Odluka o izboru najpovolјnijeg ponuđača za javnu nabavku “Nabavka kancelarijskog materijala“ za potrebe Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Pale –LOT 1