklusu studija na UIS -06.10.2021. 

40. Pravilnik o procedurama realizacije međunarodnih i nacionalnih projekata na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 23.11.2018.

41. Pravilnik o raspodjeli prihoda ostvarenih od školarina za treći ciklus studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 10.01.2019.

          41.1 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o studiranju na trećem ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 03.11.2021.

42. Pravilnik o finansiranju programa cjeloživotnog učenja i raspodjeli sredstava ostvarenih realizacijom programa cjeloživotnog učenja Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 1.03.2019.

43. Pravilnik o izboru Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 22.05.2019.

44. Pravilnik o studiranju na III ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 27. 12.2019. godine

45. Pravilnik o organizovanju III ciklusa studija Bioinženjering i medicinska informatika – 06.10.2021. 

46. Izmjene Pravilnika o studentskom vrednovanju kvaliteta studija – 30.03.2020. godine

47. Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Univerziteta u Istočnom Sarajevu 

         47.1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Univerziteta u Istočnom Sarajevu-10.12.2021.

48. Pravilnik o postupku licitacije na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 17.03.2021. 

49. Pravilnik o organizovanju i izvođenju nastve putem elektronskih platformi na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 02.11.2020. godine

50. Pravilnik o evidencijama dolazaka na posao radnika Univerziteta u Istočnom Sarajevu -11.01.2021.

51. Pravilnik o postupku, uslovima i načinu nagrađivanja akademskog osoblјa Univerziteta u Istočnom Sarajevu za ostvarene posebne rezultate u naučno-istraživačkom i umjetničkom radu – 17.03.2021. 

          51.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, uslovima i načinu nagrađivanja akademskog osoblјa Univerziteta u Istočnom Sarajevu za ostvarene posebne rezultate u naučno-istraživačkom i umjetničkom radu- 13.09.2021.

52. Pravilnik o precedurama za otvoreni pristup istraživačkoj infrastrukturi na UIS – 11.05.2021.

53. Pravilnik o korišćenju video-nadzora – 30.09.2021. 

54. Plan sigurnosti ličnih podataka na UIS – 30.09.2021.

55. Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka na UIS – 30.09.2021.