Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Набавка услуга колективног осигурања студената” за потребе Педагошког факултета у Бијељини