Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje viši asistent za užu naučnu oblast Sportske i rehabilitacione nauke, kandidat Bojan Pavlović