Izvještaj o ocjeni urađene doktorske disertacije kandidata Bojana Pavlovića