Старт / Обавјештења – Универзитет (страна 4)

Обавјештења – Универзитет

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента – Јелена Марковић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у академско звање доцента, ужа научна област Умјетност (стваралаштвосви облици стваралаштва) – група предмета Сликарство. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у академско звање ванредног професора – Игор Бошњак

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у академско звање ванредног професора, ужа научна област Умјетност (стваралаштво сви облици стваралаштва) – група предмета Сликарство. Прилог: Извјештај

Прочитајте