Izvještaj komisije o ocjeni urađene doktorske disertacije kandidata Nina Manojlović