Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje višeg asistenta, uža naučna oblast Sportske i rehabilitacione nauke, kandidat Sara Lučić