Старт / Обавјештења – Универзитет (страна 4)

Обавјештења – Универзитет

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор академско звање ванредног професора – Ђорђе Арнаут

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање ванредног професора ужа научна област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва) група предмета – Вајарство. Прилог: Извјештај

Прочитајте