Izvještaj o ocjeni urađene doktorske disertacije kandidata mr Lazara Vulina