Obilježen Dan Saobraćajnog fakulteta

Saobraćajni fakultet Doboj Univerziteta u Istočnom Sarajevu 11. juna je na svečanosti povodom obilježavanja 19 godina rada promovisao 11 mastera saobraćaja i 58 diplomiranih inženjera saobraćaja.

U okviru svečosti, potpisani su memorandumi o poslovno-tehničkoj saradnji između Saobraćajnog fakulteta i preduzeća “Autoputevi” i “Putevi Republike Srpske” koji će studentima omogućiti da stiču praktična i naučna saznanja na izradi konkretnih projekata, te da koriste najnovije tehnologije i metode iz oblasti saobraćaja.

Dekan Saobraćajnog fakulteta prof. dr Miroslav Kostadinović istakao je da potpisivanje memoranduma o poslovno-tehničkoj saradnji omogućava da Saobraćajni fakultet postane jedan od vodećih institucija u oblasti edukacije saobraćaja u regionu.

On je najavio potpisivanje memoranduma i sa drugim ustanovama, poput “Pošta Srpske”, te Aerodromom Republike Srpske, s obzirom na to da Fakultet u svom izlaznom modulu ima i vazdušni saobraćaj, što ih čini jedinstvenim u Republici Srpskoj.

Pomoćnik ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Dragan Stanimirović poručio je da Saobraćajni fakultet u Doboju, kao jedini u Srpskoj koji se bavi saobraćajnim inženjerstvom, zaslužuje posebnu pažnju šire društvene zajednice s obzirom na to da daje kadar koji je u proteklom periodu dao izuzetan doprinos institucionalnim i privrednom razvoju Republike Srpske.

On je ukazao na značaj Fakulteta u naučno-istraživačkom radu, s obzirom na njegovoj prepoznatljivosti na međunarodnoj naučnoj sceni.

Prorektor za nauku, istraživanje i razvoj Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Jelena Krunić rekla je kako je Saobraćajni fakultet najmlađa članica Univerziteta koja je za 19 godina postojanja i rada u potpunosti opravdala povjerenje društva, države i svakog pojedinca.

Prorektor Krunić je naglasila da nastavnici, studenti, saradnici Saobraćajnog fakulteta predstavljaju pokretač razvoja obrazovanja i primenjenih istraživanja iz ove oblasti, te da je posebno ponosna na njihov naučno-istraživački rad.