Pravilnici

Pravilnici

1. Pravilnik o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu

1.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 19.02.2014.

1.2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 27.03.2014.

1.3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 26.03.2015.

1.4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 29.09.2016.

1.5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja 06.04.2017.

1.6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru akademskog osoblja – 5.12.2017.

1.7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja – 2.2.2018.

          1.8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja UIS – 2.3.2022.

2. Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja professor emeritus na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 11.05.2017.

2.1 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja professor emeritus – 24.07.2018

           2.2 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja professor emeritus na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 27.11.2020.

3. Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu

4. Pravilnik o postupku ekvivalencije

4.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku ekvivalencije ranije stečenih zvanja sa novim zvanjima- 04.05.2021.

5. Pravilnik o organizovanju vanrednog studija

6. Pravilnik o studiranju na doktorskim studijama

6.1 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju na doktorskim studijama 17.11.2017.

7. Pravilnik o organizaciji i radu katedri

7.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 11.09.2015.

7.2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 04.03.2016.

7.3. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o organizaciji i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 21.07.2017.

7.4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu katedri – 5.12.2017.

          7.5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu katedri na UIS– 30.09.2021.

8. Pravilnik o organizovanju i realizaciji programa cjeloživotnog učenja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 23.11.2018.

9. Pravilnik o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu na drugoj visokoškolskoj ustanovi

           9.1 Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu na drugoj visokoškolskoj ustanovi 26.12.2013.

          9.2 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu na drugoj visokoškolskoj ustanovi – 02.11.2020.

10. Pravilnik o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

10.1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 18.12.2014.

10.2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 22.01.2015.

10.3. Pravilnik o dopuni Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 26.03.2015.

10.4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o užim oblastima obrazovanja 11.09.2015.

10.5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu od 24.03.2016.

10.6 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o užim oblastima obrazovanja

         10.7 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 05.05.2020.

        10.8 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 02.11.2020.

        10.9 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 30.12.2020.

11. Pravilnik o internim kontrolama i kontrolnim postupcima na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

11.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o internim kontrolama i kontrolnim postupcima na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 27.03.2015.

11.2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu od 07.04.2016.

12. Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Univerziteta u Istočnom Sarajevu

12.1 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Univerziteta u Istočnom Sarajevu 27.03.2015.

13. Pravilnik o korišćenju mobilnog i službenog telefona Univerziteta u Istočnom Sarajevu

14. Pravilnik o postupku izbora članova Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu

14.1 Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku izbora članova Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu od 25.11.2015.

14.2 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku izbora članova UO 17.11.2017.

15. Pravilnik o postupku izbora, prestanka funkcije i razrješenja rektora i prorektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu 01.03.2023.

16. Pravilnik o radu naučno-istraživačkih centara – 5.12.2017.

17. Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza Univerziteta u Istočnom Sarajevu

18. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta UIS 23.02.2017.

             18.1 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 03.10.2022.

             18.2 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 18.10.2022.

             18.3 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 19.06.2023.

             18.4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istocnom Sarajevu-11.03.2024.

19. Pravilnik o kućnom redu Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu 17.05.2016.

20. Pravilnik o obezbjeđenju kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu 01.03.2023.

21. Pravilnik o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 30.12.2016.

21.1 Ispravka Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu UIS-a 26.04.2017.

21.2 Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 27.02.2017.

21.3 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 18.12.2017.

21.4 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 29.6.2018.

21.5 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 10.01.2019.

21.6 Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 19.04.2019.

21.7 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 23.07.2019.

21.8 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 18.10.2022.

           21.9 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 19.06.2023.

23. Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja viziting profesor na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 5.1.2018.

24. Pravilnik o četrdesetočasovnoj radnoj sedmici akademskog osoba Univerziteta u Istočnom Sarajevu 1.3.2018.

            24.1 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o četrdesetočasovnoj radnoj sedmici akademskog osoba Univerziteta u Istočnom Sarajevu 11.01.2021.

25. Pravilnik o postupku priznavanja stranih visokoškolskih isprava, kvalifikacija i perioda studiranja radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 2.3.2018.

26. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Istočnom Sarajevu 22.3.2018.

26.1 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti – 24.07.2018.

           26.2 Autetntično tumačenje Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Istočnom Sarajevu

27. Pravilnik o korištenju softvera za detekciju plagijarizma na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 3.3.2020.

             27.1 Autentično tumačenje člana 7. stav 2. Pravilnika o korištenju softvera za detekciju plagijarizma na UIS – 06.12.2021.

28. Pravilnik o studiranju na prvom ciklusu studija – 24.07.2018.

            28.1 Autentično tumačenje Pravilnika o studiranju na I ciklusu studija – 06.03.2020.

29. Pravilnik o studiranju na drugom ciklusu studija – 24.07.2018.

29.1 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o studiranju na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 17.05.2019.

           29.2 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju na II ciklusu studija na UIS -06.10.2021.

30. Pravilnik o procedurama realizacije međunarodnih i nacionalnih projekata na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 23.11.2018.

31. Pravilnik o raspodjeli prihoda ostvarenih od školarina za treći ciklus studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 10.01.2019.

32. Pravilnik o finansiranju programa cjeloživotnog učenja i raspodjeli sredstava ostvarenih realizacijom programa cjeloživotnog učenja Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 1.03.2019.

32.1. Pravilnik o izmjeni pravilnika o finansiranju programa cjeloživotnog učenja i raspodjeli sredstava ostvarenih realizacijom programa cjeloživotnig učenja Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 26.05.2022.

33. Pravilnik o izboru Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 22.05.2019.

34. Pravilnik o studiranju na III ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 27. 12.2019.

           34.1 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o studiranju na trećem ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 03.11.2021.

           34.2 Pravilnik o dopuni Pravilnika o studiranju na trećem ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 04.11.2022.

35. Pravilnik o organizovanju III ciklusa studija Bioinženjering i medicinska informatika -06.10.2021.

36. Izmjene Pravilnika o studentskom vrednovanju kvaliteta studija – 30.03.2020.

37. Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Univerziteta u Istočnom Sarajevu

           37.1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Univerziteta u Istočnom Sarajevu-10.12.2021.

38. Pravilnik o postupku licitacije na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 17.03.2021.

39. Pravilnik o organizovanju i izvođenju nastve putem elektronskih platformi na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 02.11.2020.

40. Pravilnik o evidencijama dolazaka na posao radnika Univerziteta u Istočnom Sarajevu -11.01.2021.

41. Pravilnik o postupku, uslovima i načinu nagrađivanja akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu za ostvarene posebne rezultate u naučno-istraživačkom i umjetničkom radu- 17.03.2021.

          41.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, uslovima i načinu nagrađivanja akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu za ostvarene posebne rezultate u naučno-istraživačkom i umjetničkom radu- 13.09.2021.

42. Pravilnik o precedurama za otvoreni pristup istraživačkoj infrastrukturi na UIS – 11.05.2021.

43. Pravilnik o korišćenju video-nadzora – 30.09.2021.

44. Plan sigurnosti ličnih podataka na UIS – 30.09.2021.

45. Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka na UIS – 30.09.2021.

46. Pravilnik o zaštiti od uznemiravanja na radu na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 19.04.2022.

47. Pravilnik o javnim nabavkama Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 18.07.2022.

                47.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim nabavkama Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 29.03.2023. 

48. Pravilnik o digitalnom repozitorijumu doktorskih disertacija objavljenih na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 10.10.2022.

49. Pravilnik o organizovanju i realizaciji kratkog programa studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 10.10.2022.

50. Pravilnik o procedurama ispisa studenata svih ciklusa studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 09.11.2022.

51. Pravilnik o kriterijumima za korišćenje vlastitih prihoda Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 25.11.2022.

          51.1 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima za korišćenje vlastitih prihoda Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 06.12.2023.

52. Pravilnik o studiranju na prvom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 29.11.2022.

            52.1. Pravilnik o dopunama Pravilnika o studiranju na prvom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 07.06.2024.

53. Pravilnik o organizaciji i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 06.02.2023.

           53.1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o organizaciji i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 24. 07. 2023.

           53.2 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o organizaciji i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 08.05.2024.

           53.3. Autentično tumačenje člana 3. stav 1. Pravilnika o organizaciji i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

54. Pravilnik o međunarodnoj razmjeni studenata i akademskog i administrativnog osoblјa Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 31.03.2023. 

55. Pravilnik o disciplinskom postupku za utvrdjivanje disciplinske odgovornosti i postupku za utvrđivanje materijalne odgovornosti zaposlenih na Univerzitetu u Istocnom Sarajevu – 19.06.2023.

56. Pravilnik o reprezentaciji i poklonima Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 19.07.2023.

57.Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 19.07.2023.

58. Pravilnik o zaštiti od požara na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu– 19.07.2023.

59. Pravilnik o studiranju na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 12.10.2023.

             59.1. Pravilnik o dopunama Pravilnika o studiranju na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 07.06.2024.

60. Pravilnik o postupku izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 12.10.2023.

61. Pravilnik o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

62. Pravilnik o uslovima i postupku dodjelјivanja priznanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu-03.04.2024.