Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora, uža naučna oblast Informacione nauke i bioinformatika, kandidat dr Goran Jauševac