Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације кандидата мр Лазара Вулина