Извјештај о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Друштвена географија, кандидат др Рада Голуб