Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања – Извјештаји (страна 4)

Избори у звања – Извјештаји

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора – Анка Гардашевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор/реизбор наставника у академско звање доцента/ванредног професора ужа научна област Умјетност (стваралаштвосви облици стваралаштва) – група предмета Сликарство. Прилог: Извјештај

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за реизбор/избор у aкадемско звање доцента/ванредог професора – Таида Јашаревић Хефорд

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за реизбор/избор у aкадемско звање доцента/ванредог професора, ужа умјетничка област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва) група предмета Графика Прилог: Извјештај

Прочитајте