Pravilnici

1.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 19.02.2014. godine

1.2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 27.03.2014. godine

1.3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 26.03.2015. godine

1.4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu 29.09.2016.

1.5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja 06.04.2017. godine

1.6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru akademskog osoblјa – 5.12.2017. godine

1.7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uslovima izbora akademskog osoblјa – 2.2.2018. godine

2. Pravilnik o dodjeli povelje, plakete, zahvalnice i drugih priznanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu

3. Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja professora emeritusa

3.1. Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja professor emeritus na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 11.05.2017. godine

3.2 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima i postupku dodjelјivanja zvanja professor emeritus – 24.07.2018

4. Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu

5. Pravilnik o postupku ekvivalencije

6. Pravilnik o organizovanju vanrednog studija

7. Pravilnik o studiranju na doktorskim studijama

7.1. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o studiranju na doktorskim studijama 17.11.2017. godine

8. Pravilnik o uplati i raspodjeli finansijskih sredstava na doktorskim studijima

9. Pravilnik o organizaciji i radu katedri

9.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 11.09.2015. godine

9.2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 04.03.2016. godine

9.3. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o organizaciji i radu katedri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 21.07.2017. godine

9.4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu katedri – 5.12.2017. godine

10. Pravilnik o organizovanju i realizaciji programa cjeloživotnog učenja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 23.11.2018.

11. Pravilnik o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu na drugoj visokoškolskoj ustanovi

12.1. Pravilnik o dopuni Pravilnik o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu na drugoj visokoškolskoj ustanovi 26.12.2013. godine

13. Pravilnik o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

13.1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 18.12.2014. godine

13.2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 22.01.2015. godine

13.3. Pravilnik o dopuni Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 26.03.2015. godine

13.4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o užim oblastima obrazovanja 11.09.2015.

13.5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu od 24.03.2016. godine

13.6. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o užim oblastima obrazovanja

           13.7 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o užim oblastima obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 05.05.2020.

14. Pravilnik o internim kontrolama i kontrolnim postupcima na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

14.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o internim kontrolama i kontrolnim postupcima na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 27.03.2015. godine

14.2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu od 07.04.2016. godine

15. Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Univerziteta u Istočnom Sarajevu

15.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Univerziteta u Istočnom Sarajevu 27.03.2015. godine

16. Pravilnik o korišćenju mobilnog i službenog telefona Univerziteta u Istočnom Sarajevu

17. Pravilnik o postupku izbora članova Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu

17.1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku izbora članova Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu od 25.11.2015. godine

17.2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku izbora članova UO  17.11.2017. godine

18. Pravilnik o postupku za izbor, prestanak funkcije i razrješenje rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu i izbor prorektora Univerziteta

18.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika za izbor, prestanak funkcije i razrješenje rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu i izbor prorektora Univerziteta od 01.03.2012. godine

18.2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku za izbor, prestanak funkcije i razrješenje rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu i izbor prorektora i pomoćnika rektora Univerziteta od 25.11.2015. godine

18.3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izboru rektora 06.11.2017. godine

19. Pravilnik o radu naučno-istraživačkih centara Univerziteta u Istočnom Sarajevu

19.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu centara 30.12.2016. godine

19.2. Pravilnik o radu naučno-istraživačkih centara – 5.12.2017. godine

20. Pravilnik o sticanju, raspodjeli i korišćenju vlastitih prihoda – prečišćen tekst

22. Pravilnik o postupku izbora, imenovanja i razrješavanja dekana organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu

22.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku izbora, imenovanja i razrješenja dekana organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu od 24.12.2015. godine

23. Pravilnik o zaštiti od požara

24. Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza Univerziteta u Istočnom Sarajevu

25. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

26. Pravilnik o kućnom redu Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu 17.05.2016. godine

27. Pravilnik o osiguranju kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu 29.09.2016. godine

27.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osiguranju kvaliteta 30.12.2016. godine

28. Pravilnik o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta 30.12.2016. godine

29. Pravilnik o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 30.12.2016. godine

29.1. Izmjena Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu UIS-a 26.04.2017. godine

29.2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 27.02.2017. godine

29.3. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 18.12.2017. godine

29.4 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 29.6.2018. godine

29.5 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 10.01.2019.

29.6 Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 19.04.2019.

29.7 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 23.07.2019. godine

29.8 Odluka – Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 23.07.2019. godine

30. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 15.02.2017. godine

31. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta UIS 23.02.2017. godine

32. Pravilnik o javnim nabavkama Univerziteta u Istočnom Sarajevu

32.1. Pravilnik o dopunama Pravilnika o javnim nabavkama 10.04.2017. godine

32.2 Pravilnik o dopunama Pravilnika o javnim nabavkama Univerziteta u Istočnom Sarajevu 29.6.2018. godine

32.3 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o javnim nabavkama Univerziteta u Istočnom Sarajevu 01.3.2019. godine

32.4 Dopuna plana javnih nabavki Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu 21.06.2019. godine

32.5 Izmjenu i dopunu plana javnih nabavki Medicinskog fakulteta Foča 21.06.2019. godine 

32.5 Dopuna plana javnih nabavki Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje 21.06.2019 godine

32.6 Izmjena i dopuna plana javnih nabavki Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu 21.06.2019 godine

32.7 Izmjena plana javnih nabavki Medicinskog fakulteta Foča 21.06.2019. godine

32.8 Dopuna Plana javnih nabavki Saobraćajnog fakulteta Doboj 23.07.2019. godine

32.9 Dopuna plana javnih nabavki Medicinskog fakulteta Foča 23.07.2019. godine

33. Pravilnik priznanja 05.05.2017. godine

34. Pravilnik o stručnoj praksi studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 5.1.2018. godine

35. Pravilnik o međunarodnoj razmjeni akademskog i administrativnog osoblja i studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 5.1.2018. godine

36. Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja viziting profesor na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 5.1.2018. godine

37. Pravilnik o četrdesetočasovnoj radnoj sedmici akademskog osoba Univerziteta u Istočnom Sarajevu 1.3.2018. godine

37.1 Autentično tumačenje odredbe člana 4. Pravilnika o četrdesetočasovnoj radnoj sedmici Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 14.6.2018. godine

38. Pravilnik o postupku priznavanja stranih visokoškolskih isprava, kvalifikacija i perioda studiranja radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 2.3.2018. godine

39. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Istočnom Sarajevu 22.3.2018.

39.1. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti – 24.07.2018.

40. Pravilnik o korištenju softvera za detekciju plagijarizma na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 3.3.2020. godine

41. Pravilnik o studiranju na prvom ciklusu studija – 24.07.2018.

42. Pravilnik o studiranju na drugom ciklusu studija – 24.07.2018.

42.1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o studiranju na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 17.05.2019. godine

43. Pravilnik o procedurama realizacije međunarodnih i nacionalnih projekata na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 23.11.2018.

44. Pravilnik o raspodijeli prihoda ostvarenih od školarina za treći ciklus studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 10.01.2019.

45. Pravilnik o finansiranju programa cjeloživotnog učenja i raspodjeli sredstava ostvarenih realizacijom programa cjeloživotnog učenja Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 1.03.2019.

46. Pravilnik o postupku priznavanja stranih visokoškolskih isprava, kvalifikacija i perioda studiranja radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 27.03.2019.

47. Pravilnik o izboru Studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – 22.05.2019.

48. Pravilnik o studiranju na III ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 27. 12.2019. godine

48.1. Odluka Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu o studiranju na III ciklusu studija – 27.12.2019. godine

49. Autentično tumačenje Pravilnika o studiranju na I ciklusu studija -06.03.2020. godine

50. Izmjene Pravilnika o studentskom vrednovanju kvaliteta studija – 30.03.2020. godine

51. Pravilnik o dopunama Pravilnika o javnim nabavkama na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu – 25. 06.2020. godine

52. Pravilnik o kancelarijskom i arhivoskom poslovanju Univerziteta u Istočnom Sarajevu

53. Pravilnik o licitaciji Univerziteta u Istočnom Sarajevu