Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна област Спортске и рехабилитационе науке, кандидат Вања Цицовић